Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barnallergiårets mål Ökade kunskaper och insikter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barnallergiårets mål Ökade kunskaper och insikter"— Presentationens avskrift:

1 Barnallergiårets mål Ökade kunskaper och insikter
personal i skola/förskola och inom vården andra som möter allergiska barn, både olika yrkesgrupper och en bred allmänhet Ökade kunskaper och insikter Bred användning av Allergirond 2.0 Skolan är Sveriges största arbetsplats med anställda och 1,4 miljoner elever Bättre miljö i skola/förskola Att närma sig en Nationell strategi för allergisjukdom Barnallergiåret är året då vi ska hjälpas åt att göra skillnad…. För att kunna ta de bästa besluten…

2 Digital allergirond - allergironden.se

3 Allergirond – vad är det?
En kostnadsfri digital checklista Hjälper skolan/förskolan upptäcka och åtgärda allergirisker Registrerar sig, svarar på frågor och får fram en handlingsplan Resultatet är verksamhetens eget! Astma- och Allergiförbundet har tagit fram databasen allergironden.se där användning är kostnadsfri då man registrerat sin skola eller förskola. Resultaten från den enskilda skolans eller förskolans allergirond är verksamhetens eget och kan inte ses av andra.

4 Digital allergirond – varför?
Allergi är vanligt och ökar, mest bland barn Astma hos barn ökade 50 procent ( ) Ger friskare elever och personal Bättre arbetsklimat och bättre arbetsresultat Visa för andra att skolan/förskolan arbetar med allergi Ca 30% av barn/ elever i förskola och skola har någon form av allergi och 9% har läkardiagnosticerad astma (har ökat med 50% de senaste åren) Forskning visar fler fall av astma/luftvägsbesvär vid bristfällig ventilation och vid vistelse i byggnader med fuktskador. Studier från bl a USA och Finland visar även sämre prestation i skolor som har bristande ventilation. Genom att kryssa i medgivande att skolans eller förskolans namn finns med i en lista på webbsidan allergironden.se kan man visa andra utanför skola, t ex föräldrar att man arbetar med allergi och inomhusmiljö. Det är positivt vid val av skola eller förskola och visar på ansvar för arbetsmiljön.

5 Vilka bör delta? Rektor/chef (ansvarig) Skyddsombud/elev Skolsköterska
Fastighetsansvarig Ansvarig städ- och skolmåltidspersonal Ta gärna hjälp av kompetens utanför verksamheten! Rektor eller förskolechef är arbetsmiljöansvarig och bör vara den som kallar till möte om allergironden eller delegerar frågor till andra. Alla personer behöver inte träffas på en gång. En fördel med den digitala ronden är att frågor kan delegeras via e-post till specifika personer. Vissa kommuners skolor har lagt upp arbetet så de tar fram svar gemensamt i arbetslag för att alla ska vara delaktiga. Om de finns allergiombud kan den personen vara med, annars finns ofta kunskap hos allergikonsulent eller ev Miljökontoret eller Astma- och Allergiföreningen i kommunen ifall man behöver stöd första gången man gör allergironden.

6 Hur kommer vi igång? När man loggat in är det bara att:
Utgå från checklistan och prioritera Svara på frågorna (ja/nej) Fylla i handlingsplanen Göra gärna ronden årligen och följ upp Ger ökad kunskap och blir enklare nästa gång! Man börjar med att registrera sin förskola eller skola för att bekräfta att det är rätt person som lägger in uppgifter. 1. Rektor eller förskolechef kallar till möte eller delegerar frågor via e-post. Kollegor kan diskutera med varann. Man kan välja att lägga fokus på de viktigaste kategorierna som är aktuella på skolan eller förskolan. 2. Alla nejsvar på frågorna innebär en risk och samlas i en särskild rapport (handlingsplan). Där man skriver in vem som är ansvarig, tidplan och vad som ska göras åt risken man hittat. Alla frågor behöver inte besvaras för att man ska få fram handlingsplanen. 3. I handlingsplanen skriver man in vem som är ansvarig för åtgärden, vilken åtgärd som ska göras och när.

7 Fördelar med digital allergirond
Ger påminnelser Sparar resultat digitalt – enkel uppföljning Kan delegera frågor Möjliggör diskussioner inom viss tid Mer info via hjälptexter och länkar Mer info på

8 Hur kan vi arbeta lokalt med allergironden?
Skriva till politiker med uppmaning att ta beslut Skrivelsemall Få kommunen att satsa på utbildning Goda exempel – Upplands Väsby


Ladda ner ppt "Barnallergiårets mål Ökade kunskaper och insikter"

Liknande presentationer


Google-annonser