Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

E-blomlådan Självvärdering av verksamhetsutveckling med stöd av IT

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "E-blomlådan Självvärdering av verksamhetsutveckling med stöd av IT"— Presentationens avskrift:

1 E-blomlådan Självvärdering av verksamhetsutveckling med stöd av IT

2 Program eBlomlådan Fördjupningsdag Offentliga Rummet
Välkomna! Mats Bohman, Administrativ direktör, Nacka Kommun eBlomlådan som verktyg i dialogen med verksamheten Hans Lindgren, Verksamhetsutvecklare, Botkyrka Kommun eBlomlådan som verktyg i utvecklingen av e-målbild Tomas Staxäng, Kvalitetsstrateg Kungsbacka Kommun Iwona Carlsson, Projektledare Kungsbacka 2020, Kungsbacka Kommun eBlomlådan som verktyg för regional samverkan Håkan Lindström, IT-koordinator, Karlstad Kommun Lunch Ny version av eBlomlådan Per-Erik Nyström, Handläggare, Sveriges Kommuner och Landsting Frågor och diskussion

3 Detta sa vi 2102: Om tre år har e-blomlådan bidragit till
Att kommunen blivit mer öppen och transparent. Att privatpersoner och företag erbjuds fler och bättre digitala välfärdstjänster/service på nätet - som förenklar deras vardag. Att IT bidrar till att kvaliteten och effektiviteten har ökat i kommuners verksamhet Bättre styrning av IT Bättre dialog mellan verksamhet och IT

4 Idag har 189 självvärderingar gjorts på eBlomlådan
Stockholm (Göteborg) Malmö Sundsvall Umeå Södertälje Nacka Lidingö (Täby) Botkyrka Kungsbacka Örebro Vallentuna Karlstad

5 43 kommuner har publicerat sina resultat

6 E-blomlådan idag Version 3.0 klar Fler och fler använder e-blomlådan
Gäller 2014/2015 och 2015/2016 Översyn av kriterier på främst blad- och grässtrånivå En del förbättringar av teknisk funktionalitet Fler och fler använder e-blomlådan Alla kommuner i en region enas om att använda den Öka andelen som publicerar sin utvärderingar Kopplingar till andra utvärderingsverktyg och uppföljningar LIKA, SKL:s enkät om e-tjänster och e-förvaltning

7 Nya indikatorer Uppdatering av indikatorer av digitala tjänster
Rensning av irrelevanta eller för etablerade digitala tjänster Intern verksamhetsutveckling indikatorer från LIKA Tre frågor kring att samordna och identifierar digital kompetensutveckling/infrastruktur/uppföljning

8 Digitala välfärdstjänster och självservice
Äldre och personer i behov av omsorg Nya indikatorer Vårdtagare och anhöriga kan via digital tjänst få information om planerade och genomförda insatser inom äldreomsorgen. Privatpersoner erbjuds e-hemtjänst, d.v.s. möjlighet till stöd med digitala hjälpmedel. Privatpersoner erbjuds digitala trygghetslarm. Borttagna indikatorer Privatpersoner kan via e-tjänst göra en samlad kvalitetsjämförelse av alla stödinsatser till funktionshindrade. Privatpersoner kan via e-tjänst få personlig information om utbetalning av försörjningsstöd.

9 Digitala välfärdstjänster och självservice
Barn & elever Nya indikatorer Vårdnadshavare kan via digitalt forum (t.ex. portal, lärplattform) kommunicera, ta del av och lämna information (schema, kontaktuppgifter) som rör förskolan/grundskolan/gymnasieskolan Elever/vårdnadshavare kan via digital tjänst få information om elevens utveckling i särskolan. Elever/vårdnadshavare kan via digital tjänst få information om elevens utveckling i gymnasieskolan. Elever kan via digital tjänst ansöka om skolskjuts Borttagna indikatorer Privatpersoner kan via e-tjänst ansöka om SFI-undervisning Elever/vårdnadshavare kan via e-tjänst få personlig information om tilldelad plats eller skola Barn får individanpassat lärande med hjälp av digitala läromedel i förskolan/grundskolan/särskolan/

10 Digitala välfärdstjänster och självservice Företagare & arbetstagare
Nya indikatorer Privatpersoner kan via digital tjänst ansöka om sommarjobb i kommunen Företagare kan via digital tjänst registrera livsmedelsverksamhet. Företagare kan via digital tjänst ansöka om nyttjande av allmän plats Företagare kan via digital tjänst ansöka om tillstånd för försäljning av folköl Företagare kan via digital tjänst ansöka om tillstånd för tobaksförsäljning Borttagna indikatorer Privatpersoner kan via digital tjänst ansöka om jobb i kommunen

11 Digitala välfärdstjänster och självservice
Boende & trafikanter Nya indikatorer Privatpersoner/Företagare kan via digital tjänst beställa nybyggnadskarta Företagare kan via digital tjänst ansöka om grävningstillstånd Privatpersoner kan via digital tjänst anmäla, ändra behov av och följa upp sin sophantering. Privatpersoner kan via digital tjänst lämna vattenmätaravstämning och följa upp förbrukning Privatpersoner kan via digital tjänst anmäla installation av värmepump Kommunen använder digitala kanaler för att informera om och inhämta synpunkter på samhällsbyggnaden i kommunen Borttagna indikatorer Kommunen använder digitala kanaler för att samråda i planärenden. Privatpersoner följa snöröjningen via e-tjänst.

12 Digitala välfärdstjänster och självservice
Kulturintresserade & fritidsutövare Nya indikatorer Privatpersoner kan via e-tjänst ansöka och betala simskola Privatpersoner kan via e-tjänst ansöka och betala musik/kulturskola Privatpersoner kan via e-tjänst ansöka och betala för olika kultur- och fritidstjänster Privatpersoner/Organisationer kan via e-tjänst ansöka om kulturstöd/kulturbidrag Privatpersoner kan ta del av och boka kultur- och fritidsutbud via digitalt kalendarium publicerat på webb eller app Borttagna indikatorer Privatpersoner kan via e-tjänst boka och låna om böcker, e-böcker och andra digitala medier.

13 Digitala välfärdstjänster och självservice
Allmänheten Nya indikatorer Privatpersoner kan via digitala kanaler vara med och påverka förslag inför politiska beslut. Privatpersoner kan framföra ett förslag till kommunen som andra kan se och ge stöd till/synpunkter på t.ex. via e-förslag eller sociala medier. Privatpersoner kan via webbsändning följa och ta del av kommunfullmäktiges möten och/eller andra liknande möten. Privatpersoner och företagare kan betala för kommunens service via digital betaltjänst. Privatpersoner och företagare kan via digital karta söka och hitta kommunal service (t.ex. förskola, simhall, lekplats, offentliga toaletter). Privatpersoner och företag kan få hjälp i sina ärenden via en kommungemensam kundtjänstfunktion. Privatpersoner kan få störningsinformation via SMS, sociala medier eller digital tjänst. Borttagna indikatorer Privatpersoner kan via kommunens e-arkiv ta del av och söka offentliga handlingar.

14 Verksamhetsutveckling med stöd av it
Internt perspektiv Återkommande nya indikatorer för ”tuvan”: Verksamheten följer systematiskt upp användbarheten i de digitala tjänsterna Verksamheten arbetar systematiskt med att identifiera och samordna insatser kring hur man leder, organiserar och följer upp arbetet med it Verksamheten arbetar systematiskt med att identifiera och samordna insatser kring digital kompetensutveckling Verksamheten arbetar systematiskt med att identifiera och samordna insatser kring såväl verksamhetsmässig som administrativ användning av it Verksamheten har möjlighet att dokumentera mobilt (t.ex. vid tillsyn)

15 Verktyget LIKA LIKA är ett verktyg för utvärdering och utveckling av skolans digitalisering. Verktyget är ett stöd i arbetet att värdera och prioritera olika insatser. Det är ett självskattningsverktyg som bygger på en värdering och bedömning av läget på skolan – en skattning som mynnar ut i ett förslag till en handlingsplan. LIKA bygger på en modell som tagits fram i ett samarbete mellan Lidingö och Lund (IT-tempen). Drygt 60 skolor har provat modellen.

16 Verktyget LIKA Från LIKA-verktyget har eBlomlådan övertagit tre indikatorer: Verksamheten arbetar systematiskt med att identifiera och samordna insatser kring hur man leder, organiserar och följer upp arbetet med IT Verksamheten arbetar systematiskt med att identifiera och samordna insatser kring digital kompetensutveckling Verksamheten arbetar systematiskt med att identifiera och samordna insatser kring såväl pedagogisk som administrativ användning av it

17 Verksamhetsutveckling med stöd av it
Arbetssätt och metoder Nya indikatorer Kommunen anger i övergripande styrdokument hur man vill ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Kommunen följer årligen upp kommunens e-utveckling, t.ex. med avseende på om det blivit enklare, effektivare och öppnare. Kommunen stödjer mobila arbetssätt. Kommunen har en funktion för bokning/hantering av mötestid med handläggare. Borttagna indikatorer Kommunen (har en modell/metod /ansvar för) genomför hemtagning av nyttoeffekter från e-utvecklingsprojekt

18 IT som möjliggörare Nya indikatorer Borttagna indikatorer
Kommunen tillämpar nationella/regionala riktlinjer för säkert informationsutbyte med andra aktörer Kommunen har en infrastruktur som stödjer mobil åtkomst till verksamhetskritiska IT-system. Kommunen har en bredbandsstrategi Kommunen tillhandahåller federerade tjänster. Kommunen samverkar med andra kommuner och/eller landsting kring gemensam IT-drift, tjänster och förvaltning. Borttagna indikatorer Kommunen har en funktion för elektroniska formulär. Kommunen arbetar aktivt med att konsolidera sin IT-miljö.

19 Förbättrade funktioner
Möjlighet att spara flera publicerade självvärderingar Möjlighet att spara självvärderingar från flera versioner av eBlomlådan Visuellt tydligare Tydligare visualisering av resultat Tydligare svarsnivåer

20 Möjlighet att spara självvärderingar från flera versioner av eBlomlådan

21 Visuellt tydligare

22 Diskussion Hur ökar vi användningen av eBlomlådan?
Målsättning dubbelt så många självvärderingar Hur kan vi få fler kommuner att publicera? Målsättning dubbelt så publicerade självvärdering Utvecklad funktionalitet kopplad till eBlomlådan Handlingsplan Regionala jämförelser Tillkommande frågor


Ladda ner ppt "E-blomlådan Självvärdering av verksamhetsutveckling med stöd av IT"

Liknande presentationer


Google-annonser