Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erfarenheter och leveranser från projekt RIGES

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erfarenheter och leveranser från projekt RIGES"— Presentationens avskrift:

1 Erfarenheter och leveranser från projekt RIGES

2 Regional Innovativ GIS- och E-tjänstSamverkan
Samarbetsprojekt i Västernorrlands län med Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand, Timrå och Sundsvalls kommuner. EU-stöd - delfinansierat av regionala utvecklingsfonden. Projekttid Åsa Jadelius, projektledare

3

4 Utgångspunkter Kommunernas geodataskatt!!
En vision om att tillgängliggöra och skapa större nytta av information. Fokus plan- och byggs verksamhetsområde Att utmana genom att sätta SIS standard för detaljplaner i tillämpning E-tjänster till företag och medborgare identifierades som ”medlet” som realiserar nyttan (för att tillgängliggöra de samlade värden som finns i kommunernas geodatabaser. Projektet ska leverera digitaliserade detaljplaner och även i övrigt en kvalitetshöjning och standardisering av geodata särskilt inom området samhällsplanering.) Bygglovtjänsten ska innehålla analys av gällande detaljplan, stöd för den sökande att lämna en komplett digital ansökan, eleg (även för företag), möjlighet att följa sina ärenden, handläggarstöd integrerat med parternas (kommunernas) ärendehanteringssystem samt förberett för koppling till e-arkiv.

5 Projektets syfte Förbättra dialogen mellan kommunen och företag/privatpersoner Förenkla bygglovsprocessen för sökande Tillgängliggöra information relaterat till planerings- och bygglovsfrågor

6 Nyttja digitaliseringens möjligheter
Informationsorienterat - rätt information på rätt plats vid rätt tillfälle Nyttoorienterat – fokus på att nyttja funktion där den gör störst nytta Företags- och medborgarorienterat – vem ska dra nytta av möjligheterna/för vem ska utvecklingen skapa värde

7 Hur vi arbetat för att lägga grunden för utveckling av smarta e-tjänster
Samverkan mellan de fem kommunernas verksamheter – dra nytta av vår gemensamma kompetens Samverkan mellan flera kompetensområden - IT, Webb, bygglov, plan, verksamhetsutveckling Samverkan med nationella aktörer – Boverket, Lantmäteriet, SKL, SIS

8 Arbetssätt – verksamhetsarkitektur
Information Se karta Informationsbehov Sök bygglov Restriktioner fastighet Behov av IT-stöd Integration Petronella Arbetssätt För att nå dit arbetar projektet med bygglovenheterna på de olika kommunerna för att utveckla arbetsprocesser utifrån ökad nytta för de sökande och utifrån detta arbete kan e-tjänsten kravställas. På samma sätt ska projektet skaffa kunskap om vad olika typer av externa aktörer anser att skon klämmer för dem; vad underlättar deras tillvaro? Detta sammanvägt ska avgöra hur tjänsten(-erna) utformas och vilka informationsmängder som ska tillgängliggöras. Tjänster

9 Användningsfall I - Bygglovansökan
Att lämna en rätt och komplett bygglovansökan på ett effektivt sätt!

10 Användningsfall II – Vad får jag göra på min tomt?
Att få tillgång till information om bestämmelser och restriktioner på en fastighet.

11 Användningsfall I - Bygglovansökan
Att lämna en rätt och komplett bygglovansökan på ett effektivt sätt!

12 Kundprocessen Bygglovansökan
Översiktlig processkarta

13 Bygglovansökan - ”anmäla eldstad”
Petronella Etjänst / blankett Bygglovprocessjobbet Tillskillnad från blankett hjälper användaren ett svar sorterar ut fortsättningen av frågor

14 Processens informationsbehov

15 Information - Geodata Harmonisering av geodata mellan kommunerna
Begrepps- och informationsmodellering Följa befintliga standarder och andra nationella riktlinjer eller defactostandarder Definiera bakgrundskarta Definiera och ta fram processernas behov av geodata

16 Vill du bada i en bassäng?

17 Eller kanske i en pool!

18 Från krav till lösning Utvärdering av befintliga lösningar visar på begränsad kravuppfyllnad Kravställan på utveckling i OpenSource och i ramverket Open Hierarchy (som Sundsvall redan har flera lösningar i) Utvecklingspartners Nordic Peak och SWECO Position Samarbete med Funka.nu avseende användbarhet Utveckling under med ett agilt (inspirerat) arbetssätt. Leveranser under våren 2014.

19 Resultat

20

21

22

23

24

25

26 En GIS-plattform i OpenSource

27 Användningsfall II – Vad får jag göra på min tomt?
Att få tillgång till information om bestämmelser och restriktioner på en fastighet.

28 Vad säger detaljplanen?

29

30

31

32

33 Vad säger näringslivet
Exploatören är mycket intresserad av åtkomst av information Enkelheten ökar särskilt för enklare typ av bygglov, ex vis skylt, transformatorstation Flera initiativ till fortsatt utveckling av funktionalitet e-id för företag möjlighet att påbörja ansökan för kunds räkning ökad enhetlighet för fler kommuner

34 Stödinformation

35 Rätt information från rätt källa
Boverket har efter att ha lyssnat på RIGESs önskemål öppnat sin PBL Kunskapsbanken med nya informationstjänster för hjälptexter i e-tjänsterna via ett webbaserat API (REST API).

36 Utbyte av status

37 Vad händer sen Projektet delar med sig av erfarenheter, metoder och lösningar Samarbetsorgansiation för hela Västernorrland förbereds Vi hoppas på att fler vill vara med och utveckla våra idéer och lösningar!

38 Premiär under Offentliga rummet: www.oeplatform.org
Åsa Jadelius Projektinfo: Premiär under Offentliga rummet: Kommande publicering:


Ladda ner ppt "Erfarenheter och leveranser från projekt RIGES"

Liknande presentationer


Google-annonser