Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internationalisering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internationalisering"— Presentationens avskrift:

1 Internationalisering
verktyg för utveckling i Gävle kommun Catharina Hegrelius Internationell projektutvecklare INTERNATIONELLA KONTORET

2 Internationella kontoret
Internationella kontoret, Gävle kommun Internationella kontoret … på plats sedan 2008 Under Kommunledningskontoret, placerat inom näringslivsavdelningen Finansiering via kommunbidrag (3,2 MSEK 2011) 4 medarbetare INTERNATIONELLA KONTORET Catharina Hegrelius

3 Internationella kontoret
Internationella kontoret, Gävle kommun Internationella kontoret Uppdrag: Genomföra Gävle kommuns internationella strategi med fokusområdena: Verksamhetsutveckling Omvärldsbevakning Näringslivsutveckling Arbetsområden: Projektutveckling och projektstöd Information och utbildning Vänorter och nätverk INTERNATIONELLA KONTORET Catharina Hegrelius

4 Gävles officiella kontakter
Nätverk Union of Baltic Cities (UBC) Eurotowns Central Sweden Vänorter Kommunala partnerskap INTERNATIONELLA KONTORET

5 Internationalisering
verktyg för utveckling i Gävle kommun Vi börjar inte tala om vad vi vill göra (aktiviteter), utan vad vi vill uppnå (mål)! Hur gör vi det? INTERNATIONELLA KONTORET

6 Det handlar om vad vi ska göra!
Hållbart samhälle Ekonomi Medarbetare Medborgare Vision 2025 Uppdraget Kvalitet Samverkan Bemötande INTERNATIONELLA KONTORET

7 INTERNATIONELLA KONTORET
Ledningsstrategier INTERNATIONELLA KONTORET

8 Internationella kontoret, Gävle kommun
Så här arbetar vi! Kartläggning 2009 INTERNATIONELLA KONTORET Catharina Hegrelius

9 INTERNATIONELLA KONTORET
Processarbete INTERNATIONELLA KONTORET

10 Internationella kontoret, Gävle kommun
Processarbete Näringsliv CLIQ Interreg IV C 20 MSEK ESIMEC, URBACT II EUR Gävle-Dala utvecklingsstråk Mål 2 ERUF NM Alternativa driftsformer Gävleborg, Mål 2 ERUF Norra Mellansverige, SEK KMP Mål 2 ERUF SEK Kompetens.NU ESF 10 MSEK Företagssam FoU Framtidens boende, förstudie 500 tkr Mål 2 ERUF, Klusterbildning inom hälsa, teknik och upplevelser Framtidens boende Gästprofessur på HIG 1 500 tkr Miljö & energi Baltic Climate Östersjöprogrammet SMOCS Södra Bottenhavets fiskeområde Stadsutveckling & transporter QUEST IEE2 18 MSEK Kompetens-utveckling Proloc Leonardo da Vinci Hälsofrämjande ledarskap Gävleborg SEK LLL Ung & Aktiv SEK INTERNATIONELLA KONTORET Catharina Hegrelius

11 Hur ska Gävle kommun ta tillvara framtidens möjligheter?
INTERNATIONELLA KONTORET

12 Internationella kontoret, Gävle kommun
Framgångsfaktorer Långsiktighet – visioner på flera års sikt Prioritering – noggrant utvalda områden Politisk delaktighet – för prioriteringar och beslut Delaktighet på tjänstemannanivå – för planering, genomförande, uppföljning och implementering Tid och resurser – för analys, omvärldsbevakning, kontaktskapande och projektarbete mm. INTERNATIONELLA KONTORET Catharina Hegrelius

13 INTERNATIONELLA KONTORET
Kartläggning 2011 INTERNATIONELLA KONTORET

14 Utvecklingsområden – inte projekt
Internationella kontoret, Gävle kommun Utvecklingsområden – inte projekt Strukturfonder Mål 2 ERUF Mål 2 ESF Mål 3 ERUF Ramprogram FP 7 CIP Sektorsprogram INTERNATIONELLA KONTORET Catharina Hegrelius

15 INTERNATIONELLA KONTORET
Processarbete INTERNATIONELLA KONTORET

16 INTERNATIONELLA KONTORET
Processarbete INTERNATIONELLA KONTORET

17 Internationella kontoret Gävle kommun Tfn. 026 – 17 82 90
Catharina Hegrelius Internationella kontoret Gävle kommun Tfn. 026 – E-post: INTERNATIONELLA KONTORET


Ladda ner ppt "Internationalisering"

Liknande presentationer


Google-annonser