Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges Kommunala YrkesREVisorer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges Kommunala YrkesREVisorer"— Presentationens avskrift:

1 Sveriges Kommunala YrkesREVisorer

2 Kommunal revision Förtroendevalda revisorer ansvarar för revisionen i kommuner och landsting. De förtroendevalda revisorerna ska i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.

3 Kommunal revision Enligt kommunallagen ska de sakkunniga ha den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som fordras för att kunna fullgöra uppdraget. De sakkunniga är antingen anställda i kommunen/landstinget eller upphandlade från ett fristående revisionsbolag.

4 Skyrev Föreningen bildades hösten 2000
Efter våra inledande år har vi nu drygt 350 medlemmar varav ca 250 är certifierade En garant för kommunal yrkesrevision av högsta kvalitet! Mera info på

5 Vad gör Skyrev? Certifiering av sakkunniga revisorer
Har utarbetat ett etiskt regelverk för kommunala yrkesrevisorer Uttolkar och gör uttalanden i frågor om god revisors- och revisionssed i vägledningar och rekommendationer Genomför utbildning och stödjer kompetensutveckling Omvärldsbevakning inom revisionsområdet Ger ut en normsamling för kommunala sektorn

6 Målen för Skyrev är: Att garantera att den kommunala yrkesrevisionen håller en hög kvalitet. Att utveckla en stark och oberoende professionell kommunal revision. Att medverka i utvecklingen av god revisorssed och god revisionssed. Att bevara och tillvarata de kommunala yrkesrevisorernas intressen.

7 Normsamling för den kommunala sektorn
I normsamlingen har vi på ett lättillgängligt sätt samlat aktuell och väsentlig information om kommunal styrning, redovisning och revision Vår målsättning är att normsamlingen skall vara av värde för alla som är förtroendevalda, arbetar med eller har intresse för dessa områden i Sveriges kommuner, landsting och regioner

8 Regler för certifiering
Akademisk examen motsvarande 240 p med minst tre terminers godkända studier inom ekonomi eller offentlig förvaltning Av studierna ska minst 30 p avse vardera offentlig förvaltning och ekonomi

9 Regler för certifiering
För certifiering fordras praktisk erfarenhet inhämtad på något av följande sätt: att man varit yrkesverksam inom kommunal revision under ledning av certifierad revisor under sammanlagt minst fem år och motsvarande minst fem års heltidsarbete eller

10 Regler för certifiering
att man varit yrkesverksam med revision antingen som auktoriserad revisor eller under ledning av auktoriserad revisor under sammanlagt minst fem år och motsvarande minst fem års heltidsarbete; av praktiken ska minst två års heltidsarbete ska ha utförts inom kommunal revision under ledning av certifierad revisor eller innefattat en ledande position inom kommunal revision under tre år och i en omfattning motsvarande två års heltidsarbete.


Ladda ner ppt "Sveriges Kommunala YrkesREVisorer"

Liknande presentationer


Google-annonser