Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges Kommunala YrkesREVisorer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges Kommunala YrkesREVisorer"— Presentationens avskrift:

1 Sveriges Kommunala YrkesREVisorer

2 SKYREV Föreningen bildades hösten 2000.
Drygt 350 medlemmar, varav ca 220 certifierade. En garant för kommunal yrkesrevision av högsta kvalitet! Mer information på

3 Målen för SKYREV är: Att garantera att den kommunala yrkesrevisionen håller en hög kvalitet. Att utveckla en stark och oberoende professionell kommunal revision. Att medverka i utvecklingen av god revisorssed och god revisionssed. Att bevara och tillvarata de kommunala yrkesrevisorernas intressen.

4 Vad gör SKYREV? Har utarbetat ett etiskt regelverk för kommunala yrkesrevisorer. Certifierar sakkunniga revisorer. Uttolkar och gör uttalanden i frågor om god revisors- och revisionssed i vägledningar och rekommendationer. Genomför utbildningar och stödjer kompetensutveckling. Bedriver omvärldsbevakning inom revisionsområdet. Ger ut en normsamling för kommunala sektorn.

5 Normsamling för den kommunala sektorn
I normsamlingen har vi på ett lättillgängligt sätt samlat aktuell och väsentlig information om kommunal styrning, redovisning och revision Vår målsättning är att normsamlingen skall vara av värde för alla som är förtroendevalda, arbetar med eller har intresse för dessa områden i Sveriges kommuner, landsting och regioner

6 SKYREV:s organisation
Föreningsstämma Styrelsen Certifieringsnämnden God sed- kommittén Informations- kommittén Utbildnings- kommittén Val- beredning Revisorer

7 Certifieringsnämnden
Nämnden beslutar om certifiering och svarar för tillämpning av reglerna för certifiering.

8 Certifieringsnämnden
Ordförande Jan-Åke Björklund Stockholm Runo Axelsson Professor, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap   Lennart Frennemo Universitetslektor, Chalmers    Lennart Lundquist Professor, Lunds universitet Håkan Torngren Tidigare förbundsjurist, SKL Ledamot i Arbetsdomstolen Ceritifieringsnämndens handläggare Maria Löfgren

9 Omcertifiering För förnyelse av certifiering ska den sökande visa att han eller hon under den närmast föregående femårsperioden varit yrkesverksam såsom sakkunnig till förtroendevalda revisorer i en omfattning om minst timmar. Ansökningsblankett för fortsatt certifiering finns på SKYREV:s hemsida.

10 Styrelsen Styrelsen företräder föreningen, bevakar föreningens intressen, handhar föreningens angelägenheter och beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden, om inte annat föreskrivs i stadgarna.

11 Styrelsen Ordförande Bo Basun Landstinget Västernorrland
Vice ordf. Lena Joelsson Ernst & Young Pernilla Lihnell Deloitte Anita Agefjäll PwC Magnus Larsson KPMG Susanne Kangas BDO Nordic Consulting Group Ola Sabel Borås stad

12 God sed-kommittén Kommittén ska följa, dokumentera, utveckla och för föreningens räkning uttolka och uttala sig i frågor om god kommunal revisors- och revisionssed

13 God sed-kommittén Staffan Moberg Stockholms stad
Ordförande Johan Rasmusson Deloitte Staffan Moberg Stockholms stad Anders Hasslöf Göteborgs stad Anders Haglund PwC Hans Gavin Ernst & Young Veronica Hedlund Lundgren Landstinget Värmland Helen Hetta Sundström KPMG

14 Aktuell normering Etiska regler Dokumentation av projekt
Prövning av oberoende Projektplan Revisionsrapport Risk- och väsentlighets- bedömning Granskning delårsrapport 14 14

15 Utbildningskommittén
Utbildningskommitténs övergripande uppgift är att stödja och stimulera medlemmarnas kompetensutveckling. Detta görs bland annat genom att  anordna utbildning i verksamhets- och redovisningsrevision anordna informations- och utbildningsdagar i övriga aktuella ämnen anordna aktualitetsseminarier i samband med årsstämman identifiera lämpliga kompletteringsutbildningar inför certifiering (görs i samarbete med handläggare i certifieringsnämnden).

16 Utbildningskommittén
För att förbättra kontakterna med organisationens medlemmar och därmed förbättra utbytet av medlemskapet har utbildningskommitténs organisation delats upp i fyra regioner från norr till söder.

17 Utbildningskommittén
Ordförande Eva Tency Nilsson Region Skåne Erik Söderberg Ernst & Young Lars Jönsson KPMG Eva Moe Västerbottens läns landsting Utbildningskommitténs regionansvariga Vilhelm Rundqvist Västra Götalandsregionen Lars Jönsson KPMG Monica Rådestad KPMG Eva Moe Västerbottens läns landsting Alf Wahlgren PwC

18 Informationskommittén
Kommittén sköter drift och utveckling av föreningens hemsida. Kommittén arbetar med föreningens trycksaker, exempelvis normsamlingen, och informationsmaterial att användas vid mässor mm.

19 Informationskommittén
Ordförande Liselott Daun Ernst & Young Karin Selander Deloitte Maria Jäger PwC Webmaster Ulf Rubensson Jämtlands läns landsting


Ladda ner ppt "Sveriges Kommunala YrkesREVisorer"

Liknande presentationer


Google-annonser