Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvecklingsarbete Start 23 februari 2010 Janne Christoffersson SISU.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvecklingsarbete Start 23 februari 2010 Janne Christoffersson SISU."— Presentationens avskrift:

1 Utvecklingsarbete Start 23 februari 2010 Janne Christoffersson SISU

2 Bakgrund Enligt tidigare beslut och information på årsmötet ska vi i Gumbalde GK revidera våra tidigare målsättningar. Grunden för detta är att skapa en vision och värdegrund för hela vår golfklubb. Det tänker vi nu göra under våren 2010 i samarbete med SISU Idrottsutbildarna. I det samarbetet kommer en arbetsgrupp ta fram ett förslag till vision och värdegrund för Gumbalde GK.

3 Svensk idrott - världens bästa - en satsning på idrottens gemensamma vision och värdegrund

4 Bakgrund Svensk idrott vill vara världens bästa idrott. Därför arbetar vi aktivt med att diskutera vår gemensamma vision och värdegrund. Det är viktigt att idrottens medlemmar förstår och lever efter dessa. På RF-stämman 2009 (idrottens riksdag) enades idrotten om en övergripande vision och värdegrund. En tydlig vision och värdegrund är viktigt för idrottens möjligheter att stärka sin position i samhället.

5 Utgångspunkter i satsningen:
Vision Svensk idrott - världens bästa Värdegrund Bygger på fyra kärnvärden: Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel

6 Referenser (att luta sig mot)
Idrotten vill Svenska Golfförbundet Gotlands Idrottsförbunds vision och riktlinjer för barn- och ungdomsidrotten

7 Svenska Golfförbundet
Verksamhetsinriktning 2009 – 2012: Vision: ”Vi skapar världens bästa förutsättningar för golf” Detta innebär att: Vi ska vara världsledande inom internationell tävlingsgolf, Alla som vill skall ha en möjlighet att spela golf efter sina förutsättningar, Vi skall vara väldens bästa centralorganisation för att skapa mervärden för våra medlemmar

8 Gotlands Idrottsförbunds vision och riktlinjer
”Sveriges bästa barn- och ungdomsidrott som med ett lustfyllt, villkorslöst och engagerat deltagande skapar ett livslångt intresse”. Riktlinjer för barnidrott (upp till 12 år) Riktlinjer för ungdomsidrott (bredd,13-20 år) Riktlinjer för ungdomsidrott (elit, år)

9 Idrottsföreningen bör tänka på
Vad händer om det som görs blir viktigare än varför det görs? Medlemmarna är föreningen!

10 Arbetsordning Varför finns vi till? = Ändamål
Vad står vi för? = Värdegrund Vart siktar vi? = Vision Metod: Målstegen

11 Vision Verksamhetsplaner Föreningsidé Bra verksamhet i hela föreningen! Värdegrund

12 What's in it for me? Ansvar/makt Vinst/hot Kul 5 träffar
Kommunikation? E-post? E-postlista? Vad göra för de som inte är med varje gång? När ska vision och värdegrund vara klar? Svar: Påsken 2010 ska ett förslag vara klart att presentera för övriga medlemmar

13 Vad bestämmer vilken verksamhet Gumbalde GK ska bedriva? (ÄNDAMÅL)
Gumbalde GK:s stadgar

14 Utifrån Gumbalde GK:s stadgar:
Vad är innebörden i att ”verka för medlemmar”? Vad menas med ”i enlighet med idrottsrörelsens verksamhetsidé”? Hur arbetar vi för att leva upp till ”idrottens verksamhetsidé”? (se separat papper) Vad menar vi med aktivt i ”aktivt verka för en dopingfri idrott?

15 Därför finns vi till… (ÄNDAMÅL)
Vem riktar sig verksamheten till? Vad erbjuds och/eller vad ska uppnås? Varför görs detta? Här kan vi börja titta framåt. Vad vill Gumbalde GK…

16 Ändamål (svar från arbetsgruppen) 2010-02-23
Vi ska erbjuda golfupplevelser och en meningsfull fritid för våra medlemmar, så att våra medlemmar kan få möjlighet att uppskatta golfspelet samt att vi försöker skapa sociala möten på och runt golfbanan Svaren kommer från föregående bild: Vi ska… (fråga 2) För/åt/till… (fråga 1) Så att… (fråga 3)

17 Josef Fahlén, Umeå universitet
Värdegrundsarbete Josef Fahlén, Umeå universitet Se värdegrunden som ett effektivt styrinstrument för verksamheten. Använd den som ett verktyg, som ger stöd och riktning. Fördelen med att jobba med värdegrundsfrågan är att föreningen blir medveten om vilka strukturer som finns i föreningen och varför de ser ut som de gör. En värdegrund ska vara kollektiv, nedtecknad och diskuterad. Den ska visa upp ”vad vi står för och inte”. För detta arbete krävs reflektion!

18 Josef Fahlén, Umeå universitet
Värdegrundsarbete Josef Fahlén, Umeå universitet Ett värdegrundsarbete innebär att ställa sig i ett vägskäl och bestämma vilken väg man ska ta! Viktigt att inte bara måla upp goda värderingar som har negativa motsättningar. Det kan handla om att välja mellan lika goda ting.

19 Josef Fahlén, Umeå universitet
Tips Josef Fahlén, Umeå universitet Skriv ner värderingarna som vanligt folk kan förstå, Formulera konkreta och enkla planer för hur värdegrunden ska konkretisera det dagliga arbetet och hur ni ska ta reda på hur väl ni lyckas, Se ”Idrotten vill” som ett övergripande styrdokument. Diskutera vad den betyder just för er idrott/förbund/förening och använd de delar som fungerar hos er. Värdegrunden är något man ska kunna känna, inte något man ska lära sig.

20 Vad står vi för… (VÄRDEGRUND) Träff nr 2
Gör en lista med ledstjärnor som ska vara viktiga för föreningen. Vad ska föreningen stå för, hur ska vi förhålla oss till varandra och till andra. Bearbeta och tydliggör varje ledstjärna med hjälp av nedanstående frågeställningar: Vad innebär den? Varför ska vi ha den? Hur ska vi hålla den aktiv och levande? Hur ska vi agera om någon eller några inte följer det vi sagt att vi står för? Utmaningen är inte att välja värderingar vi kan leva med, utan värderingar vi inte kan leva utan.

21 Exempel på värderingsord Lägg till egna ord om du saknar något…
Ärlighet Visdom Nyfikenhet Enkla Integritet Förståelse Äventyr Solidaritet Rättvisa Respekt Enkelhet Stabilitet Harmoni Struktur Inflytande Kontroll Lagkänsla Inspiration Lojalitet Lyhördhet Dynamik Lust Säkerhet Trygghet Prestigelöshet Steget före Tolerans Flexibilitet Öppenhet Kreativitet Tillhörighet Entusiasm Tillit Glädje Okomplicerat Fokus Långsiktighet Ansvar Empati Förnyelse Etik Kul Kraft Mening Hållbarhet Kompetens Generositet Pionjär Äkthet Mod Acceptans Katalysator Utveckling Politiska Passion Engagemang Pålitlighet Effektivitet Ambition Samspel Humor Stolthet Status Elasticitet Trovärdighet Styrka Sunt förnuft osv…


Ladda ner ppt "Utvecklingsarbete Start 23 februari 2010 Janne Christoffersson SISU."

Liknande presentationer


Google-annonser