Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läroplansträff förskolan - betydelse av förhållningssätt och syn på barn för att lyckas med pedagogisk dokumentation 2014-02-27 Välkomna!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läroplansträff förskolan - betydelse av förhållningssätt och syn på barn för att lyckas med pedagogisk dokumentation 2014-02-27 Välkomna!"— Presentationens avskrift:

1 Läroplansträff förskolan - betydelse av förhållningssätt och syn på barn för att lyckas med pedagogisk dokumentation Välkomna!

2 Dagordning Återkoppling från senaste träff
Kort presentation kring syn på barnet, kunskapssyn och kopplingar till pedagogisk dokumentation Fika Grupparbete -Lärande samtal om syn på barnet och barns delaktighet Planering förskolechef + piloter

3 Återkoppling från senaste träffen
Vad har hänt med era tre konkreta förslag till förändring som ni bestämde förra gången? Varje förskola berättar lite kort om hur ni har arbetat vidare med förslagen

4 Vad står i läroplanen? ”den pedagogiska verksamheten skall utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barns tankar och idéer skall tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet”

5 Synen på barnet i forskningen
Barn är av naturen aktiva och kunskapssökande Barn lär sig av att agera med och i sin omgivning Barns sätt att erfara, förstå och uppfatta sin omvärld är mer grundläggande för deras lärande än kunskaper och färdigheter Barn föds med en viss förmåga att uppfatta och erfara sin omvärld Kommunikation med sin omgivning av A och O för deras lärande Lärandets grogrund Pramling/Sheridan 2010

6 Vem har makten att förändra den pedagogiska praktiken?
Pedagogisk dokumentation ger oss fortlöpande information om var står jag?/vi just nu? Vilket förhållningssätt till barn, till kunskap, till lärande, till kollegor eller till vårdnadshavare har jag/vi? Vad är jag för pedagog i samspel med barnen? Vad barn kan, hur barn tänker och hur barn lär sig - barns lärprocesser Varför pedagogisk dokumentation? Taguchi 2011

7 Utveckla både barnen och sig själv?
”Vi måste se den vuxne som den som tar ansvar för ett förändringsarbete där barnet, precis som vi själva ses som ett aktivt omskapande objekt” Pedagogisk dokumentation är alltså även en lärprocess för de vuxna på skolan, ett slags kompetensutveckling……

8 Hur förändras handlingsmönster på förskolorna?
”det verkar som om befintliga handlingsmönster och rutiner blir förkroppsligade i pedagogen efter en tids arbete i praktiken” ( Haug 1992 ) Hur förändrar man sin förståelse eller grunden för sina föreställningar om vad arbetet egentligen handlar om? Varför planerar vi dagen som vi gör? Varför organiserar vi rummen som vi gör? Varför delar vi in i avdelningar? Gruppdiskussion 40 min inklusive påtår. Läs texten, diskutera och dokumentera gruppens resultat och lämna in

9 Barnperspektivet – Barns perspektiv
Barnperspektivet – då framträder barnen via någon som företräder dem Barns perspektiv – hänvisar till barns uttryck för mening Ett barnperspektiv måste innehålla barns perspektiv som tolkas av vuxna, att sätta sig in i hur barnet tycker och tänker Förskolan – arena för barns lärande Pramling/Johansson/Sheridan 2011

10 Vad har det för betydelse för vårt arbete med pedagogiskt dokumentation?
Har vi barnperspektivet eller barns perspektiv när vi analyserar vår dokumentation? Spelar det någon roll för hur vi planerar verksamheten vidare?

11 Hur bemöter vi pojkar respektive flickor?
Kort föreläsning med Christian Eidevald Vad tänker ni kring detta? Fungerar det på detta sätt i våra förskolor? Bikupa i 10 min

12 Planering förskolechef + piloter
Hur ska vi arbeta vidare med dagens innehåll med våra kollegor på hemmaplan?


Ladda ner ppt "Läroplansträff förskolan - betydelse av förhållningssätt och syn på barn för att lyckas med pedagogisk dokumentation 2014-02-27 Välkomna!"

Liknande presentationer


Google-annonser