Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vård- och äldreförvaltningen Vår gemensamma värdegrund

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vård- och äldreförvaltningen Vår gemensamma värdegrund"— Presentationens avskrift:

1 Vård- och äldreförvaltningen Vår gemensamma värdegrund
Med respekt i våra möten, dialog i vårt samarbete och en vilja att utvecklas bygger vi vår värdegrund. Värdegrunden är fastställd av vård- och äldrenämnden , § 52.

2 Vår gemensamma värdegrund
Vi har en värdegrund som bygger på respekt för alla människors lika värde. Våra handlingar och vårt förhållningssätt till vår omgivning utgår från vår gemensamma värdegrund. Vi har en tilltro till att vår gemensamma värdegrund, så långt det är möjligt säkerställer: Respekt Ett respektfullt och professionellt bemötande som möjliggör självbestämmande, samt ger trygghet och meningsfullhet Dialog En delaktighet i samarbetet som präglas av ansvar, omtanke och lyhördhet Vilja En vilja att ta ansvar för utveckling och lärande Vi håller vår gemensamma värdegrund levande genom att: I varje verksamhet införa tid för att reflektera och kommunicera vårt förhållningssätt med utgångspunkt i värdegrunden Regelbundet utvärdera verksamheten utifrån värdegrunden.

3 på ett respektfullt sätt
Värderingar i Mötet R = respektfullt bemötande E = empati S = självbestämmande P = professionell E = engagemang K = kvalitet T = trygghet Alla människor, oavsett bakgrund och nuvarande situation, ska kunna lita på att bli bemötta på ett respektfullt sätt Alla människor oavsett bakgrund och nuvarande situation, ska kunna på att bli bemötta på ett respektfullt sätt Blommans mitt Samarbete D = Delaktighet I = Inflytande A = Ansvar L = Lyhördhet O = Omtanke G = Glädje/ humor Utveckling/Förändring V = Vi vill I = Intresserad L = Lärande J = Jämlikhet A = Ansvar Socialtjänstens verksamhet, som rör omsorg om de äldre, ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (SoL 5 kap. 4 §)


Ladda ner ppt "Vård- och äldreförvaltningen Vår gemensamma värdegrund"

Liknande presentationer


Google-annonser