Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dessa bilder vill vi ha som ett bildspel, vi vill bara ha ett bildspel, som är stort. Där vi i nuläget har de 4 småbilderna. Ta bort det lilla bildspelet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dessa bilder vill vi ha som ett bildspel, vi vill bara ha ett bildspel, som är stort. Där vi i nuläget har de 4 småbilderna. Ta bort det lilla bildspelet."— Presentationens avskrift:

1 Dessa bilder vill vi ha som ett bildspel, vi vill bara ha ett bildspel, som är stort. Där vi i nuläget har de 4 småbilderna. Ta bort det lilla bildspelet under texten. 2. 1. 3. 4. 5.

2 Forts på bildspel 7. 6. 9. 8.

3 Forts på bildspel 10. 11.

4 Detta är texten vi vill ha med
Våra tankar (Rubrik) Vi tror på det kompetenta barnet. Vi strävar efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. Vi utformar miljön så den blir utmanande för barnen. Lärprocessen är att vi lär oss i samspel med varandra. Vi sätter ord på det vi gör, under hela dagen. Vi vill ge barnen goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen. Vi utmanar barns nyfikenhet och begynnande förståelse för våra olika mål som vi arbetar med. Vi kommunicerar mycket med både barn och föräldrar via kroppspråket samt ”tecken som stöd” då det svenska talade språket inte räcker till. Vi jobbar med att barnen utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och på så sätt få möjlighet att påverka sin situation. Vi pedagoger kommer att jobba för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras. Vi vill ge föräldrarna möjlighet till delaktighet i verksamheten. Genom att föräldrarna tittar i barnens pärmar och kan följa vårt arbete på dokumentationsväggen. Vi reflekterar över vårt arbete kontinuerligt genom loggböcker, foton, film samt samtalar med barnen. Vi kommer att utvärdera och analysera hur läroplansmålet integreras med det övriga pedagogiska arbetet. För att se förutsättningarna för barns utveckling och lärande har vi valt olika former av dokumentation, på så sätt göra det möjligt att följa barns kunnande inom målområdet.

5


Ladda ner ppt "Dessa bilder vill vi ha som ett bildspel, vi vill bara ha ett bildspel, som är stort. Där vi i nuläget har de 4 småbilderna. Ta bort det lilla bildspelet."

Liknande presentationer


Google-annonser