Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VERKSAMHETSPLAN 2009. Verksamhetsplan 2009 1.UPPDRAG / SYFTE 2.VERKSAMHETSINRIKTNING Vision Mål 3.ORGANISATION 4.AKTIVITETER Autosport International,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VERKSAMHETSPLAN 2009. Verksamhetsplan 2009 1.UPPDRAG / SYFTE 2.VERKSAMHETSINRIKTNING Vision Mål 3.ORGANISATION 4.AKTIVITETER Autosport International,"— Presentationens avskrift:

1 VERKSAMHETSPLAN 2009

2 Verksamhetsplan 2009 1.UPPDRAG / SYFTE 2.VERKSAMHETSINRIKTNING Vision Mål 3.ORGANISATION 4.AKTIVITETER Autosport International, Birmingham 8-9 januari, 2009 Formula One Business Forum, Uppsala, 18 februari, 2009 Nätverksmöten Företagsbesök Databas Aktiv Styrelse 5.HEMSIDA 6.MEDLEMSVÄRVNING 7.BUDGET

3 1. UPPDRAG / SYFTE Syftet med Swedish Motorsport Industry är att ge den svenska motorsportbranschen ”ett ansikte utåt” samt att vara en samlande kraft, som ska ge branschen en plattform att arbeta ifrån. 2.VERKSAMHETSINRIKTNING Vision Visionen är att samla samtliga företag inom den motorsportrelaterade industrin, vare sig det gäller produkter, tjänster eller upplevelser. SMI ska fungera som den givna samarbetspartnern i all utveckling inom branschen. Mål På kort sikt är målsättningen att sprida kännedom om föreningen och på så sätt underlätta arbetet med att värva medlemmar. Dessutom att stödja marknadsföring av föreningens medlemmar samt att etablera kontakter med statliga och regionala aktörer. För perioden fram till 2009-12-31 ska vissa delmål uppnås: –Minst 70 medlemmar –Deltagande vid minst 1 internationell mässa –Genomförande av minst 4 större nätverksmöten 3.ORGANISATION Den dagliga verksamheten leds av VD, som till sin hjälp har kansliet, som består av en person som arbetar deltid. 4.AKTIVITETER Autosport International, Birmingham 8-9 januari, 2009 Planen är att delta med en monter under två dagar och med representanter från åtminstone 10 företag.Första internationella framträdandet av SMI. På grund av det höga kostnadsläget, samt det faktum att flera av våra medlemmar redan bokat sina monterytor, blir 2009 års upplaga ett försök med en mindre yta men med kvalificerad representation. Arrangemang av medlemsresa kommer också att genomföras. Ett eller flera nätverksmöten med intressanta kontakter från England är inplanerade. Formula One Business Forum, Uppsala, 18 februari, 2009 Tillsammans med Janne Blomquist och Eje Elgh har vi en unik möjlighet att genomföra ett seminarium med internationellt erkända aktörer från den absoluta toppen inom motorindustrin.

4 Nätverksmöten Nätverksmöten är en enkel men effektiv mötesform, som redan visat sig fungera väl för flera av våra medlemmar. Kan i vissa fall vinna på att ha en smal inriktning och behöver följaktligen inte alltid vända sig till samtliga medlemsföretag. Företagsbesök Enkelt för enskilda medlemmar att bjuda in övriga medlemmar till presentationer och produktseminarier via inbjudningslistor som administreras av SMI. Databas Pågrund av kostnadsläget kommer ingen databas att vara aktuell under 2009 men ett utförligare medlemsregister kommer att upprättas av kansliet och är budgeterad. Aktiv Styrelse Det är önskvärt att föreningens Styrelse är involverad i den löpande verksamheten på ett engagerat och kompetent sätt. Aktiviteter för att stärka detta kommer att genomföras. 5.HEMSIDA Elektronisk informationsspridning är ett effektivt och resurssnålt alternativ till trycksaker. SMI ska i hög grad utnyttja hemsidan samt e-post till intern och extern kommunikation. 6.MEDLEMSVÄRVNING Medlemskåren är SMI´s viktigaste tillgång. Medlemmarna deltar i SMI aktiviteter både nationellt och internationellt och ger tyngd åt föreningens ställningstaganden och arbete. Det självklara målet är att hela tiden öka medlemsantalet.Varje medlem i föreningen bör aktivt delta i medlemsvärvningen med stöd från föreningens kansli. Ju större föreningen blir desto kraftfullare blir dess agerande.

5 Budget 2008Budget 2009 INTÄKTER Medlems- och Serviceavgift240.000,00350.000,00 Bidrag0,00 Övriga intäkter 68.000,00 70.000,00 Intäkter, totalt 308.000,00420.000,00 KOSTNADER Personalkostnader Kanslikostnader-180 000,00-240 000,00 Personalkostnader, totalt-180 000,00-240 000,00 Övriga verksamhetskostnader Resekostnader-20.000,00-30.000,00 Möten, seminarier o representation-30.000,00 Telefon o porto-7.500,00 Kopior, tryckning, annonsering-5.000,00 Hemsida-7.500,00 Databas-48.000,000.000,00 Övriga kostnader-10.000,00-100.000,00 Övr.verks.hetskostnader, totalt-128.000,00 - 180.000,00 Kostnader, totalt 308.000,00420.000,00 Budget 2009

6 Budget 2009 De i verksamhetsplanen angivna aktiviteterna kring mässor etc planeras bli självfinansierade, där kostnaderna skall täckas genom avgifter eller bidrag.


Ladda ner ppt "VERKSAMHETSPLAN 2009. Verksamhetsplan 2009 1.UPPDRAG / SYFTE 2.VERKSAMHETSINRIKTNING Vision Mål 3.ORGANISATION 4.AKTIVITETER Autosport International,"

Liknande presentationer


Google-annonser