Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.zonta21.org Välkomna 1. www.zonta21.org SH 2011-03-08 Ekonomi Resultat 2010 Sysse Hardenby Distriktskassör 2010-2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.zonta21.org Välkomna 1. www.zonta21.org SH 2011-03-08 Ekonomi Resultat 2010 Sysse Hardenby Distriktskassör 2010-2012."— Presentationens avskrift:

1 www.zonta21.org Välkomna 1

2 www.zonta21.org SH 2011-03-08 Ekonomi Resultat 2010 Sysse Hardenby Distriktskassör 2010-2012

3 www.zonta21.org Zonta International DI 21 Resultat 2009 - 2010 I presentationen finns information och analyser kring 2010 års resultat Speciellt att notera Medlemsantalet har inte nått budgeterad nivå för 2009 och 2010 men har heller inte minskat. Uppgraderingsarbetet på hemsidan har pågått under senare delen av året 2010 SH 2011-03-08

4 www.zonta21.org DI 21 Resultat 2003-2010 SH 2011-03-08

5 www.zonta21.org 5 Resultat 2009 -2010

6 www.zonta21.org Intäkter Rapport 2009 - 2010

7 www.zonta21.org 2009 – 2010 Intäkter

8 www.zonta21.org Utnyttjat Statsbidrag 2009 - 2010 SH 2011-03-08

9 www.zonta21.org Kostnader Rapport 2009 - 2010

10 www.zonta21.org 10 2009 – 2010 Kostnader

11 www.zonta21.org Resebidrag till Convention i San Antonio 10 000 kr per klubb betalades till 24 klubbar 5 000 kr per klubb betalades till 12 klubbar Summa 300 000 kr SH 2011-03-08

12 www.zonta21.org Convention i San Antonio Klubbar som erhållit resebidrag SH 2011-03-08

13 www.zonta21.org Styrelsens kostnader Convention i San Antonio Uttagna reseersättningar i enlighet med gällande reseregler Registreringsavgiften varierar något beroende på vilken kurs som gällt för USD. Registreringsavgiften var 475 USD. De flesta bodde på Marriott och ersättning har lämnats för boende i dubbelrum. Boende på annat hotell har gett lägre kostnad. SH 2011-03-08

14 www.zonta21.org 14 2009 – 2010 Kostnader

15 www.zonta21.org Distriktsstyrelsens kostnader för styrelsemöten Sammanställningen över redovisade styrelsekostnader i verksamhetsberättelsen Kostnader för styrelsemöten varierar beroende av vilka orter som valts Styrelsekostnaden har varit högre 2010 jfr 2009 genom styrelsemötet i Riga, Lettland i mars 2010 också 1 styrelsemöte mer redovisat jfr med 2009 då styrelsemötet i samband med DM redovisas i DM kostnader. I styrelsekostnaderna ingår också kostnader vid charter av OGRE klubben

16 www.zonta21.org 2009 – 2010 Kostnader

17 www.zonta21.org 17 2009 – 2010 Kostnader

18 www.zonta21.org 18 Resultat 2009 -2010

19 www.zonta21.org SH 2011-03-08 Ekonomi Prognos 2011 (Reviderad budget) Budgetförslag 2012-2013 Sysse Hardenby Distriktskassör 2010-2012

20 www.zonta21.org Prognos 2011 Statsbidrag har erhållits i form av organisationsbidrag 300 000 kr SH 2011-03-08

21 www.zonta21.org Budget 2012 - 2013 Budgeten beräknas på 2 500 medlemmar Antalet medlemmar den 31/12 2010 var 2 420 Budgeten baseras på en oförändrad medlemsavgift 215 SEK Investering i hemsidan 50 kSEK per år Satsning på PR 40 kSEK per år Resebidrag till Convention 2012 ges utöver vad som krävs enl stadgarna Vid utgången av räkenskapsåret bör kapitalet motsvara 50% av årets medlemsavgifter SH 2011-03-08

22 www.zonta21.org SH 2011-03-08 DI 21 Prognos och budget 2011 - 2013

23 www.zonta21.org 23 Reviderad budget 2011 Budget 2012- 2013

24 www.zonta21.org 24 2011-13 Intäkter Fortsatt ambition att nå tillbaka till 2500 medlemmar Avgift 215 kr bibehålls Statsbidrag 2011 erhållits 300 000 kr Statsbidrag budgeteras 2012-2013 till 0

25 www.zonta21.org 25 Rev budget 2011 Statsbidrag används till DM och utveckling av kommittéernas arbete. Budget 2012-2013 Convention särskild satsning för att öka antal deltagare DM samma nivå som tidigare Styrelsekostnader se nästa bild

26 www.zonta21.org Styrelsens kostnader Budgeten beräknas utifrån ett bedömt deltagarantal och genomsnittskostnad för ett 'normalt' styrelsemöte Under budgetperioden kommer telefonkonferens att provas under november möte udda år Under budgetperioden kommer en utredning att genomföras för att titta på möjligheten att alltid förlägga styrelsemötena på samma plats för på det sättet sänka kostnaderna. Under perioden kommer en del av de budgeterade styrelsekostnaderna att riktas mot även de övriga Kommittéerna i syfte att ytterligare synliggöra Zonta SH 2011-03-08

27 www.zonta21.org 27 Rev budget 2011 Utbildning av Area masters, Klubbmasters, uppgradering av mjukvara mm finansieras med statsbidraget Budget 2012-2013 Kontinuerliga investeringar behövs tex för medlemsregister som kan 'kommunicera' med HQ. Kontinuerlig utbildning av AreaMasters o Klubbmasters IT driften har blivit lägre, men ej planerad support kan behövas.

28 www.zonta21.org 28 Rev Budget 2011 PR utveckling finansieras av Statsbidrag Budget 2012 – 2013 Ökad satsning på PR Material Fortsatt organisationsutveckling

29 www.zonta21.org 29 Budget 2012 – 2013 Övriga kostnader

30 www.zonta21.org 30

31 www.zonta21.org 31 Reviderad budget 2011 Budget 2012- 2013


Ladda ner ppt "Www.zonta21.org Välkomna 1. www.zonta21.org SH 2011-03-08 Ekonomi Resultat 2010 Sysse Hardenby Distriktskassör 2010-2012."

Liknande presentationer


Google-annonser