Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Solen Skolskjuts Användarmöte 2013-01-22/23 2013-01-22/23.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Solen Skolskjuts Användarmöte 2013-01-22/23 2013-01-22/23."— Presentationens avskrift:

1 Solen Skolskjuts Användarmöte /23 /23

2 Agenda Tisdag 22/1 11.30 Lunch 12.30 Välkomna/Information
12.45 Kort presentation av deltagarna 13.15 Solen Skolskjuts – produkten Produktstatus Nyheter/demo 14.15  Fika/Incheckning 15.00 Nyheter/demo (forts.) 16.00  Grupparbete - utifrån användarperspektivet 17.15 Avslut (och möjlighet till bad) 19.15 Fördrink 19.45 Middag /23

3 Agenda Onsdag 23/1 07.00 Frukost (öppen)
08.00 Sammanfattning av grupparbete i respektive grupp 08.30 Redovisning av grupparbete med diskussion 09.45 Fika och utcheckning 10.30 Skolskjuts i praktiken Införande och förvaltning Underlag för prognoser och framtida planering 11.15 Utveckling av Solen Skolskjuts Sammanfattning och actions utifrån grupparbetet Cartesia presenterar utvecklingsplan 12.30 Lunch 13.30  Kundens val 14.45 Fika och prisutdelning Kundens val (forts.) 16.00 Avslut /23

4 Presentation av deltagarna
Namn Kommun Befattning Hur länge har vi haft programmet Min favoritfunktion

5 (status, nyheter och strategi)
Solen Skolskjuts Produkten (status, nyheter och strategi)

6 Status idag….. Vad har då hänt under 2012?

7 Affärsmässigt Idag totalt 36 kunder….. 2007 + 1 2008 + 9 2009 + 6
…..

8 Systemmässigt Utveckling under 2012:
Genomfört… redovisad utvecklingsplan (10 punkter) ett antal önskemål från förra årets grupparbete Fokus i övrigt Användarvänlighet Rapporter Väg- och Trafikdata NVDB + Network Toolbox Rebus3 m.fl.

9 Utvecklingsplan 2012 Hantering när skolor och klasser ändrar namn i Elevregistret Beräkna ett extra avstånd mellan elevadress och skola Koppla en elevs samtliga för- eller eftermiddagsturer till ny tur En specificerad beslutsorsak/kategori Fler filtermöjligheter på bokmärken Spara Elevkort automatiskt

10 Utvecklingsplan 2012 (forts.)
Skapa ”smarta” ISO-ytor baserat på avståndsregler Rapporter, nya och/eller förbättra befintliga Rensa gammalt trafikdata Övrigt Förbättra geokodningen ytterligare Fri namnsättning av undergrupper i trafikdata Användarvänlighet, ”hoppa mellan fönster” Sorteringar på Skolform Enklare val av Skola, Årskurs, Klass i HPTG och BG Systembokmärken, förenklingar?

11 Grupparbete 2012: Busskort Konfigurerbara rapporter Excel
Övriga rapporter Prognosverktyg/simulering Befolkningsregister Mer information genom att nyttja kartan Peka på elevadress och få upp elevkort…. Etiketthantering (överlappande+summa”posten”)

12 Grupparbete 2012 (forts.): Inventeringsmodul som kan samla in data som ska kopplas i Skolskjuts. Enkel sökfunktion (multisök) Redovisa separata turers sträckning; varje tur ska ha ett eget geografiskt objekt. Linjetrafik, ange max. antal elever per buss... Bokmärken Ekonomi/Budget Lägga in avtal/kostnader busskort (avtalsregister).

13 Väg- och Trafikdata Förädling av NVDB data (homogeniserad form)
Leveranser ur eget lager /abonnemang Anpassning till Solen RUTT Solen Network ToolBox Digitalisering/ajourhållning av eget nätverk; GC-vägar, gångvägar etc. Standardiserat format och attributuppsättning (NVDB specifikation) Migrering av NVDB och eget nätverk (exvis. gångvägar) Leveranser av NWT GC-vägar tillbaks till Trafikverket/NVDB (tester 2013)

14 Väg- och Trafikdata Rebus3

15 Väg- och Trafikdata Rebus3

16

17 Nyheter/demo version 6.9

18

19 Nyheter/demo version 6.9 (forts.)

20 Grupparbete

21 Grupparbete Fem Grupper Fem ämnen Egen organisation
Kontakt med vårdnadshavare Trafikplanering Trafiksäkerhet Solen Skolskjuts (”livlina”)

22 19.15 Drink 19.45 Middag

23 Agenda Onsdag 23/1 07.00 Frukost (öppen)
08.00 Sammanfattning av grupparbete i respektive grupp 08.30 Redovisning av grupparbete med diskussion 09.45 Fika och utcheckning 10.30 Skolskjuts i praktiken Införande och förvaltning Underlag för prognoser och framtida planering 11.15 Utveckling av Solen Skolskjuts Sammanfattning och actions utifrån grupparbetet Cartesia presenterar utvecklingsplan 12.30 Lunch 13.30  Kundens val 14.45 Fika och prisutdelning Kundens val (forts.) 16.00 Avslut /23

24 Grupparbete Redovisning och diskussion

25

26 Skolskjuts i praktiken
Ulrika Lennartsson Erfarenheter från våra projektledare och konsulter Underlag för prognoser och framtida planering Helena Björn

27 Sammanfattning av grupparbete
och utvecklingsplan 2013

28 Solen Skolskjuts Vision

29 Lunch

30 Kundens val

31

32 Kundens val (forts.)

33 Avslut Väl mött igen 2014!!


Ladda ner ppt "Solen Skolskjuts Användarmöte 2013-01-22/23 2013-01-22/23."

Liknande presentationer


Google-annonser