Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Solen Skolskjuts Roadmap Peter Heikki

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Solen Skolskjuts Roadmap Peter Heikki"— Presentationens avskrift:

1 Solen Skolskjuts Roadmap 2013-2017 2013-01-23 Peter Heikki
Roger Engefelt

2 Roadmap 2013-2017 Utvecklingsplan/Vision 2014 Vision 2015 - 2017
Utvecklingsplan 2013 (”nästa release”) Utvecklingsplan/Vision 2014 Vision

3 Utvecklingsplan 2013 ”nästa release”
Redovisning av linjetrafik på turnivå Turen blir ett eget linjeobjekt i kartan Turens hela längd är beräknad och kan redovisas i turinformationen Beräkning kan göras på turlängd mellan specifika hållplatser

4 Utvecklingsplan 2013 ”nästa release”
Hållplatser i kartan Mer information runt varje hållplats i kartan. Utökat etikettinnehåll m.m. Visa de hållplatser som används (= eleverna är anslutna till) Visa byteshållplatser som används för sammansatta turer

5 Utvecklingsplan 2013 ”nästa release”
Sammansatta turer Hantera flera hållplatsbyten, dvs slå ihop fler än två turer åt gången. Idag blir en sammansatt tur en ”egen” fristående tur i programmet. Problem när underliggande turer förändras. Behöver en sammansatt tur sparas som en egen tur i databasen? Förstudie

6 Utvecklingsplan 2013 ”nästa release”
Planera egna turer Planera för flera skolor åt gången Bättre kartstöd för att bygga turer (tex utifrån punkter i kartan, ”drag-n-drop”) Registrera egen fordonspark med individuell kapacitet per fordon. Förstudie av FleetEngine (RouteWare)

7 Utvecklingsplan 2013 ”nästa release”
Enkel Skolskjuts Webbklient (”Skolskjuts WebVy”) För intranet Bara ”titta” behörighet Användare utan Solen Skolskjuts skall i ett webbgränssnitt kunna söka på skolor, klasser och elever och se t.ex. tagna beslut, planerad skolskjuts och elevkort.

8 Utvecklingsplan 2013 ”nästa release”
Enkel Skolskjuts Mobil App (AppStore, Google Play) För elever och föräldrar. ”Medborgarservice”. Logga in och hämta sitt elevkort! Hur prioriterar ni denna punkt???

9 Utvecklingsplan 2013 ”nästa release”
Koppla bilagor (dokument och bilder) till objekt Inventeringsmaterial för hållplatser Korrespondens med vårdnadshavare/myndigheter Vilka ytterligare behov ser ni???

10 Utvecklingsplan 2013 ”nästa release”
Övrigt Standardtematiseringar i kartan. Olika färger för t.ex. typ av skolskjuts, typ av ansluten trafik, tillhörande skola m.m. Skapa en detaljerad kartutskrift för elevens skolväg och väg till hållplats. Bilaga till Elevkort. Skapa en detaljerad kartutskrift för en tur. Bilaga till entreprenörer. Skapa sammanställning av egna planerade turer som underlag till upphandling av beställningstrafik (turlistor och kartunderlag)

11 Utvecklingsplan 2013 - förslag/utredning
Från detta användarmöte. Allmän diskussion och punkter från redovisningen av grupparbeten. Kunna sätta egna namn på linjer (och turer). ”Alias” Utnyttja linjetrafikens hållplatser som samlingshållplatser för beställningstrafiken. Kunna förstora Elevfönstret. Planera egna turer. Rensa kartan. Kontrollera funktion. Kalenderfunktionen lite ”smartare”. Kontrollera funktion. Förenkla vid sammansatta turer. Hitta möjliga byteshållplatser.

12 Utvecklingsplan 2013 - förslag/utredning
Från detta användarmöte. Allmän diskussion och punkter från redovisningen av grupparbeten.. (Forts.) Förenkla vid urval av bokmärken (välja flera/OCH/ELLER) Att från rapporter direkt bifoga filen till ett mail. Bilagor till hållplatser mer integrerat i Skolskjuts. Trafikmätningar/Intensitet som attribut i NVDB. Få med telefonnummer till vårdnadshavare från elevregistren. Införa systembokmärket ”Uppdaterad skola”. Tittaanvändare bör inte få se interna anteckningar. Behörighet! Olika väntetider morgon och eftermiddag. Även per skola, årskurs.

13 Utvecklingsplan 2013 - förslag/utredning
Från detta användarmöte. Allmän diskussion och punkter från redovisningen av grupparbeten.. (Forts.) Följer avvikande ramschema med till nästa läsår? (frågan som ställs vid läsårsbytet täcker den in avvikande också? Önskemål att kunna sätta avvikande ramschema på urval av elever. Kontrollera hur vi hanterar antal elever på de olika delturerna i sammansatt tur. Eleverna finns inte med på de ingående delturerna? På elevkortet vill man ha möjlighet att få med den (2 att välja på) ”överklagningstyp” som är aktuell för beslutet för aktuell elev. Kolla mera med kunderna vad dessa två varianter heter och exakt vilka förutsättningar som gäller för den ena resp. andra.

14 Utvecklingsplan/Vision 2014
Smidigare adresshantering och geokodning Adresser i databas istället för skikt (KIRAdress, Adresspunkter) Ger en snabbare och enklare geokodning! Helt databasdrivet, inga TAB-filer! (Trafikdata, Skolor, Upptagningsområden, Adresser, NVDB) Skolskjuts Portal, Medborgarservice För allmänheten/internet. Tillgänglig via kommunens hemsida. T.ex. ”Vilken skola tillhör jag?”, ”Hur långt är det?” Skol-/busskorts hantering Vidareutveckling av webbaserad Skolkortsapplikation Anslutning mot flera systemleverantörer (Länstrafikbolag)

15 Vision Elevregistren finns i ”molnet”. En mer tjänstebaserad arkitektur. Hela Skolskjuts i ”molnet” som ett alternativ. SaaS (driftad lösning hos Cartesia). Kraftfullare Skolskjuts webbklient för intranet ("Skolskjuts Web Pro")


Ladda ner ppt "Solen Skolskjuts Roadmap Peter Heikki"

Liknande presentationer


Google-annonser