Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grävningstillstånd –webbtjänst för samverkan i Stockholm

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grävningstillstånd –webbtjänst för samverkan i Stockholm"— Presentationens avskrift:

1 Grävningstillstånd –webbtjänst för samverkan i Stockholm
Mats Fager Karin Nilsson

2 Mål med Gatuarbete Mindre administration.
Lättare att följa ärenden för alla parter Bättre samordning mellan arbeten Bättre kontroll av planerade och pågående jobb Mindre administration för TK i alla fall, genom att låta bolagen skriva direkt i databasen, i stället för att TK ska skriva av det de redan skrivit. Ett ärende har en färg som visar var i produktionskedjan det befinner sig Förhoppningsvis ska en tidig kunskap om kommande projekt underlätta ev.samförläggning. För TK blir det lättare att utöva viss kontroll då granskningshandlingar, kommentarer och krav, arbetsritning och TA-plan alla finns på samma ställe och är åtkomliga även i fält. Koppla mot LV, dvs LOKAL VÄGDATABAS. Är ett pågående projekt att kunna koppla ihop gaturelaterde händelser från olika datakällor med varandra

3 Gatuarbete, några krav på systemet
Data registreras i verksamheten Enkel distribution av program Lättillgänglig info för allmänheten Säker identifiering av användare Styrd spridning av rättigheter Koppla informationen till lokal vägdatabas (LV) Information ska kunna spridas till andra system

4 Gatuarbete, många roller i samarbete
Systemadmin – TK, kan göra allt. Bolagsadministratör - administrerar användare inom det egna bolaget Bolagsanvändare - kan skapa och ändra bolagets arbeten Projektör - kan hantera arbeten på uppdrag av bolag. Entreprenör – utför arbeten och ska då uppdatera vissa info Kontrollant – TK, granskar och ger tillstånd Informatör – får läsa delar av informationen Rollen avsedd även för allmänheten

5

6 Distribution / identifiering
Externa användare behöver nå Gatuarbete Läsning och uppdatering Behörighetsnivåer Identifiering Lösning: Stadens idPortal

7 Stadens idPortal Identifieringsmetod
Identitetskontroll vi använder engångslösenord via SMS Styr användaren till programmet Inga andra resurser ska kunna nås För att använda idPortalen krävs att systemet är klassat utifrån säkerhetsregler. idPortalen innehåller ett antal programvaror vars uppgift bl.a är att kontrollera identitetsmetoder, identiteter, giltighet av dessa och styra användaren till de tillämpningar han/hon är upplagd för. Godkända id-handlingar i portalen är hårda certifikat (Smart Cards), mjuka certifikat (nedladdad programvara), engångslösenord och vanliga lösenord. Applikationsägaren sätter kravet på id-handling efter genomförd informations- och säkerhetsklassning och en bedömning av användarsituationen i samråd med stadens informationssäkerhetschef.

8 Detta behövs för att köra
Internet-anslutning Internet Explorer 6.0 mfl webbläsare Java version 1.5 Internet – IE – Java

9 Varför LV Behovsbilden i Stockholm Våra övergripande krav
Få ett gemensamt referenssystem för all vägnätsanknuten information Kunna integrera våra verksamhetssystem mot referenssystemet Våra övergripande krav Ta fram lokal vägdatabas, LV som en standardprodukt Utnyttja svensk standard för väg- och järnvägsnät för lagring och utveckling LV blir en resurs för att göra befintliga data tillgängliga för fler Kunna utbyta data med andra, t.ex. NVDB, SL, transportföretag m.fl.

10 Mycket information i anslutning till vägnätet

11 LV som gemensam resurs Grundläggande programfunktioner för att knyta information till det gemensamma vägnätet. LV ersätter inte något system, LV kompletterar. System kan integreras på flera olika sätt beroende på ambitionsnivå. Nätet kan plockas ut i olika GIS-verktyg för analyser, ruttplanering och positionering. Kvalitén på befintligt data skall inte behöva förbättras bara för att man knyter data till ett gemensamt vägnät.

12 LV november 2006 Lokal vägdatabas, LV Gata Höjddata MUS Adresser M fl…
P-automater M fl… Ljuskällan Gata Gatuarbete LTF Teknisk anläggning Trafik räkningar Felanmälan Kopplet Lokal vägdatabas, LV Underhåll av noder och länkar LV-administr Import/export Kom ihåg NVDB NVDB Prenumeration/ intressent Höjddata

13 Kartan, det viktigaste gränssnittet

14 Men även formulär behövs

15 Formuläret styrs av rollen

16 Vill ni veta mer? Kontakta
Björn Gnospelius systemansvarig gatuarbete Karin Nilsson GIS-samordnare trafikkontoret


Ladda ner ppt "Grävningstillstånd –webbtjänst för samverkan i Stockholm"

Liknande presentationer


Google-annonser