Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Branschföreningen för Personlig Skyddsutrustning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Branschföreningen för Personlig Skyddsutrustning"— Presentationens avskrift:

1 Branschföreningen för Personlig Skyddsutrustning

2 Kort om BPS BPS är en sammanslutning av välrenommerade tillverkare och leverantörer av personlig skyddsutrustning Grundades 1978 av tillverkare och grossister i branschen Föreningen har idag 33 medlemsföretag Administrerar och upprätthåller branschstatistik inom produktområdena

3 Produktområden

4 Syfte och mål Att bevaka medlemmarnas intressen i frågor som berör lagar och normer, tillverkning av och handel med personlig skyddsutrustning samt service och underhåll av sådan materiel. Att verka för hög kvalitet, standard och service på branschens produkter. Att hålla fortlöpande kontakt med myndigheter och andra organisationer för att ge information om branschens verksamhet samt fungera som remissinstans. Att bevaka standardiseringsarbeten, nationellt och internationellt, inom de produktområden som föreningen representerar. Att inrätta arbetsgrupper för behandling av såväl tekniska som kommersiella frågor samt frågor gällande standardisering, utbildning, kontakter med myndigheter etc. Att handlägga utställningsfrågor för branschen.

5 BPS organisation och ekonomi
Ideella föreningen BPS äger och driver verksamheten genom BPS Service AB Medlemskap i BPS förening, 500 kr/år Serviceavgifter till Service AB, kr/år (inkluderar statistiksamverkan) Inträdesavgift motsvarande serviceavgiften Avgifter fastställs årligen på höstens budgetmöte – speglar ambitionsnivån

6 Som medlem i BPS ska företaget…
… aktivt bidra med kompetens till förenings arbete i syfte att uppnå dess målsättningar … aktivt verka för utbildning och information till föreningens intressenter samt slutförbrukare och återförsäljare … aktivt delta i föreningens arbetsgrupper och bidra till dess uppgifter och målsättningar … aktivt delta på föreningsmöten och möten i arbetsgrupperna … aktivt delta i styrelsens/valberedningens arbete från tid till annan … aktivt delta i branschstatistiken (via kansliet)

7 Styrelse, kansli Ivan Sundström (ordf) Sundström Safety
Nils-Holger Olsson 3M Svenska Samuel Enqvist Ejendals Jonas Dahlman Ansell Thomas Svensk Båstad Industri Åke Johansson Björnkläder Lennart Holm Skydda Ghazal Voghoui (BPS kansli) Branschkansliet Annie Ernstsson (Assistent)

8 Bli medlem i BPS Kontakta BPS kansli och få Styrelsen beslutar
Stadgar och ansökningsblankett Styrelsen beslutar Två reguljära föreningsmöten årligen Produktarbetsgrupper vid behov Information och kommunikation elektroniskt Intern medlemsinfo på hemsidan Medlemsförmåner hotell, bilar mm

9 Branschföreningen för Personlig Skyddsutrustning
Kontakt Ghazal Voghoui (BPS kansli) , Annie Ernstsson (Assistent) , Branschföreningen för Personlig Skyddsutrustning Postadress:   Box Stockholm Besöksadress: Klara Norra Kyrkogata 31 Tel. vxl:  Fax: 

10 Hemsida


Ladda ner ppt "Branschföreningen för Personlig Skyddsutrustning"

Liknande presentationer


Google-annonser