Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© BTC i Karlstad AB 2013 Övningsföretag Affärsträning när den är som bäst!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© BTC i Karlstad AB 2013 Övningsföretag Affärsträning när den är som bäst!"— Presentationens avskrift:

1 © BTC i Karlstad AB 2013 Övningsföretag Affärsträning när den är som bäst!

2 © BTC i Karlstad AB 2013 Vad kännetecknar ett Övningsföretag? • En utbildningsmodell som baseras på Upplevelsebaserad inlärning – ”Learning by doing” • Avspeglar ett riktigt företags alla affärsprocesser, rutiner och dokumentflöden • Övningsföretaget har kontakt med ett riktigt företag – fadderföretag, för stöd och support, produktinfo, namn, logo etc. • Uppbyggt med ett antal olika avdelningar, där deltagarna ”arbetar” enligt ett roterande schema, för att få en helhetssyn på företaget • Eleverna agerar anställda på Övningsföretaget och förhandlar om ”lön” och andra villkor

3 © BTC i Karlstad AB 2013 Vad kännetecknar ett Övningsföretag (forts)? • Handel sker med andra Övningsföretag i ett slutet nätverket både i Sverige och i andra länder • Alla rutiner och affärsprocesser är verkliga, dock byter inga riktiga pengar och varor ägare (=skyddad inlärningsmiljö) • På Övningsföretaget är det tillåtet att göra misstag, för att man sen ska kunna lära sig från dessa misstag • Modern IT- och kommunikationsteknologi används • Riktiga ekonomi- och lönesystem används (t ex SPCS/Visma eller Fortnox), vilket är en fördel när deltagarna sen kommer ut i arbetslivet

4 © BTC i Karlstad AB 2013 Handledare/Coachens roll • Läraren får rollen som handledare eller coach gentemot sina deltagare • Stödjer deltagarna att själva söka och finna den kunskap och information som krävs för att lösa en arbetsuppgift • Arbetar aktivt för att få sina elever engagerade i Övningsföretagets verksamhet • Lägger upp grundläggande struktur i SimuWorld i startskedet, för att verksamheten skall fungera fullt ut • Har möjlighet att skapa och påverka händelser i Övningsföretaget ”bakom kulisserna”, för att styra verksamheten efter egna önskemål • Agerar ledare för Övningsföretaget (t ex VD eller vVD)

5 © BTC i Karlstad AB 2013 Business Training Centre • Centralenhet för alla Övningsföretag i Sverige • Agerar leverantör av motpartstjänster och som omvärld till Övningsföretagen, t ex vid myndighetskontakter • Ger support till handledare och deltagare vid såväl uppstart som i den dagliga verksamheten • Pedagogiskt stöd till handledarna • Tillhandahåller SimuWorld Internetportal • Ansvarar för handledarutbildningar (introduktion och fortbildning), grundutbildning i SimuWorld on-line • Arbetar aktivt med utveckling och marknadsföring av Övningsföretagskonceptet i Sverige • Representerar svenska Övningsföretag internationellt

6 © BTC i Karlstad AB 2013 EUROPEN/PEN International • Samordnar det globala nätverket av Övningsföretag med idag drygt 40 länder och 7 800 Övningsföretag • Har sitt säte i Essen i Tyskland och finansieras av årliga avgifter från medlemsländerna • BTC har varit fullvärdig medlem sedan 1997 • Nätverkets uppgift är att samordna och utveckla service och system som används i de nationella nätverken, t ex Öfa-databasen och system för clearing av utlands- betalningar • Arbetar för att främja användandet av Öfa-konceptet i världen och att få med nya länder • www.peninternational.info www.peninternational.info


Ladda ner ppt "© BTC i Karlstad AB 2013 Övningsföretag Affärsträning när den är som bäst!"

Liknande presentationer


Google-annonser