Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRYO, PRAO, Miljöpraktik, APU, APL, LPA, LIA

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRYO, PRAO, Miljöpraktik, APU, APL, LPA, LIA"— Presentationens avskrift:

1 PRYO, PRAO, Miljöpraktik, APU, APL, LPA, LIA
PRAKTIK i byggindustrin vanligaste och tydligaste formen av samverkan mellan skola – arbetsliv Det är här lärandet på arbetsplatsen sker

2 Förutsättningar för samverkan Drivkrafter
Skola Elev Lärare Handledare Företag Vad innebär bra kvalitet? Är syftet med samverkan lika för alla?

3 Företagens drivkrafter att samverka
Frans arbetar på ett rikstäckande företag. Engagerad, kommer på branschråd och skickar handledare på utbildningar. Frans har ett väldigt tydligt syfte med samverkan. Företaget tar många praktikanter, men anställer långt ifrån alla elever. Främsta drivkrafter: PR och rekrytering. Tomas äger ett företag med 20 anställda. Engagerad, kommer själv och skickar andra på branschråd och handledarutbildning. Stark lokal förankring. Tar många praktikanter och anställer många. Främsta drivkrafter: Rekrytering, utveckling och lönsamhet.

4 Företagens drivkrafter att samverka
Lennart äger ett företag med 20 anställda utan ambition att växa. Inte engagerad i utbildningen och kommer aldrig på branschråd eller handledarutbildning. Tar mycket praktikanter men har ingen avsikt att anställa. Främsta drivkraft: Lönsamhet. Stina, HR på rikstäckande företag. Engagerad, kommer på branschråd och skickar handledare på utbildning. Tar få praktikanter, men anställer nästan alla. Främsta drivkraft: Rekrytering. Fredrik driver ett litet byggföretag i fjällregionen. Företaget arbetar långt från skolan. Skolan kallar inte till branschråd eller handledarutbildningar. Företaget tar inte många praktikanter, men anställer alla. Främsta drivkraft: Rekrytering

5 STARMODELLEN Uppföljning Grundskolan
Gymnasieskolan Lärlingsanställning Yrkesbevis Vuxenutbildning Tjänsteman Högskolan

6 RÄTT ANTAL! Söktrycket till BA-programmet
Antalet elever som påbörjar BA Fördelning mellan yrkesgrupperna Antalet avhopp från BA-programmet Antalet kvinnor och personer med utländsk härkomst

7 RÄTT KOMPETENS Teoretisk yrkeskunskap (bygg- och programgemensamma ämnen) Praktisk yrkeskunskap Personliga egenskaper – inställning sträva efter att alltid göra ett så bra jobb som möjligt kunna ta till sig ny information och nya sätt att jobba se sin roll i ett större perspektiv vara självgående och vara duktig på att samverka se på säkerhet, arbetsmiljö och kvalitet som en självklarhet det är en självklarhet att följa avtal och regler ta ansvar för sin kropp och sin hälsa

8 SKOLAN SKA PRIORITERA Nära kontakt med företagen
Löpande kontakt med det lokala näringslivet genom introduktioner och uppföljningar av APL Branschråd Rektors-/Lärarkonferenser Handledarutbildningar Bredd och Spets Alla ämnen är viktiga Motivation till att bli riktigt bra Fortbildade lärare Byggkultur ska befästas i skolan Säkerhet Serva din hjärna och kropp Arbetsmiljö Ren byggbransch Branschrekommenderad Skola Ett verktyg för konstant förbättring

9 STARS Kvalitetssäkring
Kvantitet(årlig sammanställning) Söktryck Intag Inriktningsval APL-timmar/elev Hur många får jobb Kvalitet(årlig undersökning genom Dalabarometern Bygg) Intresse Elevers nöjdhet Företagens nöjdhet Handledares nöjdhet

10 Utveckling under LPA projektet DALARNAS BYGG och ANLÄGGNINGSBOK en årlig publikation och regionalt forum utbildning och arbetsmarknad gemensam verklighetsbild underlag för gemensamma och individuella strategier och beslut transparens möjligheter att möta varandra där vi står kvalitetssäkrar


Ladda ner ppt "PRYO, PRAO, Miljöpraktik, APU, APL, LPA, LIA"

Liknande presentationer


Google-annonser