Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation av projektet Professionell renovering i SABO- företagen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation av projektet Professionell renovering i SABO- företagen."— Presentationens avskrift:

1 Presentation av projektet Professionell renovering i SABO- företagen

2 Problemkomplex • Kraftigt ökade kostnader för renoveringsarbeten • Renoveringsvolymen beräknas tredubblas • Brist på kompetent arbetskraft och entreprenörer som kan renovering • Arbetena måste utföras med kvarboende hyresgäster

3 Antal SABO-lägenheter under rekordåren

4 Brist på kompetent arbetskraft Samverkansprojekt med Byggnads och Sveriges Byggindustrier genom deras gemensamma organ BYN- Byggindustrins yrkesnämnd. Frågor som belystes • Hur svarar nuvarande utbildning upp till kommande behov? • Vad innebär det att utföra arbete med kvarboende hyresgäster? • Multihantverkare – yrkesroll med flera specialiteter. • Krav på ändrade grundutbildningar. • Krav på vidare- respektive fortbildning. • Hur stimuleras hantverkare till vidareutbildning ?

5 Är snickare vad renoveringsmarknaden behöver ? Full frihet vid val yrkesinriktning – slöseri med utbildningsresurser •4 av 5 elever väljer inriktning för att bli snickare •2 av 3 utfärdade yrkesbevis är snickare •Var 20:de elev blir plattsättare

6 Krav på förändrad grundutbildning Den ökade andelen renoveringsarbeten kräver mer mångsidiga yrkesarbetare Yrkesarbetare med ROT-kompetens Förslagsvis har denne framtida yrkesarbetare spetskompetens inom ett fackområde, men har kunskap och tillåts att utföra begränsade arbetsuppgifter inom närliggande områden. Syftet är att begränsa antalet yrkesarbetare, som utför reparationsarbeten så att ledtiderna begränsas.

7 Yrkesarbetare med ROT- kompetens •Resultat av en förändrad utbildning –Mindre känsliga för konjunktursvängningar –Mindre känsliga för säsongsvariationer –Intressantare och mer utvecklande för den enskilde –Ensartade arbetsuppgifter begränsas

8 •Ur ett samhällsperspektiv: –Yrkesverksamma har rätt kunskap för uppgiften –Marknaden har tillgång till kunniga yrkesarbetare –Bättre utnyttjande av arbetskraften –Nöjdare hyresgäster –Arbetsmiljövinster Yrkesarbetare med ROT- kompetens

9 Kraftig satsning på vidareutbildning Renoveringsmarknaden finns här och nu. •Det kommer att dröja 3+2 år innan de första eleverna från gymnasierna examineras •Det krävs kraftig satsning på vidareutbildning •Statusen för reparationsarbetena måste förändras

10 SABO–företagen känner ansvar för kompetensförsörjning SABO har rekommenderat sina 300 medlemsföretag att ställa speciella krav entreprenörens personal som skall utföra renoveringsarbete och att denne även tar sitt ansvar för utbilda lärlingar i renovering. Förslag till text i AF- del för ett renoveringsprojekt: AFC/AFD. 33 Arbetsledning och anställda Entreprenören skall ha för renoveringsarbetet lämplig arbetsledning och personal, samt förbinda sig att anställa lärlingar enligt yrkesutbildningsavtalet, så att dessa erhåller erforderlig praktik inom renovering.


Ladda ner ppt "Presentation av projektet Professionell renovering i SABO- företagen."

Liknande presentationer


Google-annonser