Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hobøl – 8 oktober 2008 Rolf Kling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hobøl – 8 oktober 2008 Rolf Kling."— Presentationens avskrift:

1 Hobøl – 8 oktober 2008 Rolf Kling

2 Säker Vatteninstallation Varför?
Vattenskador för drygt 5 miljarder per år Legionella dödar, också i hemmet Höja branschens kunskapsnivå Bättre förutsättningar för installationer Höja branschens status

3 Riskfördelning beroende på installationsålder

4 Ett system - fem hörnpelare
Installationsregler Produkter & monterings- anvisningar Auktorisation av företag Utbildning av personal - Branschlegitimation Kvalitetskontroll och intyg

5 Säker Vatteninstallation
Installationsregler Skydd mot vattenskador Skydd mot legionellatillväxt Skydd mot brännskador Skydd mot återströmning I första hand tappvatteninstallation

6 Säker Vatteninstallation
Auktoriserad VVS-installatör Avsiktsförklaring Kunskap om lagar och normer för VS-installationer Utbildad personal med Branschlegitimation Ansvarsförsäkring

7 Säker Vatteninstallation
Branschlegitimation – 5år Grundutbildning för VVS-montörer, eller arbetsledning utsedd av företaget Godkänd utbildning i Säker Vatteninstallation Anställd i ett auktoriserat företag Lärlingslegitimation

8 Kontroll & intyg Ett intyg om kontrollerna överlämnas till kunden
Avvikelser från branschreglerna ska dokumenteras på en särskild blankett

9 Branschreglerna har … Starten 1 september 2005 10.500 gått utbildning
940 företag är auktoriserade VVS-installatörer

10 Branschreglerna idag …
Standard inom byggbranschen Byggherrar med flera kräver Försäkringsbolag kräver Villkoren Ersättning vid skada VVS-företaget får lägre premie på ansvars- försäkringen

11 Monteringsanvisning Enligt installationsreglerna På svenska
Lättförståliga ”Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschregler och monteringsanvisningen följs” 45-tal leverantörer med avtal om anslutning till branschreglerna

12

13 Så här har det blivit… VVS-branschen (särskilt entreprenörerna) har fått bättre anseende (status) Genom att ta tag i problemen och göra något åt dem

14 Så här har det blivit… De Auktoriserade VVS-installatörerna
har blivit mer efterfrågade och väljs i första hand

15 Installationsansvarig JM ”Branschregler Säker Vatteninstallation
Kjell-Åke Henriksson Installationsansvarig JM ”Branschregler Säker Vatteninstallation gäller tvingande sedan för JMs bostadsproduktion i Sverige” Gäller även värmeinstallation!

16 NCC – ny teknisk plattform
Hannes Schmied: NCC – ny teknisk plattform Krav på utförande enligt branschregler Säker Vatteninstallation Krav på utförande av auktoriserad VVS-installatör

17 Så här har det blivit… Säker Vatteninstallation har i praktiken delat upp marknaden i flera delar: Den seriösa delen med Auktoriserade VVS-installatörer Resten av marknaden

18

19 Tre stora skadekategorier

20 Skador i olika utrymmen

21

22 Riskfördelning beroende på installationsålder

23 Vattenskadeundersökning
Gemensamt beslut försäkrings-bolagen och branscherna 2008 årlig mätning, 2 perioder, lika inmatning Omgående resultat på

24 Vattenskadeundersökning


Ladda ner ppt "Hobøl – 8 oktober 2008 Rolf Kling."

Liknande presentationer


Google-annonser