Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Affärside Fallskyddspecialisterna är ett komplett fallskyddsföretag vilket innebär att vi förutom försäljning av fallskyddsprodukter och räddningssystem.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Affärside Fallskyddspecialisterna är ett komplett fallskyddsföretag vilket innebär att vi förutom försäljning av fallskyddsprodukter och räddningssystem."— Presentationens avskrift:

1 Affärside Fallskyddspecialisterna är ett komplett fallskyddsföretag vilket innebär att vi förutom försäljning av fallskyddsprodukter och räddningssystem tillhandahåller: Riskbedömning, årlig kontroll, besiktning, service/reparation, installation/montage, speciallösningar samt utbildning

2 Ansvarsförhållanden VD Administration Försäljning Ekonomi Personal
System Utbildning Inköp Fakturor Fakturering Löner Avtal Rekrytering Utbildning Avtal Riskanalys Beräkningar Installation Besiktning Grund utbildning Kompetent person Säkra lyft Liftutbildning

3 Kvalitetspolicy Genom att ge kunden mer än de förväntar sig skapar vi ett förtroende för företaget vilket är grunden för en långsiktig kundrelation och god ekonomi. Tänkandet skall präglas av en helhetssyn där marknadens och kundens uttalade och outtalade behov är vägledande.

4 Denna policy förverkligas genom att:
Verka för att vara en seriös och långsiktig partner inom affärsområdet. Produkter och system väl uppfyller tekniska specifikationer och kundens förväntningar. Analysera och förstå kundens förväntningar på hjälp, stöd och allmänt bemötande. Leverera rätt produkt, i rätt tid, till rätt plats.

5 Kvalitetsplan Projektansvarig kan upprätta en projektplan efter beställning för godkännande av beställaren. Denna kan innehålla följande delar: Hur betydande miljöaspekter hanteras och förebyggs med tillhörande kontrollprogram/checklistor, Hur identifierade kvalitetskritiska arbeten och produkter hanteras samt risker förebyggs med tillhörandekontrollprogram/checklistor, Hur identifierade säkerhets och arbetsmiljökritiska arbeten och produkter hanteras samt risker förebyggs med tillhörande kontrollprogram/checklistor. Kundens eventuella krav på korrigerande åtgärd, ändrings och avvikelserutiner samt avstämningstidpunkter. Efter godkännande utgör projektplanen uppdragets kvalitets och miljöplan.

6 Miljöpolicy Vår miljöpolicy innehåller riktlinjer för hur vi bäst uppnår och säkerställer våra miljömål. Vi skall följa gällande lagar och förordningar. Vi verkar för att våra valda leverantörer och samarbetspartners har och efterlever sina respektive miljöpolicys. Miljöpolicyn skall vara känd av alla medarbetare.

7 Miljöplan Övergripande mål
Utifrån den miljöpåverkan som Fallskyddspecialisterna AB’s arbete kan ge så har vi satt upp följande miljömål: Minska negativ miljöpåverkan från användning av fossila bränslen Minska förbrukningen av kemikalier som medför skadlig miljöpåverkan Minska mängden icke sorterat och återvunnet material

8 Detaljerade mål Minska förbrukningen av kemikalier som medför skadlig miljöpåverkan För att kunna utföra detta så inventeras varje projekt för att uppmärksamma vilka olika delar av projektet som kan innebära kemikalieskadlig miljöpåverkan. Därefter undersöks vilka alternativ som finns att tillgå varefter de mest miljövänliga produkterna används. Minska mängden icke sorterat och återvunnet material Detta uppnås genom att avfall som uppstår sorteras ute på arbetsplatserna i så stor utsträckning som möjligt. Om möjligt levereras även avfall direkt till sorteringsstation.

9 Detaljerade mål Minska negativ miljöpåverkan från användning av fossila bränslen Detta uppnås genom att helt övergå till miljömärkta bränslen samt genom att den äldre bilparken successivt byts ut mot nyare bilar med bättre och effektivare motorer.

10 Verksamhet Försäljning Utbildning Besiktning/Reparationer/Underhåll
Montage

11 Försäljning

12 Utbildning Grundutbildning Kompetent person Räddning/evakuering
Säkra lyft Liftutbildning

13 Besiktning/Rep/Underhåll
Fallskyddspecialisterna är certifierade att utföra periodisk kontroll och underhåll av de flesta leverantörernas produkter samt att reparera produkter från dom största tillverkarna.

14 Montage Riskanalyser Beräkningar Installationer Besiktningar


Ladda ner ppt "Affärside Fallskyddspecialisterna är ett komplett fallskyddsföretag vilket innebär att vi förutom försäljning av fallskyddsprodukter och räddningssystem."

Liknande presentationer


Google-annonser