Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade."— Presentationens avskrift:

1 ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” RIKSDAGSBESLUT OM MILJÖMÅLEN FOTO: ELLIOT ELLIOT/JOHNÉR Generationsmål

2 Miljöpolitikens inriktning –ekosystemen är på väg att återhämta sig –den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras –människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan –kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen –en god hushållning sker med naturresurserna –andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv –konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt

3 4. Giftfri miljö Förekomsten av ämnen i miljön som skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystem är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna. FOTO: GÖRAN NYRÉN/JOHNER

4 Preciseringar! – den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla exponeringsvägar inte är skadlig för människor eller den biologiska mångfalden, – användningen av särskilt farliga ämnen har så långt som möjligt upphört, – spridningen av oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper är mycket liten och uppgifter om bildning, källor, utsläpp samt spridning av de mest betydande av dessa ämnen och deras nedbrytningsprodukter är tillgängliga,

5 Preciseringar! Fortsättning… – förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön, – kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper är tillgänglig och tillräcklig för riskbedömning, – information om miljö- och hälsofarliga ämnen i material, kemiska produkter och varor är tillgänglig.

6 Strategier och etappmål inom prioriterade områden En parlamentarisk beredning utvecklar strategier och ger förslag på etappmål, styrmedel och åtgärder. Regeringen gör prioriteringar av mest angelägna områden.

7 Miljömålsberedningens delbetänkande ”Minska riskerna med farliga ämnen! Strategi för Sveriges arbete för en giftfri miljö” (SOU 2012:38) - juni 2012 Där skriver de, under rubriken ”Miljömålsberedningens tidigare bedömningar om farliga ämnen samt avfall”: Efterbehandling av förorenade områden:

8 Etappmål med koppling till FO ”Etappmål om att minska barns exponering för farliga ämnen”. ”… analys av hur miljö- och hälsoriskerna för barn kan minskas i barnens offentliga miljöer…..”.

9 KEMI – målansvarig myndighet, förslag till strategier ”Kemikalier i varor – strategier och styrmedel för att minska riskerna med farliga ämnen i vardagen” Rapport 3/11 Hej, hej från Kemi…


Ladda ner ppt "”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade."

Liknande presentationer


Google-annonser