Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Statistiska problem och möjligheter Viveka Palm, SCB Svensk konsumtions påverkan på miljön i andra länder. Seminarium 15 juni 2010. Miljömålsrådet, NV.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Statistiska problem och möjligheter Viveka Palm, SCB Svensk konsumtions påverkan på miljön i andra länder. Seminarium 15 juni 2010. Miljömålsrådet, NV."— Presentationens avskrift:

1 Statistiska problem och möjligheter Viveka Palm, SCB Svensk konsumtions påverkan på miljön i andra länder. Seminarium 15 juni 2010. Miljömålsrådet, NV och KemI

2 Miljöräkenskaper ett informationssystem för att analysera samband mellan miljö och ekonomi – för produktion och konsumtion

3 Hållbar utveckling Samhäll e Ekonom i Milj ö Miljöräkenskaper

4 Miljöräkenskaper på SCB Tre komponenter enligt FN-manual Fysiska flöden: energi, kemiska produkter, utsläpp, avfall Ekonomiska variabler: miljöskatter, subventioner, miljöskyddskostnader, miljöföretag Naturresursräkenskaper: t ex skog, vatten, mark Nya områden: produkters miljöpåverkan, sociala data för att belysa hållbar utveckling, fler ekonomiska och administrativa styrmedel

5 Input - Output Branscher, myndigheter, hushåll kapital arbetskraft material energi produkter tjänster avfall utsläpp

6 Länk till web-verktyg http://www.mirdata.scb.se/ Här presenteras data om ekonomi, utsläpp och energi branschvis (del ett). Del två presenterar utsläpp fördelat på konsumtionen. Del tre är en simuleringsvariant, där man får en budget, kan ändra och se hur det slår på co2-utsläppen.

7 Datatillgång Ekonomiska data för de flesta länder är goda, men IO-tabeller konstrueras I EU vart 5:e år. Miljöräkenskaperna tas fram i många EU- länder. En strategi för att kunna göra EU- räkenskaper har tagits fram av Eurostat. Lagstiftning är på gång. På detaljerad produktnivå får man kvalitet och sekretessproblem.

8 EU-lagstiftning för miljöräkenskaperna Tre moduler: luftutsläpp, miljöskatter och materialflöden från 2012 Efterlängtat för att kunna få en EU- räkenskap, och för att kunna göra bättre bedömningar av svensk konsumtions miljöpåverkan Har ökat aktiviteten hos nya EU länder påtagligt

9 Hälsofarliga kemikalier ej fossila bränslen

10 Utvecklingsområden, exempel Mer detaljeringsgrad för intressanta produktgrupper Mer ingående studier av varuflöden, vikt, värde, miljöpåverkan, aktörer Studier av hur varor som kommer via EU kan spåras bakåt i förädlingsvärdeskedjan Koppling till styrmedel ; information, upphandling, etc Kemikalieanvändning Markanvändning

11 Slutsats Detta är ett första steg, vi kan se de stora dragen, framför allt på utsläppssidan. Ännu har vi inte standardiserade o utprövade metoder för att täcka hela mångfalden av aspekter som ingår inom miljöområdet.


Ladda ner ppt "Statistiska problem och möjligheter Viveka Palm, SCB Svensk konsumtions påverkan på miljön i andra länder. Seminarium 15 juni 2010. Miljömålsrådet, NV."

Liknande presentationer


Google-annonser