Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grundkurs 10 sp 1.Introduktion a) resursfördelningsteori

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grundkurs 10 sp 1.Introduktion a) resursfördelningsteori"— Presentationens avskrift:

1 Grundkurs 10 sp 1.Introduktion a) resursfördelningsteori
1.Introduktion a) resursfördelningsteori b) ekonomiska system 2.Mikroekonomi (konsumenter, marknader o. företag) 3.Makroekonomi (den ekonomiska politiken teori)

2 Varför ekonomi? Behov Biologiska, sociala och psykologiska determinanter Subsistensbehov (primära, absoluta) mat, kläder, boende  självbevarelse Överflödsbehov (sekundära, relativa) Socialt sammanhang; livsstil, livssituation  yuppies, dinks, barnfamiljer, pensionärer, stadsbor, landsbor

3 Varför ekonomi? Behov Överflödsbehov…
iögonenfallande konsumtion (J.K. Galbraith). “Du är vad du konsumerar”. begär (konsumism)  leva för att konsumera ? självhävdelse  konsumtionen som signal och del av identiteten Psykologiska behov (andliga, “djupandliga”, kulturella) självförverkligande Behoven ackumuleras hierariskt

4 Produktionsfaktorerna
att transformera (omvandla) resurser till produkter initiativ, koordinering, risktagning  entreprenör som varseblir “luckorna” på marknaden output = resultatet av resursanvändningen (input)

5 Produktionsfaktorerna forts…
Arbete arbetskraft, entreprenörer kvantitet och kvalitet Realkapital konkreta insatser i produktionen, till skillnad från monetärt kapital = pengar av mänskan tillverkade produktionsfaktorer Naturtillgångar (jord) allt det som kan erhållas från naturen

6 Produktionsfaktorerna forts…
Teknologi, kunskap vad som kan produceras och hur det bäst görs inbäddat i realkapital, arbete, naturtillgångar, energi kvantitet och kvalitet Energi ingår i all ekonomisk aktivitet; både i produktion, distribution och konsumtion  Resurserna ger gränserna för vad som kan produceras på kort sikt

7 Nyttigheter: Indelning
Privata exkluderar andra från konsumtion t.ex. bostad, våra inköp i butiken Kollektiva samtidigt tillgängliga för andra t.ex. luft, TV-program, försvarsmakten Semikollektiva mix av privat och kollektiv konsumtion t.ex. parker, landsvägar, broar trängseleffekter minskar kollektiv nytta

8 Nyttigheter: Indelning forts…
Materiella fysiska produkter, “varor” Immateriella tjänster Varaktiga ger nytta under en lång tid, ex. bostad, bil, utbildning Icke-varaktiga förbrukas vid konsumtion, ex. mat, taxiresa Semidurabla varor med begränsad livslängd, ex. kläder, skor

9 Effektivitetsbegrepp
Allokeringseffektivitet (subjektiv) rätt mängd resurser tilldelas för olika nyttigheter, så att vi varken producerar för mycket eller för litet av någon nyttighet  optimum: när resurserna inte kan omfördelas utan att totala nyttan minskar Produktionseffektivitet (objektiv) den tilldelade resursmängden bör användas så effektivt som möjligt  optimum: när man inte längre kan få lika mycket av samma sak med mindre mängd resurser … eller mera av samma sak med lika mängd resurser


Ladda ner ppt "Grundkurs 10 sp 1.Introduktion a) resursfördelningsteori"

Liknande presentationer


Google-annonser