Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillväxt, tillväxt, tillväxt…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillväxt, tillväxt, tillväxt…"— Presentationens avskrift:

1 Tillväxt, tillväxt, tillväxt…
BNP, tillväxt, WISP

2 BNP BNP – Bruttonationalprodukt
Summan av alla varor och tjänster som tillverkats under ett år Summerar förädlingsvärdena (Vad företagen bidragit med för att öka värdet av produkten/tjänsten man tillverkat) Halvfabrikat och råvaror räknas ej BNP/capita för jämförelser mellan länder

3 Tillväxt Ökning av BNP Tillväxt sker genom:
Ökande insatser av produktionsfaktorer Ökad produktivitet Ökning av den samlade produktionen – ökade inkomster – möjligheter att öka levnadsstandard Sverige halkat efter i OECD-statistiken

4 Problem med BNP-begreppet
Hemarbete räknas ej Svartarbete räknas ej Värdering av produkterna, t.ex. offentlig sektor där förädlingsvärdet = kostnad för produktion (avslöjar inte bidrag till välfärd) Behandlar alla produkter lika, även om de utgör ”kostnader”, t.ex. polis, domstol Inkluderar ej miljökostnader Säger inget om fördelningen

5 Andra välfärdsmått Antal bilar, TV-apparater /inv.
Tandläkare, läkare/inv.

6 WISP Weighted Index of Social Development
Tar hänsyn till sociala, kulturella och politiska faktorer Långt och hälsosamt liv God natur- och arbetsmiljö Rik fritid Demokrati Politiskt deltagande Rättsäkerhet Låg brottslighet Familj och sociala nätverk Förtroende Gemenskap och solidaritet Begränsade etniska, politiska och religiösa konflikter Jämlikhet mellan kön, klass och generationer


Ladda ner ppt "Tillväxt, tillväxt, tillväxt…"

Liknande presentationer


Google-annonser