Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Teknologi Varian kap 18 9/2 – 2010 Tommy Lundgren

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Teknologi Varian kap 18 9/2 – 2010 Tommy Lundgren"— Presentationens avskrift:

1 Teknologi Varian kap 18 9/2 – 2010 Tommy Lundgren
Center för miljö- och naturresursekonomi

2 Företagets teknologiska förutsättningar
Ett företag producerar en eller flera produkter (outputs) med hjälp av insatsfaktorer (inputs) Ex: ett fjärrvärmeverk producerar värme samt elektricitet med hjälp av olika bränslen Vilka teknologiska restriktioner står företaget inför? Vilka kombinationer av ouputs och inputs är möjliga? För enkelhetens skull tittar vi bara på ett företag med 1 output

3 Inputs Produktionsfaktorer/insatsfaktorer
T ex arbete, mark, råmaterial, kapital, energi Mäts i flöden eller ”stockar” Finansiellt kapital (aktie) inte samma som real-kapital (traktor)

4 Teknologiska restriktioner
Produktions-set: kombinationer av inputs och output som utgör möjliga produktionsmängder Produktionsfunktion: övre gräns (boundary) av produktions-set

5 Produktionsfunktionen

6 Isokvanten (konstant kvantitet)
Alla kombinationer av inputs som producerar samma konstanta nivå av output Exempel på isokvanter där inputs är substituerbara Produktion kräver båda Inputs, t ex arbete och kapital, och

7 Fler exempel på isokvanter
Fixa proportioner Perfekta komplement T ex spadar och grop-grävare Perfekta substitut T ex pennor

8 Cobb-Douglas-produktionsfunktionen
Q = output x = inputs, ex arbete och kapital a,b = mäter hur output förändras vid förändringar i inputs

9 Marginalprodukt Hur mycket output förändras vid en
marginell förändring i en input när andra inputs konstanthålles Cobb-Douglas Notera: avtagande Marginalprodukt!

10 Teknisk substitutionskvot
Ges av kvoten av marginalprodukterna 2 inputs, x1 och x2 Säger nåt om hur hur mycket extra vi behöver av x2 för att ge upp en enhet av x1, givet att vi vill producera samma kvantitet

11 Teknisk substitutionskvot
Obs! Detta är lutningen på isokvanten Hur?

12 Kort- och långsiktig produktionsfunktion

13 Skalekonomi Konstant skalavkastning – om alla inputs fördubblas så fördubblas även output Ökande skalavkastning – en fördubbling av inputs innebär mer än en fördubbling av output Fallande skalavkastning – en fördubbling av inputs innebär mindre än en fördubbling av output


Ladda ner ppt "Teknologi Varian kap 18 9/2 – 2010 Tommy Lundgren"

Liknande presentationer


Google-annonser