Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

The Ubiquitous Interactor Mobila tjänster med flera användargränssnitt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "The Ubiquitous Interactor Mobila tjänster med flera användargränssnitt."— Presentationens avskrift:

1 The Ubiquitous Interactor Mobila tjänster med flera användargränssnitt

2 Själva licen En kappa, fyra artiklar En litteraturöversikt Två tekniska artiklar En utvärderingsartikel

3 Publicerade artiklar The Ubiquitous Interactor – Device Independent Access to Mobile Services, Computer-Aided Design of User Interfaces 2004. En förkortad version (ca 2/3) av The Ubiquitous Interactor – Mobile Services with Multiple User Interfaces (artikel 2)

4 Publicerade artiklar forts. Mobile Access to Real-Time Information – the Case of Autonomous Stock Brokering (artikel 3). Personal and Ubiquitous Computing 8(1), 2004

5 Problemet Olika apparater har olika förutsättningar Tjänster behöver kunna presentera sig med olika användargränssnitt Hur skapar vi anpassade användargränssnitt utan att skapa extra arbete?

6 Hur vill vi ha det? Tjänst

7 Varför räcker inte webben? Webben kräver också anpassningar Web-gränssnitt är användardrivna Det är svårt att kontrollera presentationen av web-gränssnitt

8 Systemkrav Abstraktioner för att skapa apparatoberoende design Möjligheter att dra nytta av apparaters olika förut- sättningar Möjlighet att kontrollera hur olika användargränssnitt presenteras

9 Interaktion som abstraktionsnivå Interaktionsbeskrivningen förändras inte mellan apparater och modaliteter. Handlingar som tjänster erbjuder användare, tillsammans med handlingar som användaren utför, beskrivet på ett apparat- och modalitetsoberoende sätt.

10 The Ubiqtuitous Interactor Tjänst Interaction Engine User Interface Interaction Acts Customization Form

11 Interaction acts Input, output, select, create, destroy, modify, start, och stop Innehåller ingen presentations- information Apparatoberoende a23 logo persistent false SICS AB Tjänst Interaction Engine User Interface Interaction Acts Customization Form

12 Customization forms Innehåller presentationsinformation för en given tjänst och en given typ av användargränssnitt Kan utvecklas separat från tjänster Nya customization forms medför inga förändringar i tjänstekoden Tjänst Interaction Engine User Interface Interaction Acts Customization Form

13 Interaction engines Tolkar interaction acts och customization forms Genererar användargränssnitt Apparatspecifika (HTML, Java Swing, Java Awt, Tcl/Tk) Tjänst Interaction Engine User Interface Interaction Acts Customization Form

14 Tre nivåer Apparatspecifik Tjänstespecifik Apparatspecifik Tjänsteoberoende Apparatoberoende Tjänst interaction acts Interaction engine Customization form User interface

15 Kalendertjänsten s1 select1 persistent false 1 Operations a1 alt1 Back back.

16 TapBroker tb1 activity persistent false 3

17 TapBroker forts.

18 Utvärdering Teknisk utvärdering – vår lösning går att implementera Pilotstudie med utveckling av customization forms

19 Future work Interaction engine för tal Utveckla customization forms Större utvecklarstudie Slutanvändarstudie på tjänster

20 Sammanfattning Tjänster behöver anpassa sina användargränssnitt till olika apparater Ubiquitous Interactor erbjuder ett sätt att göra det möjligt Nästa steg är att utvärdera det med användare


Ladda ner ppt "The Ubiquitous Interactor Mobila tjänster med flera användargränssnitt."

Liknande presentationer


Google-annonser