Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svensk konsumtion och global miljöpåverkan Hur fortsätter arbetet ?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svensk konsumtion och global miljöpåverkan Hur fortsätter arbetet ?"— Presentationens avskrift:

1 Svensk konsumtion och global miljöpåverkan Hur fortsätter arbetet ?
Eva Ahlner Naturvårdsverket Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

2 Miljömålspropostionen 2009/10:155
Miljömålspropostionen 2009/10:155 För att nå generationsmålet så behöver politiken inriktas mot att: Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt En av sju strecksatser som ska vägleda regeringens politik för att uppnå generationsmålet. Generationsmålets preciseringar är övergripande för alla miljökvalitetsmål och är avsedda att säkerställa att tvärsektoriella frågor integreras i miljömålssystemet. De ska därför ingå som kriterier när förutsättningarna för att nå miljökvalitetsmålen bedöms och i den konsekevensanalyser som görs för de strategier med etappmål och åtgärder föreslås för att nå målen. Strecksatserna kan också vara utgångspunkter när målövergripande etappmål och indikatorer tas fram. Strecksatsen innebär att miljöpåverkan från onsumtion tydligare inkluderas i miljömålssystemet. Förändrade konsumtionsmönster har stor betydelse för möjligheterna att nå målen. Varför då? Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

3 Konsumtionen fördubblas vart trettionde år
Mats Björsell, NV Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

4 Ojämn fördelning globalt
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

5 Rättviseaspekten 80 % av världen lever i fattigdom (mindre än 10 US dollar /dag) behöver ges möjlighet att öka sin konsumtion I framtiden ännu fler människor (9 miljarder?) ökad risk för överutnyttjande av resurser och konflikter om begränsade naturtillgångar  Länder med överkonsumtion behöver reducera sin användning av resurser i absoluta termer Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

6 Miljökvalitetsmålen i ett internationellt sammanhang
Miljökvalitetsmålen i ett internationellt sammanhang Sverige, liksom andra länder, har ett ansvar för hur de egna produktions- och konsumtions-mönstren, vid sidan av lagstiftningen och internationella överenskommelser, påverkar miljötillståndet i andra länder för en rättvis fördelning av det globala miljöutrymmet. Miljömålspropositionen 2009/10:155 s.72 i miljöproppen Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

7 Hur fortsätter arbetet på Naturvårdsverket
Förstudie: Att redovisa möjligheter och hinder för att kunna följa upp den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan i miljömålssystemet. Redogöra för hur pågående arbete (nationellt, EU, internationellt) kan bidra. Ge förslag på hur man i den fördjupade utvärderingen 2012 kan följa upp och redovisa några trender i vår globala miljöpåverkan. Förstudien ska rapporteras 31 mars 2011. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

8 Delprojekt A. Syntes av kunskaps- och forskningsläge. Utförare SCB mfl
B. Utlysning av forskningsprogram för att utveckla kunskapen om den svenska konsumtionens (globala) miljöpåverkan C. I samråd med Konsumentverket och Statistiska centralbyrån starta ett samarbete för att kunna följa upp den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan i miljömålssystemet. D. Initiera forum/nätverk för långsiktig samverkan med andra berörda aktörer Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

9 Relaterat pågående arbete inom EU/Europa
EU:s handlingsplan för hållbar konsumtion och produktion och en hållbar industripolitik (COM 2008/397) EU:s tematiska strategi för hållbar resursanvändning (COM 2005 /670) (FN:s resurspanel Europeiska miljöbyråns (EEA) arbete med hållbar konsumtion, produktion och avfall ( EUROSTAT tar fram manualer och samlar in statistik. Lagstiftning väntas om miljöräkenskapsdata på EU nivå. EU projektet EXIOPOL sätter ihop en databas för EU25 Forskningsprojektet EIPOT (Environmental Impact of Trade) EU projektet REAP (Resources and Energy Analysis Programme) beräknar konsumtionens miljöpåverkan för lokala aktörer ( Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

10 Task Force on Sustainable Lifestyles
www://unep.fr/marrakech/taskforces/lifestyles.htm Kontakt: Gunilla Blomquist, Miljödepartementet


Ladda ner ppt "Svensk konsumtion och global miljöpåverkan Hur fortsätter arbetet ?"

Liknande presentationer


Google-annonser