Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Margaretha Lindbäck Jämte som blivit Rospigg 22 år i jämställdhetsarbetets tjänst Tror på systraskap och samarbete Möjlighetsinriktad Verkar lokalt, regionalt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Margaretha Lindbäck Jämte som blivit Rospigg 22 år i jämställdhetsarbetets tjänst Tror på systraskap och samarbete Möjlighetsinriktad Verkar lokalt, regionalt."— Presentationens avskrift:

1 Margaretha Lindbäck Jämte som blivit Rospigg 22 år i jämställdhetsarbetets tjänst Tror på systraskap och samarbete Möjlighetsinriktad Verkar lokalt, regionalt och internationellt Utbildad mjölkavbytare Idol just nu: Marie-Louise Rönnmark

2 Margaretha Lindbäck Jämte som blivit Rospigg 22 år i jämställdhetsarbetets tjänst Tror på systraskap och samarbete Möjlighetsinriktad Verkar lokalt, regionalt och internationellt Utbildad mjölkavbytare Idol just nu: Marie-Louise Rönnmark

3 Kvinnobyrån, f. d Åtigårn - juridisk person resurscentra sedan 1999 Jämställt. com - namn på arbetet inom ramen för verksamhetsbidragets sedan förra perioden 2010-2012.

4 Verksamhetsbidraget 2013-2015 3 miljoner kr beviljades Kvinnobyrån i Jämtland (f.d. Åtigårn) Syfte: Genom nya angreppssätt och nytänkande synliggöra hinder och villkor för kvinnor i regional utveckling. Öka kvinnors inflytande inom strategiskt gränsöverskridande samarbete utifrån insatsområdet Entreprenörskap och innovativa miljöer. Mål: Öka Jämtlands läns konkurrenskraft och tillväxt och bidra till förändringar på strukturell nivå för att uppnå ett jämställt näringsliv i Jämtlands län.

5 Fem insatser 1.Quadruplehelix-samverkan. 2.Med ett genusperspektiv fortsätta bevaka och kritiskt granska regionens tillväxtmotorers arbete. 3.Historiskrivning av Jämtlands läns 30-åriga jämställdhetsarbete. 4.Hjärntrusten. 5.Delta i Winnet Sverige och andra likande organisationers aktiviteter.

6 Quadruplehelix-samverkan POLITIKEN, CIVILA, AKADEMIN, NÄRINGSLIVET Att samordna regionens jämställdhetskrafter utifrån quadruplehelixmodellen. Att quadruplehelixgruppen blir pådrivare av regionens jämställdhetsarbete.

7 Med ett genusperspektiv fortsätta bevaka och kritiskt granska regionens tillväxtmotorers arbete. Kartläggning av tillväxtarbetets aktörer och speaking partners. Forskarrapport med inriktning på s.k. Skuggstrukturerna i regionen.

8 Historiskrivning Synliggöra landsbygdkvinnorörelsens kraft, verksamhet och betydelse i Jämtlands län de senaste 30 åren. Varför lyckades det inte att skapa en strukturell förändring, trots alla insatser, på alla nivåer.

9 Hjärntrusten Samla spetskompetens inom jämställdhet och kvinnors villkor med olika infallsvinklar. Kvalitetsäkra arbetet så att det på bästa sätt bidrar till en förändring på strukturell nivå för att uppnå målet.

10 Horisontellt nätverkande Delta i nationella och internationella, sammanhang som stärker arbetet. Ger ökad kunskapen, nya kontakter och viktigt erfarenhetsutbyte som bidrar till arbetet i Jämtlands län..

11 Nordiskt forum 2014 Seminarium: Efterlyses - aktörer från de nordiska länderna med erfarenheter av praktiskt regionalt jämställdhetsarbete. Act for growth http://www.act4growth.org/

12 Mer om oss hittar du på www.jamstallt.com jämställt.com – facebook Tack för mig 


Ladda ner ppt "Margaretha Lindbäck Jämte som blivit Rospigg 22 år i jämställdhetsarbetets tjänst Tror på systraskap och samarbete Möjlighetsinriktad Verkar lokalt, regionalt."

Liknande presentationer


Google-annonser