Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dialogdag 23/2 2012. Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län Regionalt tillväxtarbete (regionalt tillväxtsansvar) -Regional utvecklingsstrategi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dialogdag 23/2 2012. Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län Regionalt tillväxtarbete (regionalt tillväxtsansvar) -Regional utvecklingsstrategi."— Presentationens avskrift:

1 Dialogdag 23/2 2012

2 Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län Regionalt tillväxtarbete (regionalt tillväxtsansvar) -Regional utvecklingsstrategi -Statliga medel -Följa, utvärdera, redovisa Transportinfrastruktur - Upprätta och fastställa länsplan Samverka och samråda (regionalt ledarskap) -Kommuner -Staten -Organisationer -Näringsliv

3 Omvärldsförändringar med betydelse för tillväxtpolitiken Globaliseringen ökar kraven på kunskap, innovation och förnyelse. Tillämpningen av ny teknik förändrar konsumtionsmönster och hur företag organiserar sin verksamhet. Individualiseringen ställer nya krav på företag och organisationer.

4 Utmaningar för den regionala tillväxtpolitiken - Region Hallands inspel till regeringen Att identifiera och långsiktigt prioritera områden där Halland har goda förutsättningar. Samhällsutmaningar som drivkraft för att främja innovationer. Att överbrygga administrativa, kommunikativa och mentala gränser. Att öka det halländska näringslivets investeringar i forskning

5 Att utnyttja potentialen i regionförstoring. Att stimulera nya och befintliga företag att växa och öka sin konkurrenskraft. Att företag kan hitta rätt kompetenser. Att identifiera och tillvarata nya marknader. Att Högskolan i Halmstad kan möta den nationella och internationella konkurrensen. Att öka möjligheterna för ungdomar, utlandsfödda och funktionsnedsatta att få jobb.

6 Strategier för regional tillväxtpolitik Hälsa – ökat arbetskraftsutbud, nya produkter och tjänster Vård – nya produkter och tjänster, vårdföretagandet som en del av tjänstesektorn Kommunikationer – kollektivtrafik, infrastruktur och e-tjänster Kultur – Halland som destination, Kulturella Kreativa Näringar Arbete – innovationssektorer, entreprenörskap, kompetensförsörjning Kunskap – rätt utbildad arbetskraft Miljö – miljöinnovationer

7 Strategier för tillväxtarbetet Region Halland i samverkan med andra aktörer Innovations- strategi Åtgärder för att utveckla förutsättningar Erbjuda bastjänster verktyg

8 Innovationsstrategi Utveckla innovationssystem Hälsa koppla hälsorelaterade behov med näringslivsutveckling Vård utnyttja drivkrafter i näringslivet för utveckling av nya produkter och tjänster för vårdens behov Kulturella Kreativa Näringar kulturens kraft samhällsutveckling Mat utnyttja Hallands naturliga förutsättningar för att ta fram nya produkter och tjänster relaterat till mat Attrahera besökare, inflyttare och investerare Bioenergi goda förutsättningar med en stor jordbrukssektor, företagande och infrastruktur

9 Regionens roll Akademi Kapital- försörjare Forsknings- organisationer Myndigheter Tillhandahålla arena Startmotor Smörja system

10 Framgångsfaktor Att vara möjliggörare, öka medskapandet

11 Insatser på vägen - Arenor Transparens, dialog och delaktighet. Lära av andra och oss själva Åtagande och engagemang Acceptans för olikheter mellan kommuner och region Ständigt pågående process Långsiktighet Testa nya former för strukturer Olikhet en tillgång, samordning en styrka

12 Formella arenor Att organisera och upprätthålla återkommande formella mötesplatser mellan olika aktörer i Halland är viktigt för transparens, delaktighet och dialog

13 Arenor för innovation Dessa kan se olika ut och kan utgå från drivkrafter från både företag, offentliga aktörer och akademi. Nya initiativ i innovationsarbetet kan bygga på innovativa arenor och arbetet kan sedan ske med eller utan offentlig inblandning.

14 Utmaningar Hur får vi med företagen som vill och kan ? Hur kan vi använda vår egen Hälso- och sjukvårdsorganisation?

15


Ladda ner ppt "Dialogdag 23/2 2012. Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län Regionalt tillväxtarbete (regionalt tillväxtsansvar) -Regional utvecklingsstrategi."

Liknande presentationer


Google-annonser