Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Kluster för internationell marknad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Kluster för internationell marknad."— Presentationens avskrift:

1 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Kluster för internationell marknad

2 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 2 Tillväxtens drivkrafter Kunskap, teknik och innovationer Näringslivsdynamik och entreprenörskap Internationalisering Fungerande regelverk, inträdeshinder

3 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 3 Ett gemensamt fokus! SamhälleInnovation Näringsliv Tillväxtverkets klusterprogram Källa: Tage Dolk

4 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 4 Kluster Ett organiserat utvecklingsarbete knutet till ett gemensamt kompetensområde. Samarbetet mellan företag, myndigheter och utbildnings- & forskningsinstitutioner sker i syfte att stärka tillväxt och konkurrenskraft.

5 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 5 Varför arbetar Tillväxtverket med kluster? -Entreprenörskap och regional utveckling -Samarbete med regionerna -Regionerna stärker den svenska basen för tillväxt -Effektivt och konkurrensneutralt verktyg som underlättar utveckling för ett stort antal företag (SME) -Internationalisering – innovation och marknad

6 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 6 Utmaningar Kreativa kopplingar och kunskapsutbyten mellan företag, kunskapsområden Regionernas arbete för innovation och samling kring styrkeområden ska stärkas av nationell kraftsamling Internationell konkurrenskraft Lärande och systematiska mätmetoder

7 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 7 Finansiellt stöd 2010 - The Packaging Arena - Future Position X (GIS) -Georange - Sustainable Sweden South East - Uppsala Energinätverk - Tibro inredning/Möbelriket - High Voltage Valley Tillväxtfas Tidig fas Utvecklingscheck - Space port - Gothia Innovation Games - Innovatum; Cleantech Compare/PP Visualisering Visualisering/interaktiva tjänster Sustainable Hub Life scienceSthlm-Mälardalen - Marintekniskt Forum

8 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 8

9 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 9 Internationellt arbete och kluster – några exempel 1. Från fragmentering till helhet – Exempel Internationell förpackningskompetens; PACsem Karlstad 2. ”Networks of clusters” – kompletterande, bredare och djupare resurser Exempel Möbelriket-Tibro Interior

10 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 10 3. Genom avtal med internationella nätverk, organisationer Exempel FPX – geografiska informationssystem 4. Fokus Polen : Poolar gemensamma resurser – ökar närvaron för både miljöteknik och hälsoteknik Exempel Sustainable Sweden Southeast, Kalmar, Småland& Hälsoteknikalliansen, Halland

11 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 11 Idéer och tankar inför framtiden Stimulera marknads- och innovationssamarbeten mellan kluster – nationella, nordiska, Östersjöregionen, EU, globala länkar Nationell agenda : klustrens internationella aktiviteter tillsammans med regionala och nationella samlande satsningar Aktivt arbete med regioner om strategier för internationalisering Gränsregionen, EU:s inre marknad, Tillväxtmarknader, ”Emerging markets” Lärande och kunskapsutveckling – resultat och effekter Nationellt samlande och stödjande aktiviteter till klusterinitiativen

12 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 12 Slutsats Tydlig strategi och långsiktigt handlande; det krävs resurser Kunskap och analys Se helheten; fragmentera inte Lärande: använd lärande utvärdering, följeforskning, traditionella resultat- & effektmätningar

13 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 13 Lite extra om begreppen och vilka som fått finansiellt stöd 2010

14 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 14 Olika perspektiv på kluster Arbetsverktyg för regional utveckling Teoretisk modell internationell konkurrenskraft Analys av komplexa produktions- system

15 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 15 Affärsnätverk Specialisering och kon- centration av företag och kompetens Stödjande/ komplette- rande företag Kunder Formella reglerSocialt kapital Främjare Offentlig finansi- ering Riskkapital Fysisk infra- struktur Teknisk infrastruktur Kunskaps- infrastruktur Kluster Innovationssystem Resurstillgång Begreppen - en glidande skala Källa: Eriksson

16 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 16 Från samtal till samhandling samtal samsyn samförstånd samverkan Struktur Vad sker i omvärlden? Vad kan göras? Vad bör göras? Hur ska det göras? Av vilka? Aktiviteter! Källa: Arne Eriksson


Ladda ner ppt "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Kluster för internationell marknad."

Liknande presentationer


Google-annonser