Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kursen Regional utveckling och strategiskt tillväxtarbete Uppdragsutbildning vid Örebro universitet 2009/2010 I samarbete med Regionförbundet Örebro, Tillväxtverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kursen Regional utveckling och strategiskt tillväxtarbete Uppdragsutbildning vid Örebro universitet 2009/2010 I samarbete med Regionförbundet Örebro, Tillväxtverket."— Presentationens avskrift:

1 Kursen Regional utveckling och strategiskt tillväxtarbete Uppdragsutbildning vid Örebro universitet 2009/2010 I samarbete med Regionförbundet Örebro, Tillväxtverket och SKL

2 Syfte och innehåll • Erbjuda en regional arena för kompetensutveckling inom området regional utveckling och regionalt utvecklingsarbete • Förmedla grundläggande kunskap om och ge tillfälle till reflektion kring regional utveckling för verksamma på lokal och regional nivå Fyra större teman i kursen : • Regional utvecklingspolitik i Sverige och EU • Regional konkurrenskraft och näringslivsutveckling • Mobilitet och skapande av storregioner • Regionala utmaningar

3 Kursens upplägg • Ett 15-tal inbjudna föreläsare/seminarieledare • 10 olika tillfällen, varav två tvådagarsinternat • Ett tillfälle per månad, normalt fredagar • Ofta en kombination av föreläsning och seminarium/gruppdiskussioner • Bredare inbjudan till föreläsningstillfällena (Fredagsakademierna på RÖ) • Kursen kan ge 15 högskolepoäng – projektarbete • Projektarbetet förutsätts vara direkt relaterat till aktuella arbetsuppgifter • Uppföljning och utvärdering

4 Deltagare • Ett knappt 30-tal deltagare (varav 19 deltagare genomförde projektarbetet) • Ca hälften från kommunerna i länet (olika sektorer) • Ett stort antal från Regionförbundet • Ett mindre antal från andra regionala organ (länsstyrelsen, handelskammaren) Spännande diskussionsklimat och mycket bra gruppdynamik

5 Finansiering och organisation Medel från Tillväxtverket/SKL och Regionförbundet Deltagaravgifter Planeringsgrupp med deltagare från Regionförbundet och Örebro universitet Två kursadministratörer Plats på Regionförbundets hemsida

6 Exempel på rubriker från föreläsningarna/seminarierna • De nya regionerna och den kommunala självstyrelsen • Styrning och ledarskap på lokal och regional nivå • Regional tillväxtpolitik – allas ansvar? • Clusters and Economic Development: In What Sense a Regional Problem? • Är kluster lönsamma? • Jämställdhet och regional tillväxt en (o-)möjlig kombination • Önskvärt eller oundvikligt – storregionprocessen fortsätter • Regionförstoring och pendling • Regionen som vision • Klimat och hållbar utveckling – hinder eller möjlighet för regional utveckling • Ekonomin och fyrtiotalisternas uttåg • Internationell migration och regional utveckling

7 Projektarbeten: några exempel Regionförstoring i praktik och program Regional kulturutveckling – eller vilse i pannkakan? Business Region Örebro – en BRO mot framtiden Att gå från ord till handling – Genomförande av regionala utvecklingsstrategier. Hur gör man? Boendet - en faktor för regional utveckling? Miljötekniken växer – men ger den Örebroregionen tillväxt? Varifrån kommer egen drivkraft för andras tillväxt? En studie om drivkrafterna för turismutveckling i Askersundstrakten


Ladda ner ppt "Kursen Regional utveckling och strategiskt tillväxtarbete Uppdragsutbildning vid Örebro universitet 2009/2010 I samarbete med Regionförbundet Örebro, Tillväxtverket."

Liknande presentationer


Google-annonser