Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional tillväxt- och innovationspolitik Claes Norell 2011-10-06.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional tillväxt- och innovationspolitik Claes Norell 2011-10-06."— Presentationens avskrift:

1 Regional tillväxt- och innovationspolitik Claes Norell 2011-10-06

2 Regional tillväxt- och innovationspolitik 30/9 Nationellt forum 26/10 Kommun beredningen 30/11 Region- styrelsen 11/11 Aktörs- träff jan/feb 2012 Regional- nationell dialog 2012-2013 Program- arbete 15/12 Inspel till regeringen

3 Europa 2020-strategins prioriteringar: Smart tillväxt: utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation. Hållbar tillväxt: främja en resurs effektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi. Tillväxt för alla: stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med social och territoriell sammanhållning.

4 EU 2020 Smart tillväxt Hållbar tillväxt Tillväxt för alla Nationellt reformprogram Öka sysselsättningsgraden Minska utanförskapet Minska avhoppen från gymnasiet Öka FoU-investeringarna Minska utsläppen av växthusgaser Regional vision Regionala mål och strategier Halland – Bästa livsplatsen Mål och strategier: Hälsa Vård Kommunikationer Kultur Arbete Boende Kunskap Miljö Region Halland som arbetsgivare Ekonomi Uppdrag Näringslivsutveckling Kulturutveckling Samhällsanalys EU-samordning Hälso- och sjukvårdsutveckling Regionalt program för tillväxt och innovation?

5 Sveriges nationella reformprogram (förkortad version): Sysselsättningsgraden ska vara väl över 80 procent för kvinnor och män i åldrarna 20-64 till år 2020. Andelen som är utanför arbetskrafte n (utom heltidsstuderande), långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna ska vara väl under 14 procent 2020. Andelen 18-24-åringar som inte avslutat gymnasiestudier och som inte studerar ska vara mindre än 10 procent 2020 Andelen 30-34-åringar som har minst en tvåårig eftergymnasial utbildning ska uppgå till 40-45 procent 2020. Offentliga och privata investeringar i FoU ska uppgå till ungefär 4 procent av BNP år 2020. Utsläppen av växthusgaser ska minska med 17 procent 2020 jämfört med 2005.

6

7 Hur många jobb saknas 2009 för en förvärvsfrekvens på 80 procent?

8

9 Mål: 4 procent av BNP år 2020

10


Ladda ner ppt "Regional tillväxt- och innovationspolitik Claes Norell 2011-10-06."

Liknande presentationer


Google-annonser