Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-06-21 Tekniskt underlag för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Projekt Tulpan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-06-21 Tekniskt underlag för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Projekt Tulpan."— Presentationens avskrift:

1 2014-06-21 Tekniskt underlag för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Projekt Tulpan

2 2014-06-21 Underlaget ska vara färdigt den 30 maj 2012 och ska bestå av: –Detaljerade åtgärdsbeskrivningar, inklusive mål, indikatorer och ersättningsnivåer med bakomliggande kalkyler och beräkningar; –Möjligheten att prioritera åtgärder, utifrån kostnadseffektivitet och administrativ hanterbarhet; –Förslag som är förenliga med regeringens mål om regelförenkling; –Förslag som kan användas oavsett programmets budget. Projektet ska följa och beakta framtida EU-regelverk och föra en dialog med andra myndigheter och organisationer. Uppdraget

3 2014-06-21 Upplägg •Våren 2011: förberedande arbete (mål, metod) •Under hösten och vintern: åtgärder, indikatorer, kostnadseffektivitet, administrativ hanterbarhet •Våren 2012: sammanställningar och rapportskrivning Idag vill vi ha hjälp med att få igång åtgärdsarbetet – idéer, förslag på enkla och effektiva åtgärder •Tankesmedjor under hösten •Nätverksträff i november (skriftliga kommentarer 1 dec) •Håll kontakt på jordbruksverket.se, genom nyhetsbrevet och på facebook…

4 2014-06-21 Förväntningar på vad programmet ska leverera •EUs 2020 strategi och övergripande mål för landsbygdsutvecklings- politiken: 1) Jordbrukets konkurrenskraft; 2) Hållbar förvaltning av naturresurser; 3) Balanserad territoriell utveckling •Sveriges Landsbygdsstrategi och visionen ”bruka utan att förbruka”. •En levande landsbygd, företagande, tillväxt, konkurrenskraft och nya verksamheter i hela landet. Livskvalitet. •Sveriges miljömål, klimatmål •Visionerna om Sverige – det nya matlandet samt Skogsriket •Miljö, klimat och innovation ska genomsyra programmet i större utsträckning

5 2014-06-21 Att tänka på… •Risk för en mindre budget •Troligt att regelverket dyker upp sent •Förgröning av den första pelaren? •Vi ska minska den administrativa bördan med 50% jämfört med nuvarande program •Målen är föränderliga…


Ladda ner ppt "2014-06-21 Tekniskt underlag för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Projekt Tulpan."

Liknande presentationer


Google-annonser