Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

22 augusti 2014 Slide N° 1 8 april 2009 Bild nr 1 Urbact-sekretariatet URBACT II 2007–2013 EU-program för territoriellt samarbete om integrerad och hållbar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "22 augusti 2014 Slide N° 1 8 april 2009 Bild nr 1 Urbact-sekretariatet URBACT II 2007–2013 EU-program för territoriellt samarbete om integrerad och hållbar."— Presentationens avskrift:

1 22 augusti 2014 Slide N° 1 8 april 2009 Bild nr 1 Urbact-sekretariatet URBACT II 2007–2013 EU-program för territoriellt samarbete om integrerad och hållbar stadsutveckling Seminarium för lokala URBACT-stödgrupper, Stockholm – 28 maj 2009

2 22 augusti 2014Bild nr 2 URBACT II – Huvudsakliga mål Syfte med EU-program för interregionalt samarbete (Eruf): Underlätta utbyte av erfarenheter och lärande Dra nytta av tidigare erfarenheter och goda lösningar Sprida kunskaper och know-how Bistå beslutsfattare, stadsplanerare och ansvariga för operativa program

3 22 augusti 2014 Bild nr 3 URBACT II – Stödmottagare och projekt Stödmottagare: - städer/ lokala/regionala/nationella myndigheter - universitet/forskningsinstitut 27 medlemsländer + Norge och Schweiz Projekt: Tematiska nätverk/arbetsgrupper Expertstöd (Huvudexpert/tematiska experter)

4 22 augusti 2014 Bild nr 4 URBACT II – Huvudsakliga utmaningar Gynna effekterna av erfarenhetsutbyte och lärande om politik/praxis på lokal nivå (projektpartnernivå) Gynna tillvaratagande och spridning av goda lösningar och tidigare erfarenheter till alla europeiska städer och stadsplanerare/beslutsfattare (programnivå)

5 22 augusti 2014 Bild nr 5 1. Gynna effekterna på lokalpolitiken 3 huvudpunkter Ta fram lokala handlingsplaner (LAP) Bilda och driva lokala URBACT-stödgrupper Knyta offentliga förvaltningsmyndigheter för operativa program till projektaktiviteter

6 22 augusti 2014 Bild nr 6 1.1. Lokala handlingsplaner Varje projektpartner åtar sig att ta fram en lokal handlingsplan (LAP) inom ramen för projektet LAP ska vara ett konkret resultat av utbytes- och lärandeprocessen med syfte att lösa ett specifikt problem LAP ska vara resultatet av en kollektiv process som organiseras på lokal nivå av varje partner (lokala URBACT-stödgrupper) Inga fördefinierade mallar eftersom innehåll och form ska avgöras av varje partners behov/situation Vägledning kommer att ges (Huvudexpert/granskning av kollegor/URBACT-sekretariatet)

7 22 augusti 2014Bild nr 7 1.2. Lokala URBACT-stödgrupper Varje projektpartner åtar sig att bilda och driva en lokal URBACT-stödgrupp som består av lokala intressenter som berörs av den aktuella frågan Lokala URBACT-stödgrupper ska bildas under utvecklingsfasen utifrån en analys av de berörda parterna Projektpartner ska se till att lokala URBACT-stödgrupper deltar i projektaktiviteter och i synnerhet med att: –ta fram material för aktiviteter om utbyte och lärande (fallstudier) –ta fram en lokal handlingsplan I varje tematiskt nätverk ska en lägsta budget på 70 000 € ägnas åt arbetet i de lokala URBACT-stödgrupperna

8 22 augusti 2014 Bild nr 8 1.3. Deltagande från förvaltningsmyndigheter Vi rekommenderar att projekten knyter förvaltningsmyndigheter för operativa program till sina aktiviteter Detta borde medge: –att de lokala handlingsplanerna eventuellt kan åtnjuta finansiering som finns tillgänglig i de operativa programmen –att underlätta utbyte och lärande bland förvaltningsmyndigheterna med hänsyn till definiering och införande av riktlinjer för stadsutveckling. En förvaltningsmyndighet kan delta i ett projekt som: –fullständig partner –samarbetspartner (obligatorisk del i TN-budgeten: min. 40 000 €)

9 22 augusti 2014 Bild nr 9 2. Gynna tillvaratagande och spridning På programnivå, huvudfunktion: tematiska poler Pelare i processen för tillvaratagande-spridning 3 tematiska poler har fastställts hittills - Städer som motorer för tillväxt och sysselsättning - Städer, social delaktighet och förvaltning - Städer och integrerad hållbar utveckling Består av huvudpartner och huvudexperter Bygger på projektaktiviteter och resultat

10 22 augusti 2014 Bild nr 10 URBACT II i dag 21 tematiska nätverk och 5 arbetsgrupper 253 partner (50/50 konvergens-konkurrenskraft) 200 deltagande förvaltningsmyndigheter

11 22 augusti 2014 Bild nr 11

12 22 augusti 2014 Bild nr 12 Kommande steg 2:a anmodan att lämna in projektförslag Anmodan att lämna in projektförslag: juni 2009 URBACT årskonferens Stockholm, 25 november 2009

13 22 augusti 2014 Bild nr 13 Tack för uppmärksamheten www.urbact.eu


Ladda ner ppt "22 augusti 2014 Slide N° 1 8 april 2009 Bild nr 1 Urbact-sekretariatet URBACT II 2007–2013 EU-program för territoriellt samarbete om integrerad och hållbar."

Liknande presentationer


Google-annonser