Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framgångsrikt projektledarskap lyfter landsbygden Bakgrund • Den ideella sektorn brinner ofta för landsbygden och vill utveckla sina områden • Utvecklingsidéer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framgångsrikt projektledarskap lyfter landsbygden Bakgrund • Den ideella sektorn brinner ofta för landsbygden och vill utveckla sina områden • Utvecklingsidéer."— Presentationens avskrift:

1 Framgångsrikt projektledarskap lyfter landsbygden Bakgrund • Den ideella sektorn brinner ofta för landsbygden och vill utveckla sina områden • Utvecklingsidéer finns men saknar medel för genomförande. Landsbygdsprogrammet ger nu möjligheter till finansiering av olika utvecklingsinsatser riktade till landsbygden • EU och Sverige har ett mål om att skapa tillväxt och utveckling. Därför finns medel avsatta för detta. Men för att få tillgång till dessa medel krävs ofta en gedigen administrativ kunskap i form av skrivning, genomförande och redovisning • De sanktioner som kan drabba projekt där tillräcklig kunskap saknas kan verka avskräckande på potentiella projektägare och hämmar därför utvecklingen • Projektledarskap är ett område där tillräcklig kompetens ofta saknas inom den ideella sektorn. Detta verkar hämmande på utvecklingen 2014-06-30 Hans SundellProjektledarutbildning Kalix 2011

2 Vision • Kalix är en attraktiv kommun som effektivt bygger ett hållbart samhälle • Kan förverkligas om landsbygden är med genom att: • Erbjuda attraktiva livsmiljöer och alternativ livsstil • Göra landsbygden attraktiv genom att nya verksamheter startas • Befintliga verksamheter utvecklas och nya etableringar tillkommer inom den ideella och privata sektorn 2014-06-30 Hans SundellProjektledarutbildning Kalix 2011

3 Syfte • Ge den ideella sektorn kunskaper och verktyg för att mobilisera, utforma, utveckla, genomföra och slutföra utvecklingsprojekt i syfte att skapa varaktig tillväxt • Det kan gälla utveckling av turistverksamhet • Tjänster för ekonomin och befolkningen på landsbygden • Bygdeutveckling eller • Bevarande och vidareutveckling av natur- och kulturarvet på landsbygden 2014-06-30 Hans SundellProjektledarutbildning Kalix 2011

4 Mål • Stärka landsbygden i sin utveckling genom att ge den ideella sektorn förutsättningar för att bedriva utvecklings- och projektverksamhet 2014-06-30 Hans SundellProjektledarutbildning Kalix 2011

5 Arbetsmetod • Goda exempel • Genomgång av praktiska exempel • Arbete med egna projektidéer i studiecirkelform • Seminarier • Studiebesök 2014-06-30 Hans SundellProjektledarutbildning Kalix 2011

6 Projektförberedelser • Projektidentifiering • Förankring • Avgränsning • Finansieringsmöjligheter • Kontakt med projektfinansiärer 2014-06-30 Hans SundellProjektledarutbildning Kalix 2011

7 Forts. projektförberedelser • identifiering av projektintressenter • myndighetskontakter • projektplan • projektskrivning • budget • beslut 2014-06-30 Hans SundellProjektledarutbildning Kalix 2011

8 Projektgenomförande • Att starta ett projekt • Styrning • Avgränsning • Praktiskt genomförande • Projektkostnader • Dokumentation • Resultatspridning 2014-06-30 Hans SundellProjektledarutbildning Kalix 2011

9 Projektredovisning • Redovisningshjälpmedel • Projektdagbok • Likviditet • Rekvisition • Kompletteringar 2014-06-30 Hans SundellProjektledarutbildning Kalix 2011

10 Projektavslutning • Slutredovisning • Utvärdering • Arkivering • Uppföljning • Framtida bevarande av projektresultat 2014-06-30 Hans SundellProjektledarutbildning Kalix 2011

11 Tidplan • Projektstart 1 november • Identifiering av deltagare, nov-dec • Utbildning jan-mars • Arbete med eget projekt april-juni • Osv. 2014-06-30 Hans SundellProjektledarutbildning Kalix 2011

12 Budget • Projektledning • Konsulttjänster • Seminarier • Studiebesök • Resor • Möteskostnad • Lokaler • Resultatspridning, övrigt 2014-06-30 Hans SundellProjektledarutbildning Kalix 2011

13 Finansiering • Kalix kommun, kontant • Kalix kommun, eget arbete • Landsbygdsprogrammet 2014-06-30 Hans SundellProjektledarutbildning Kalix 2011

14 Avgränsning • Slutar där andra projekt börjar • Omfattar inte arbete i projekt som beviljats finansiering med andra medel eller ordinarie arbete • Omfattar ej Leaderprojekt 2014-06-30 Hans SundellProjektledarutbildning Kalix 2011

15 Förväntat resultat • Efter slutfört projekt skall deltagarna ha kompetens att: • göra egen projektplan • genomföra projektet • slutföra redovisning mot finansiärer på ett fullgott sätt 2014-06-30 Hans SundellProjektledarutbildning Kalix 2011

16 Koppling till andra projekt • Kalix kommun ingår i 2 olika Leaderområden • Flera byar deltar i nationella och internationella projekt. God projektkunskap är då en viktig del • Kalixföretagarnas Centrumutveckling 2014-06-30 Hans SundellProjektledarutbildning Kalix 2011


Ladda ner ppt "Framgångsrikt projektledarskap lyfter landsbygden Bakgrund • Den ideella sektorn brinner ofta för landsbygden och vill utveckla sina områden • Utvecklingsidéer."

Liknande presentationer


Google-annonser