Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Agenda Vad är LEADER? Exempel på godkända LEADER-projekt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Agenda Vad är LEADER? Exempel på godkända LEADER-projekt"— Presentationens avskrift:

1 Agenda Vad är LEADER? Exempel på godkända LEADER-projekt
Hur tar man fram en bra projektidé? Projektansökan – hur gör man? Ställ gärna frågor! AT

2 LEADER lokal utveckling i samverkan
”människor skall leva, trivas och försörja sig på landsbygden i Västra Småland” LEADER lokal utveckling i samverkan Utfärdare Anna Theorell AT

3 LEADER-metoden LEADER är en metod som gör det möjligt för invånare och företag på landsbygden att arbeta med lokal landsbygdsutveckling tillsammans med den offentliga sektorn AT

4 LEADER-metoden Alla kan söka stöd! Underifrånperspektiv
Samverkan 3-partnerskap Innovation, utveckling, nytänkande, långsiktighet Finansiering 70 % EU, 30 % kommun Alla kan söka stöd! Leaderprojekt skall komma från ”gräsrötterna”. Kommunen kan vara sökare men idén skall vara förankrad. Offentlig, privat och ideell sektor Föreningar måste samverka med andra. Ej projekt som bara gynnar en förening. (Rid på is-exempel) AT

5 Område Området består av kommunerna Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och södra delarna av Jönköpings kommun. Totalt bor det cirka personer i området varav bor i byar eller orter med mindre än 3000 invånare. Drygt 3,5 MSEK kan delas ut stöd varje år fram till 2013. AT Sida 5

6 LAG-grupp LAG-grupp (Local Action Group = lokal aktionsgrupp).
Gruppen av aktörer från offentlig, privat och ideell sektor. LAG Västra Småland – 24 personer LAG organiseras som en ideell förening AT

7 Huvudområde 1 Gnosjöandans entreprenörskap
Tillvarata och utveckla områdets naturgivna förutsättningar samt tradition av entreprenörskap för att främja ökad sysselsättning och företagande PRIORITERADE INSATSER Ge inspiration och öka möjligheterna till nya företag och verksamheter Förenkla generationsskiften Förbättrad infrastruktur Paraply kr Företag kan gå ihop och söka för tex kompetensutveckling, seminarier eller marknadsundersökningar. Måste gynna många! Ej kommersiellt projekt men kan gynna kommersiella intressen. AT

8 Huvudområde 2 Utveckling tillsammans med barn och ungdomar
Tillvarata barn och ungdomars kreativitet genom delaktighet och inflytande i att utveckla en attraktiv livsmiljö PRIORITERADE INSATSER Skapa nya mötesplatser, arenor Ge utrymme till barn och ungdomar och deras idéer Utbildning Paraply kr AT

9 Huvudområde 3 Natur- och kulturrikedomar
Tillvarata och utveckla områdets natur- och kulturarv, resurser för såväl ökat företagande och en attraktiv livsmiljö PRIORITERADE INSATSER Dokumentation av natur- och kulturarvet Vårda och bevara natur- och kulturvärden Vidareutveckla det småländska arvet Miljö- och markförvaltning Paraply kr AT

10 Internationella Vänner ReMida i Vaggeryds kommun
Finnveden.tv Internationella Vänner ReMida i Vaggeryds kommun Morgondagens boende Handel i Västerled

11 Vår vision för LEADER-området Västra Småland
”människor ska leva, trivas och försörja sig på landsbygden i vår region”. Trivsel kr AT

12 Ansökan om projektstöd
3. LAG utreder och beslutar om stöd 1. En projektidé utvecklas 2. Ansökan om projektstöd inom Leader görs 4. LAG beslut skickas till länsstyrelsen 5. Länstyrelsen fattar ett myndighets- beslut 6.Beslut skickas till stödmottagare och LAG 7. Projekt genomförs AT

13 En projektidé utvecklas
Tänk tillsammans! Tänk nytt och innovativt Våga tänka stort Utgå från syfte och målsättning, inte pengarna Utgå från projektplansmallen Workshops Bolla idén med LEADER-kontoret AT

14 Planera projekt Finns det tydliga mål/målgrupper i projektet?
Behov - Resultat Är projektet väl förankrat? Intresseundersökningar – information - samverkan Resultatet, är det till gagn för landbygden? Tydlig lokal utveckling – nytänkande Resultatet, når det flera aktörer? Gynna många AT

15 Organisation Ligger projektet utanför ordinarie verksamhet?
Skola – kommun Finns det kapacitet att genomföra projektet? Likviditet – tillräckligt många ansvariga Är projektet väl planerat? Genomtänkt aktivitetsplan – administrationsstruktur Hur skall projektet leva vidare efter LEADER-tiden? Finansiering - organisation AT

16 Ansökan om projektstöd inom Leader görs
Stödberättigande kostnader – det mesta! Ej stödberättigande kostnader: Mark Ränta Ersättningsinvesteringar Gåvor Kostnader för LEADER-ansökan Privat boende Leasing Alkohol Ansökan med bilagor, projektplan, kostnads- och finansieringsplan. Läs anvisningen till ansökningsblanketten! AT

17 Finansiering Total finansiering
Möjlighet till 100% LEADER-finansiering Minimum är ca 40% Andra offentliga stöd/bidrag tex kommun, Regionförbund, Alfa Privat/egen insats Minst 30 % av motsvarande kostnader (100 % i paraply) Egen kontant insats Privata medfinansiärer Ideella resurser Ideell tid, 175 kr/tim AT

18 Projekttiden Från det datum när ansökningsblanketten inkommer till LEADER-kontoret kan man börja tillgodoräkna sig ideell tid och uppkomna kostnader. Klardatum bör sättas med god marginal efter aktivitetsplanens slut för att hinna med slutredovisning. God framförhållning krävs pga långa handläggningstider. AT

19 LAG utreder och beslutar om stöd
Kanslipersonalen granskar ansökan – begär in eventuella kompletteringar. Vid ”stora” projekt fattar LAG beslut på möten som hålls 6 ggr per år. Projektägaren inbjuds att presentera sin idé. Vid bifall skickas ansökan till Länsstyrelsen för slutgiltigt beslut. De begär in eventuella kompletteringar. Delprojekt i paraplyer – LAG röstar på internet och fattar slutgiltigt beslut. Tar ca 3 veckor. AT

20 Projekt genomförs Nyckelord för att lyckas –
Ordning och reda, noggrannhet. Ha roligt! Tidslistor för ideell tid eller arbetad tid. Fakturor – Kontrollera! Kvitton – Redogör för vem som har betalat Bokföring - Särredovisning AT

21 Ansökan om utbetalning
Ansökan om förskottsutbetalning av EU-delen kan göras direkt till Länsstyrelsen. Ansökan granskas av LEADER-kansliet. Begär in eventuella kompletteringar. Ansökan skickas till Länsstyrelsen. Begär in eventuella kompletteringar. Godkänner kostnaderna. LAG betalar ut den offentliga delen (oftast 30 %) Jordbruksverket betalar ut resterande del. Privat finansiering måste vara inbetald. AT

22 Slutrapport Slutrapportens syfte är att en utomstående part skall få en fullständig bild av projektet. Slutrapporten ligger till grund för lokal, nationell samt EU´s utvärdering av LEADER-programmet. Investeringar besiktigas av Länsstyrelsen före slututbetalning. Revisioner kan göras av EU fram till 2018. AT

23 Vad gör vi nu? Tänk fritt Tänk långsiktigt Tänk tillsammans AT

24 Välkommen med er ansökan!


Ladda ner ppt "Agenda Vad är LEADER? Exempel på godkända LEADER-projekt"

Liknande presentationer


Google-annonser