Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektledarutbildning; innehåll

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektledarutbildning; innehåll"— Presentationens avskrift:

1 Projektledarutbildning; innehåll
Kalix kommun Projektledarutbildning Projektledarutbildning; innehåll Vad är ett projekt, dess fördelar och nackdelar Projektplanering från projektplan till avslutning Projektets olika faser Projektroller och ansvar Projektledarrollen och dess viktigaste uppgift Olika projektplaneringsmetoder Projektets olika styrmetoder Redovisning Projektavslut Projektgranskning Projektledarutbildning i Kalix Hans Sundell

2 Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell
Dialogmetoden Ett arbetssätt och en metod som hjälper oss att reflektera och tänka tillsammans så att vi lär oss av och med varandra Den utgår från utvecklingsteorin som säger att det är i vårt möte med andra som vi utvecklas Där har vi alla lika stor roll och samma värde Projektledarutbildning i Kalix Hans Sundell

3 Projektledarutbildning i Kalix 2011 Hans Sundell
Halta hästar och lata försäljare rör sig ej hastigt och hittar alltid vägen hem Hur många h är i detta? Projektledarutbildning i Kalix Hans Sundell

4 Kalix kommun Projektledarutbildning
Projekt Vad är ett projekt, dess fördelar och nackdelar Projektledarutbildning i Kalix Hans Sundell

5 Kalix kommun Projektledarutbildning
Vad är ett projekt? En temporär satsning för att framställa en unik produkt, tjänst eller service En tillfällig satsning för att nå ett specifikt mål Projektledarutbildning i Kalix Hans Sundell

6 Kalix kommun Projektledarutbildning
Vad är ett projekt? Alla projekt är viktiga för en organisations framgång Projekten resulterar i nya eller förändrade processer, produkter, tjänster och organisationer Projekt kan också leda till ökad försäljning, bättre kundrelationer, sänkta kostnader, förbättrad arbetsmiljö och andra fördelar Projektledarutbildning i Kalix Hans Sundell

7 Kalix kommun Projektledarutbildning
Ett projekt har: uppdragsgivare särskilt rekryterad personal, projektanställda projektchef, projektledare, projektadministratör ett klart definierat mål aktiviteter en start och ett slut egen budget milstolpar Projektledarutbildning i Kalix Hans Sundell

8 Kalix kommun Projektledarutbildning
Vad är projektledning? Projektledning handlar om såväl struktur som känsla En projektledare behöver både rätt verktyg och en fingertoppskänsla för vad varje projekt behöver Projektledarutbildning i Kalix Hans Sundell

9 Kalix kommun Projektledarutbildning
Vad är projektledning? Projektledning är en disciplin som består av modeller, metoder och verktyg som personalen måste utbilda och träna sig i för att förstå och kunna praktisera Det är viktigt att anpassa dessa modeller, metoder och verktyg till vilken typ av projekt det gäller och vilken organisation man verkar i Projektledarutbildning i Kalix Hans Sundell

10 Kalix kommun Projektledarutbildning
Projektledare Projektledaren är den person som enskilt bär störst ansvar för att det uppsatta målet skall nås Projektledarutbildning i Kalix Hans Sundell

11 Kalix kommun Projektledarutbildning
Projektledarens roll Huruvida ett projekt når sitt mål är till stor del upp till och beroende av hur väl projektledaren lyckas strukturera och leda arbetet Det är projektledaren som måste hitta lösningar på alla eventuella oförutsedda problem som kan dyka upp. En projektledare måste vara en skicklig ledare, planerare och problemlösare, allt på samma gång Projektledarutbildning i Kalix Hans Sundell

12 Projektledningskoncept
Kalix kommun Projektledarutbildning Projektledningskoncept Behovsanalys - man analyserar organisationen, projekt, projektmetod och projektledarbeteende för att kunna säkerställa vilket utbildningsbehov som finns Projektledningsstrategi - utveckla en strategisk plan för hur en organisations projektledning ska formas, hur man ska nå målet med utbildningen, hur utbildningen ska följas upp och hur projektledningsrutiner ska införas. Uppföljning - mentorer som kan hjälpa till att stödja projektledare och projektgruppen efter utbildningsinsatsen för att nå de uppsatta målen för utbildningsinvesteringen. Projektledarutbildning i Kalix Hans Sundell

13 Utbildning för bättre projekt
Kalix kommun Projektledarutbildning Utbildning för bättre projekt För en ovan projektledare kan det vara svårt att få ordning på alla bitar, pengarna och materialet ska räcka, de projektanställda ska vara nöjda och tidsplanen måste hållas Hur kan man optimalt strukturera ett projekt för att sedan få det att leda i mål? Projektledarutbildning i Kalix Hans Sundell

14 Utbildning för bättre projekt
Kalix kommun Projektledarutbildning Utbildning för bättre projekt Det finns idag ett mycket stort utbud av olika projektledarutbildningar runt om i hela landet och det finns projektledar- utbildningar av olika slag inom ämnet Det finns allt ifrån kortare grundkurser på 1-2 dagar där man går igenom grunderna, projektledarkurser där man lär sig att strukturera och styra ett projekt till längre mer ingående utbildningar där vissa utbildningar leder till ett certifikat Projektledarutbildning i Kalix Hans Sundell

15 Kalix kommun Projektledarutbildning
Projektmetoder Projektledarutbildningar i PRINCE 2 PRINCE 2, Projects In Controlled Evironments är en metod för projektledning PRINCE2 har blivit standardmetod inom offentlig och privat sektor i många länder, men utvecklades i Storbritannien på 80-talet på lokal nivå Verktyget PRINCE2 är andra upplaga av projektledningsmetoden, som är ett registrerat varumärke som ägs av Office of Government Commerce i Storbritannien Projektledarutbildning i Kalix Hans Sundell

16 Kalix kommun Projektledarutbildning
Props Projektledarutbildningar i PROPS Projektstyrningsmodellen PROPS utvecklades i Sverige av Ericsson i perioden 1987 till 1989, och står för Projektet för Projektstyrning. PROPS används hos Ericsson samt hos flera av deras partnerföretag. Men PROPS används även i andra branscher, både i privat och offentlig verksamhet. Projektledarutbildning i Kalix Hans Sundell

17 Kalix kommun Projektledarutbildning
PROPS PROPS delar in projekt i tre olika områden: det styrande som representerar affären, det ledande som i projektet är projektledningen, samt det utförande, själva arbetsmodellen. Dessa symboliseras i projektbeskrivningen av olika färger, rött är styrande, blått är ledande och gult är liktydigt med arbetsmodellen. PROPS har sex stadier i projektets process där beslut ska fattas, dessa stadier kallas toll-gates, TG. Projektledarutbildning i Kalix Hans Sundell

18 Kalix kommun Projektledarutbildning
IPMA IPMA - International Project Management Association IPMA är en projektledarmodell som bedömer en projektledares kompetens ut efter beteende, erfarenhet och metod. Certifieringen omfattar fyra nivåer A-D där A är högst. Projektledarutbildning i Kalix Hans Sundell

19 Kalix kommun Projektledarutbildning
IPMA Varje år certifieras ca projektledare över hela världen IPMA är en ideell internationell organisation med ett femtiotal nationella medlemsorganisationer och över medlemmar som arbetar med att främja projektformen. Projektledarutbildning i Kalix Hans Sundell

20 Kalix kommun Projektledarutbildning
PPS Projektledarutbildningar i PPS - Praktisk Projekt Styrning Praktisk projektstyrning är en modell som bygger på 20 års erfarenhet av projektarbete och är utvecklad av TietoEnator. PPS fokuserar på tre faser förberedelse, genomförande och avveckling. Projektledarutbildning i Kalix Hans Sundell

21 Kalix kommun Projektledarutbildning
Scrum Scrum är en metod att fördela arbetsuppgifter baserat på affärsnytta. I Scrum arbetar man i små team med upp till nio personer i varje grupp som arbetar i miniprojekt. Projektledarutbildning i Kalix Hans Sundell

22 Kalix kommun Projektledarutbildning
LFA LFA - LOGICAL FRAMEWORK APPROACH Logical Framework Approach används i större projekt där det i ett tidigt skede är viktigt att värdera projektet. Projektet bygger på vad som ska hända istället för vad som bör göras. Projektledarutbildning i Kalix Hans Sundell

23 Kalix kommun Projektledarutbildning
POLOYAS METOD Poloyas metod är en problemlösningsmetod som består av fyra faser: Definitionsfasen Planeringsfasen Utförande/ genomförandefasen Utvärderingsfasen Projektledarutbildning i Kalix Hans Sundell

24 Kalix kommun Projektledarutbildning
SUNDELLS METOD Goda exempel Genomgång av praktiska exempel Egna projektidéer Seminarier Studiebesök Projektledarutbildning i Kalix Hans Sundell

25 Kalix kommun Projektledarutbildning
Förening/kooperativ Finansiering Lokal utveckling Projektarbete Mobilisering Mötesformer Projektledarutbildning i Kalix Hans Sundell


Ladda ner ppt "Projektledarutbildning; innehåll"

Liknande presentationer


Google-annonser