Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenskt Friluftsliv har till uppgift att bevara och utveckla förutsättningarna för det svenska friluftslivet Stärka friluftsorganisationernas långsiktiga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenskt Friluftsliv har till uppgift att bevara och utveckla förutsättningarna för det svenska friluftslivet Stärka friluftsorganisationernas långsiktiga."— Presentationens avskrift:

1

2 Svenskt Friluftsliv har till uppgift att bevara och utveckla förutsättningarna för det svenska friluftslivet Stärka friluftsorganisationernas långsiktiga finansiering Öka friluftslivets status i samhället Värna allemansrätten

3 Det är vi som är Svenskt Friluftsliv

4 Medlemsorganisationerna Cirka 2 miljoner medlemmar Varav 300 000 är barn och ungdomar Närmare 10 000 föreningar och klubbar i landet Friluftsrörelsen är därmed en av Sveriges största folkrörelser.

5 Det här gör Svenskt Friluftsliv (bland annat…) Är talesman för de ideella friluftsorganisationerna Driver frågor om en aktiv friluftspolitik Sprider kunskap och synliggör friluftslivets värden Startar en nationell forskarskola inom friluftsliv Jobbar med Fysisk aktivitet på recept Är initiativtagare till Green Team

6 Green Team – en möjlighet Green Team initieras av Svenskt Friluftsliv Genom Green Team får vi fler barn och ungdomar att ägna sig åt friluftsliv. Genom Green Team kan organisationerna marknadsföra sin verksamhet och få fler medlemmar Green Team har i första hand aktiviteter utomhus Målet är en aktivitet per vecka under en termin Green Team arrangeras av Svenskt Friluftslivs organisationer Också organisationer utanför Svenskt Friluftsliv kan delta

7 Green Team – så här kan man göra Svenskt friluftsliv söker någon i kommunen som kan hålla i projektet lokalt. Svenskt Friluftsliv söker intresserade föreningar på orten. Informationsmöte om Green Team hålls mellan Svenskt Friluftsliv, kommunen (normalt en fritidsgård) och intresserade lokala föreningar Vilka föreningar som vill vara med och hur många mötet som ska arrangeras bestäms Föreningarna tar fram varsin spännande aktivitet att genomföra en gång. Man beskriver den och en termins schema tas fram

8 Green Team – så här kan man göra (forts) Svenskt Friluftsliv kan i vissa fall stötta ekonomiskt. Det gäller ej kostnader för personal Fritidsgården (motsv) följer ”Green Team-gruppens” verksamhet så att det fungerar som tänkt Fritidsgården (motsv) har Green Team som en del i sin verksamhet Nyckelpersonen rapporterar till Svenskt Friluftsliv

9 Green Team - planer Målet är att 25 kommuner våren 2011 ska vara igång med Green Team Så snart det finns goda exempel på Green Team ska seminarier arrangeras för att sprida aktiviteten vidare till andra kommuner/aktörer. Svenskt Friluftsliv utvärderar och förbättrar konceptet Green Team. Svenskt Friluftsliv söker kontinuerligt nya vägar att sprida ide´n om Green Team


Ladda ner ppt "Svenskt Friluftsliv har till uppgift att bevara och utveckla förutsättningarna för det svenska friluftslivet Stärka friluftsorganisationernas långsiktiga."

Liknande presentationer


Google-annonser