Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vision MISSION VÄRDEGRUND

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vision MISSION VÄRDEGRUND"— Presentationens avskrift:

1 Vision MISSION VÄRDEGRUND
FMCK Konferens 2010

2 FMCK 2010

3 Strategi?

4 Strategi Beskriver vägen till målet
För att kunna utforma en strategi behöver vi veta målet – vår vision Vi måste också veta: var vi är – Nuläge Vår Mission – vårt uppdrag. Varför vi finns. Syfte. Vilka vi är – vår värdegrund

5 FMCK Vår Värdegrund Vilka är vi? Vad står vi för? Vår Vision
Vart vi är på väg - riktning Gemensam (delad) Utmanande Vår Mission Varför? Vad? vårt uppdrag Vår Värdegrund Vilka är vi? Vad står vi för?

6 Mission Beskriver varför, till vilket syfte och vad.
Grunddokument: stadgarna §1: Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund ( FMCK ) skall främst rekrytera medlemmar för att bedriva frivillig utbildning i motorcykeltjänst för samhällets behov samt försvarsupplysning i enlighet med gällande SFS förordning om frivillig försvarsverksamhet. FMCK bedriver även ungdomsvårdande verksamhet, föreningsverksamhet samt främjar och upprätthåller intresset för trafiksäkerhet och idrott. FMCK är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation.

7 Mission – vårt uppdrag 1(2)
FMCK är den enda frivilliga försvarsorganisation som rekryterar och utbildar ordonnanser och andra motorcykelförare för hela samhällets behov. Vi genomför utbildning i syfte att säkerställa, vidmakthålla och vidareutveckla mc-ordonnanser och mc- förare för hemvärnets olika behov, samt för kommuner och landsting. Vi genomför instruktörsutbildning i syfte att säkerställa instruktörsbehov för egen verksamhet samt kunna stötta våra uppdragsgivares egna behov, främst Försvarsmakten. Vi genomför försvarsupplysning i syfte att öka medlemmars förståelse för försvarsmakten.

8 Mission – vårt uppdrag 2(2)
Vi arbetar aktivt med trafiksäkerhet i syfte att minimera antalet olyckor och tillbud vid utbildning, träning, tävling och tjänstgöring. Vi arbetar aktivt med våra uppdragsgivare i syfte att vidareutveckla möjligheterna för avtal. Vi genomför insatser för våra uppdragsgivare – skarpa uppdrag och skarpa övningar, och har härigenom den bästa avtalsuppfyllnaden bland frivilligorganisationerna. Vi har en bred ungdomsverksamhet där vi utbildar ungdomar för att tidigt ge dem ett gott trafiksäkert uppträdande och en meningsfull fritidssysselsättning i syfte att säkerställa rekrytering till såväl FMCK som andra delar av Försvarsmakten och övriga samhället. Vi anordnar och stöttar tävlingsverksamhet i syfte att främja egenträning och idrotten samt för att marknadsföra organisationen och främja rekrytering. Vår informationsspridning syftar till att såväl våra uppdragsgivare och medlemmar samt presumtiva medlemmar och uppdragsgivare skall ha rätt information vid rätt tillfälle.

9 Utbildning – Träning – Insats

10 FMCK Vår Värdegrund Vilka är vi? Vad står vi för? Vår Vision
Vart vi är på väg - riktning Gemensam (delad) Utmanande Vår Mission Varför? Vad? vårt uppdrag Vår Värdegrund Vilka är vi? Vad står vi för?

11 FMCK – en efterfrågad resurs i hela samhällets tjänst
Vår vision är att: Vi utbildar och vidareutbildar ordonnanser och annan personal med moped, motorcykel, snöskoter och/eller fyrhjuling som arbetsredskap samt personal i trafiktjänst med rätt kompetens och hög kvalitet till en för våra uppdragsgivare rimlig kostnad. Vi utbildar och vidareutbildar instruktörer för eget och våra uppdragsgivares behov. Vi har inga döda eller allvarligt skadade vid utbildning, träning, tävling eller tjänstgöring. Vi är en väl ansedd rådgivare och remissinstans som en naturlig del av samhället när det gäller trafiksäkerhet för motorcyklar, snöskotrar, mopeder och fyrhjulingar. Vi utbildar och avtalsskriver för hela samhällets behov - Försvarsmakten, kommuner, landsting, andra myndigheter och organisationer. Vi har avtal över hela landet och vår avtalsuppfyllnad är hundraprocentig.

12 FMCK – en efterfrågad resurs i hela samhällets tjänst
Vår vision är också att: Vi genomför ett flertal insatser årligen, över hela landet. Allt från övningar till skarpa uppdrag vid krissituationer. Vi är ansedda som kompetenta och flexibla. Våra uppdragsgivare ser nyttan och vi är efterfrågade. Vi har en bred ungdomsverksamhet där vi utbildar ungdomar för att tidigt ge dem en bra värdegrund och ett gott trafiksäkert uppträdande. Huvuddelen av ungdomarna fortsätter inom organisationen och vidareutbildar sig – på så sätt har vi säkerställt den långsiktiga rekryteringen. Vi har Sveriges bästa mopedutbildning. Vi anordnar och stöttar tävlingsverksamhet i form av flera årligen återkommande tävlingar, där vi vidmakthåller och utvecklar våra medlemmars förarskicklighet samt rekryterar nya medlemmar och främjar kamratskapet. Vi skapar möjligheter för träning, såväl centralt som lokalt, på den för oss upplåtna marken. Vi har en ekonomi som är baserad på flera olika intäkter och anslag – vi står på minst tre ben. Vi sprider information genom traditionella och moderna medier. Våra uppdragsgivare, medlemmar och funktionärer har alltid tillgång till rätt information vid rätt tillfälle. Vår påverkan på miljön är reducerad till nivåer som är långsiktigt hållbara. Vi har kul.

13 FMCK – en efterfrågad resurs i hela samhällets tjänst

14 FMCK Vår Värdegrund Vilka är vi? Vad står vi för? Vår Vision
Vart vi är på väg - riktning Gemensam (delad) Utmanande Vår Mission Varför? Vad? vårt uppdrag Vår Värdegrund Vilka är vi? Vad står vi för?

15 Försvarsmaktens värdegrund

16 Värdegrund Frivillighet
Frivillighet och idealitet är grunden i vår organisation. Genom frivilliga insatser och ideellt arbete driver vi vår organisation framåt - Frivilliga Motorcykelkåren

17 Värdegrund Respekt Vi respekterar varandra oavsett egen åsikt avseende
Ålder Kön Sexuell läggning Utbildning Etnicitet Politisk åsikt Religion. Vi respekterar och bejakar FM Värdegrund - Öppenhet – Resultat – Ansvar Vi är alltid hjälpsamma mot såväl varandra som andra medmänniskor

18 Värdegrund Uthållighet
Ett förtroendeuppdrag som jag fått slutför jag – oavsett eventuella motgångar En mc-ordonnans kommer alltid fram - ger aldrig upp. Enduro = uthållighet (Spanska)

19 Frivillighet – Respekt - Uthållighet

20 FMCK Vår Vision FMCK - en efterfrågad resurs i hela samhällets tjänst
Vår Mission Utbildning Träning Insats Vår Värdegrund Frivillighet Respekt Uthållighet

21 Uppgift Diskutera! Vad saknas? Vad ställer jag inte upp på?
Vad kan formuleras annorlunda Mål - En gemensam vision som gör att vi kan utarbeta en långsiktig strategi


Ladda ner ppt "Vision MISSION VÄRDEGRUND"

Liknande presentationer


Google-annonser