Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Motorstadion i Lidköping en idrottsplattform som specialanpassats för personer med funktionsnedsättning. Vi vill erbjuda funktionshindrade en fin upplevelse.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Motorstadion i Lidköping en idrottsplattform som specialanpassats för personer med funktionsnedsättning. Vi vill erbjuda funktionshindrade en fin upplevelse."— Presentationens avskrift:

1 Motorstadion i Lidköping en idrottsplattform som specialanpassats för personer med funktionsnedsättning. Vi vill erbjuda funktionshindrade en fin upplevelse ihop med motorsporten. (Robert Robban Börjesson, ordförande i MotorsportArenans förening). Cart, radiostyrda bilar, fyr-hjulings motorcyklar och på lite längre sikt folkrace är exempel på motorsport som kan utövas av personer med funktionsnedsättning på Motorstadion i Lidköping.

2 ”Idrotten vill” att alla ska ha rätt att vara med
I idrottens idéprogram ”Idrotten vill” grundfästs allas rätt att vara med. Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. (Utdrag ur idrottens idéprogram ”Idrotten vill” Hela Motorstadion är funktionsanpassat I samarbete mellan sex motorklubbföreningar i Lidköping och Västergötlands idrottsförbund har Motorstadion i Lidköping byggts upp för att ge maximal tillgänglighet till de olika banorna, läktare och omklädningsrum för personer med funktionsnedsättning. I Västergötland finns det tusen personer med någon form av funktionsnedsättning. Vi vet att ca svenskar i åldern 7 – 70 år ser på någon form av motorsport varje år, vilket motsvarar drygt 10 %. Befolkningen i åldrarna 7 – 70 år i Västergötland uppgår till drygt En kvalificerad gissning blir att ca Västgötar ser regelbundet på motorsport och att 0,1xVästgötar med funktionsnedsättning är potentiellt intresserade av verksamheten vid Lidköpings Motorstadion.

3 MotorsportArenans förening – en förening för personer med funktionshinder
Ett viktigt initiativ i utvecklingen av Motorsportarenan var bildandet av MotorsportArenans förening. Föreningens verksamhetsinriktning är att ge möjlighet för motorsportintresserade personer med ett funktionshindermöjligheter att få prova på, kunna träna och tävla. Föreningen har idag xx medlemmar, de flesta från Lidköping. Det finns emellertid ingen geografisk begränsning för medlemskap. Tvärtom har föreningen redan mött ett stort gensvar från hela landet. ”Vi vänder oss främst till människor med funktionshinder, men naturligtvis är även människor utan funktionshinder välkomna till vår förening” . (Robert Robban Börjesson, ordförande i MotorsportArenans förening). Professionell och användarstyrd anpassning Planeringen av de specialanpassningar som gjorts av anläggningen har skett i direkt samverkan med och under överinseende av MotorsportArenans Förening. Den goda tillgängligheten till Motorstadion kan illustreras med att rullstols- och permomobilburna motorsportintresserade kan nå alla banor såväl som åskådare, som Aktiv utövare. Alla utövare kan byta om för träning eller tävling utan särskilda arrangemang.

4 Vilka verksamheter kan personer med funktionsnedsättning delta i?
Utöver de goda möjligheterna att se på de arrangemang och tävlingar som kommer att anordnas på motorstadion kommer de medverkande klubbarna att - efter sina respektive förutsättningar – anpassa och utveckla tränings- och tävlingsverksamhet för olika grupper av personer med funktionshinder. Föreningen har som mål att kunna erbjuda Cart, radiostyrda bilar, fyr-hjulings motorcyklar, så kallade ATV och lite senare även folkrace. Lidköpings Motorstadion kan utvecklas ytterligare och erbjuda personer med funktionsnedsättning möjlighet att meka med sina fordon. En annan möjlighet är att Motorstadion kan fungera som en test- och utvecklingsmiljö för såväl fordon som förare. Radiostyrd bilsport är först ute! Radiostyrd bilsport lämpar sig väl för så gott som alla. De flesta med funktionshinder kan utan några problem träna och tävla på lika villkor. Den nya banan för Radiostyrda bilar har därför fått 1. Specialanpassade läktare/förarplatser 2. Specialanpassade bilar

5 Verksamhets-utveckling
Motorstadion i Lidköping – en innovationsmiljö för samspelet motorsport och funktionsnedsättning Motorstadion Innovation Nätverks-byggande Kompetens- utveckling Verksamhets-utveckling

6 Vad sker härnäst? Verksamhetsutveckling Informationsinsatser
Prova på verksamhet Test- och utvecklingsinsatser Kompetensutveckling Erfarenhetsutbyten Utbildning av all (med eller utan funktionsnedsättning) personal, ledare och funktionärer Kompletterande investeringar Specialanpassade verkstads-lokaler för personer med funktionshinder Fler specialanpassade fordon etc. Ny utrustning som behövs för att utveckla nya lösningar Nätverksbyggande Lokalt/regionalt Nationellt Internationellt


Ladda ner ppt "Motorstadion i Lidköping en idrottsplattform som specialanpassats för personer med funktionsnedsättning. Vi vill erbjuda funktionshindrade en fin upplevelse."

Liknande presentationer


Google-annonser