Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur är läget i kommunerna? • 31 kommuner har inventerat sitt bostadsbestånd • Flest hinder kvar i vårdcentraler, socialkontor och skolor • Hälften har.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur är läget i kommunerna? • 31 kommuner har inventerat sitt bostadsbestånd • Flest hinder kvar i vårdcentraler, socialkontor och skolor • Hälften har."— Presentationens avskrift:

1 Hur är läget i kommunerna? • 31 kommuner har inventerat sitt bostadsbestånd • Flest hinder kvar i vårdcentraler, socialkontor och skolor • Hälften har inventerat sin webbplats ur tillgänglighetsperspektiv.

2 Utbildning •Bara hälften av rektorerna anser att skolans utbildning är tillgänglig utifrån den enskildes lärande •15 % brister i att ge det särskilda stödet eleven har rätt till •14% av kommunerna har inventerat både kommunala skolor och friskolor för fysisk tillgänglighet

3 Transport •9 av 10 kommuner ställer krav i upphandlingar på tillgänglighet (för rullstol) •Betydelsen av bemötande och körsätt

4 Arbetsmarknad •Bara hälften har mål – inte alla följer upp dessa •Två av tre har anställt efter praktik •64 % samverkar med gymnasieskolan, 73 % med näringslivet

5 Onödiga hinder? •Knappt en av fyra beaktar alltid tillgänglighet i arbetslöshetsinsatser •Oftast avses fysisk tillgänglighet, ibland även information

6 Idrott och hälsa •Mindre fysiskt aktiva •Idrottar mer sällan utomhus •Vill förändra vanor lika mycket, men behöver stöd

7 …för barn och unga? • Barn och unga med funktionsnedsättning motionerar mindre än andra barn. • Det är dubbelt så vanligt att inte motionera alls

8 Kan kommunen göra skillnad? •Främja inkluderande synsätt •utövare och åskådare •tillgänglighet för alla •särskilt anpassade verksamheter

9 Kultur och fritid •4 av 10 kommuner har mål •Biblioteken de mest tillgängliga friluftsanläggningar den minst tillgängliga •Drygt 1 av 10 arbetar bara med riktade insatser

10 Känner du igen de fakta som presenteras från din kommun?


Ladda ner ppt "Hur är läget i kommunerna? • 31 kommuner har inventerat sitt bostadsbestånd • Flest hinder kvar i vårdcentraler, socialkontor och skolor • Hälften har."

Liknande presentationer


Google-annonser