Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Plug in riktar sig till elever som avbrutit eller riskerar att av bryta gymnasieskolan. Nationellt visar SKL:s öppna jämförelser att ca 77% fullföljer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Plug in riktar sig till elever som avbrutit eller riskerar att av bryta gymnasieskolan. Nationellt visar SKL:s öppna jämförelser att ca 77% fullföljer."— Presentationens avskrift:

1

2 Plug in riktar sig till elever som avbrutit eller riskerar att av bryta gymnasieskolan. Nationellt visar SKL:s öppna jämförelser att ca 77% fullföljer gymnasiet inom tre eller fyra år I Västerbotten är motsvarande siffror 75% inom tre år och 79% inom fyra år Kommunalt informationsansvar blir kommunalt aktivitetsansvar Vinster för alla t ex hälsa, ekonomi Tidig upptäckt – tidig insats Bemötande, samverkan och resultat 20140220

3 Elevhälsan - Utveckla metoder som gynnat målgruppen samt - Utveckla samarbetet med andra myndigheter Studie- och yrkesvägledningen - Idé om att se vägledningen i ett regionalt perspektiv - En verkstad hämtad från idén om tidiga samtal med årskurs 1 elever Skolverkets arbete med utveckling av studie- och yrkesvägledning Bemötande, samverkan och resultat 20140220 Tidig upptäckt – tidig insats

4 Bertil Almgren aug sep okt novdecjan Planerade samtal höstterminen åk 1 i en vanlig gymnasieskola utvecklingssamtal hälsosamtal, drygt hälften av eleverna ? ? Tidig insats ? ? ? Bemötande, samverkan och resultat 20140220

5 Bemötande, samverkan och resultat 20140220 Tidiga vägledningssamtal Identifiera elever i riskgrupperna i grundskolan inför valet till gymnasiet - Låga/ ofullständiga betyg - Omval/ ej fått förstahandsval - Känd tidigare hög frånvaro Tidiga vägledningssamtal hösten åk 1 - Bemötande och trivsel - Hjälp och stöd/studietakt - Rätt utbildning

6 Bemötande, samverkan och resultat 20140220 Erfarenheter och resultat Samtliga elever är kvar på sina program - Eventuellt några omval inför åk 2, men inga avhopp från skolan - Hjälp till stöd, kontakter med klassföreståndare och specialpedagog Vad kan vi utveckla? - Vilka elever gäller det? Är det rätt riskgrupper? - Vilken typ av samtal ska det vara ? - Samtalets innehåll - Kontinuerlig uppföljning av insatser

7 Bemötande, samverkan och resultat 20140220 Förberedda övergångar – bra start, introduktion och stöd Förstärka vägledningen för elever i riskgrupper redan i grundskolan Elevhälsans organisation Framgångsfaktorer


Ladda ner ppt "Plug in riktar sig till elever som avbrutit eller riskerar att av bryta gymnasieskolan. Nationellt visar SKL:s öppna jämförelser att ca 77% fullföljer."

Liknande presentationer


Google-annonser