Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KOLL PÅ LÄGET Almedalen 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KOLL PÅ LÄGET Almedalen 2013"— Presentationens avskrift:

1 KOLL PÅ LÄGET Almedalen 2013

2 KOLL PÅ LÄGET Almedalen 2013
”Alla har uppdraget men ingen kan förverkliga det ensam” KOLL PÅ LÄGET Almedalen 2013

3 KOLL PÅ LÄGET Almedalen 2013
MÅLGRUPP Lindrig utvecklingsstörning Gymnasiesärskola MÅL Ökat antal personer i någon form av anställning Ökad delaktighet SAMVERKANSMODELL förberedande insatser övergång skola/vuxenliv KOLL PÅ LÄGET Almedalen 2013

4 KOLL PÅ LÄGET Almedalen 2013
INDIVID SOM MED INSIKT GÖR EGNA VAL Stärka elevens kunskap om sina realistiska förutsättningar. SAMVERKAN OCH RUTINER Vidareutveckla samverkan och rutiner för förebyggande arbete med externa aktörer som kan komma att ha kontakt under och efter skolslut. ATTITYD OCH KUNSKAP Sprida kunskap om att personer med lindrig utvecklingsstörning via samverkan kan prestera och samspela som andra anställda på en arbetsplats. KOLL PÅ LÄGET Almedalen 2013

5 KOLL PÅ LÄGET Almedalen 2013
Gymnasiesärskolans insatser Nära nätverk/ föräldrar Dokumentation Arbetsterapeutisk bedömning Utbildning av personal Praktik och vägledning Undervisning GYMNASIESÄRSKOLA VUXENLIV Kommuns insatser Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Vuxenhabiliteringen Fritid F-kassa Habiliteringar Samverkans insatser KOLL PÅ LÄGET Almedalen 2013

6 Elevers på gymnasiesärskolans förutsättningar i fokus
Samverkansmodell Elevers på gymnasiesärskolans förutsättningar i fokus Praktik genomgång år 3 och 4 Framtids-mässa år 3 och 4 Vägledning ÖS-samtal Övergripande samverkan Framtids-samtal Samverkan dialog Skolan Studie och yrkesvägledare Arbetsterapeut Kommunala arbetsmarknads-enheten Arbetsförmed-lingen Starta framtidstankar Jobb - och Kunskapstorget Arbets-förmedlingen Försäkringskassan LSS Vuxen-habiliteringen Bemannings-företag Ungdoms-mottagningen Studieförbund Studie och yrkes vägledning för elev om alternativen efter skolan. Dialog utifrån bedömningsunderlag Diagnos (psykolog) Arbets-/aktivitetsförmåga (arbetsterapeut) Skolkunskap (lärare) Praktik (Studie och yrkesvägledning) ÖS-grupp: Arbetsterapeut KPL Skolan (SYV) Jobb- och Kunskapstorget LSS Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Vuxenhabiliteringen Planering upprättas utifrån Arbete/syssel-sättning/studier Ekonomi Fritid/boende Hälsa/relationer Dokumentation, bla. läkarutlåtande vid behov KOLL PÅ LÄGET Almedalen 2013

7 ”Koll på läget” Åsa Strömberg Projektledare, Koll på Läget
Gertrud Dahl Arbetsterapeut, Koll på Läget Karin Nilsson Specialpedagog, Koll på Läget KOLL PÅ LÄGET Almedalen 2013


Ladda ner ppt "KOLL PÅ LÄGET Almedalen 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser