Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det kommunala uppföljnings- och informationsansvaret

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det kommunala uppföljnings- och informationsansvaret"— Presentationens avskrift:

1 Det kommunala uppföljnings- och informationsansvaret
Information om kommunens ansvar för ungdomar mellan 16 och 20 år som inte går i gymnasieskolan.

2 Nationellt uppdrag Uppdraget regleras i 29 kap
Nationellt uppdrag Uppdraget regleras i 29 kap. 9§ i 2011 års skollag: ”En hemkommun ska löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. ” Kommunens skyldighet enligt första stycket omfattar inte de ungdomar som genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, nationella eller specialutformade program i gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning”

3 Avslutade fram till 121201: 54 st.
Aktualiserade sen : 127 st. Avslutade fram till : 54 st. Kan komma att avslutas inom kort: 8st. 5 st. går på Ullviskolan 1 st. påbörjade arbete 2 st. utbildning genom AF Avslutningsorsak: Studier, arbete, flytt, annan planering.

4 Aktuella inom KUA idag:
73 ungdomar aktuella idag. 42 tjejer och 31 killar. Åldersfördelningen: Födda 93: 29 st. (13 killar och 16 tjejer) Födda 94: 25 st. (7 killar och 18 tjejer) Födda 95: 14 st. (8 killar och 6 tjejer) Födda 96: 5 st. (3 killar och 2 tjejer) Vilka finns kvar inom KUA? Har varit föräldralediga eller ska få barn Saknar motivation/vill inte ha kontakt/hemmasittare. Socialt utsatta ungdomar/avancerad problematik Motiverade och vill komma vidare Kommer skrivas ut om planeringen håller: 8 st.

5 Vilka aktiviteter erbjuds ungdomarna:
Individuell studie – och yrkesvägledning Väggledning och coachning i grupp – genom Jobbcenter Praktik genom Jobbcenter eller Introduktionsprogrammet Studier inom Introduktionsprogrammet, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, Jobbcenter genom lärarresursen eller nationellt program Arbete genom Arbetsförmedlingen och Jobbcenter Jobbsök aktiviteter genom Jobbcenter Studiebesök på företag och utbildningsanordnare Stöd för ungdomar med avancerad problematik

6 Samarbete med andra enheter/myndigheter
Jobbcenter Hela Jobbcenters verksamhet Ullviskolan/IM programmet Nära samarbete med personalen på IM samt kontakt med studievägledarna på hela Ullviskolan. Ska motverka avhopp tillsammans med elevhälsan. Tydliga rutiner vid avhopp. Arbetsförmedlingen Regelbundna träffar med ungdomshandläggarna, var tredje vecka. Nära samarbete med handläggaren som är ansvarig för arbetssökande med avancerad problematik

7 Öppenvård vuxna samt Resursenheten
Individuella planeringar gällande ungdomar som har behov av kontakt med öppenvården. Enheten barn och unga Gemensamma uppföljningar samt hjälp vid första kontakten med ungdomar. Grundskolor KUA har medverkat på grundskolans temadagar. Ska även medverka i grundskolornas elevhälsa för att motverka avhopp. Handikappcentrum Nära samarbete kring ungdomar som har psykiatriska diagnoser.

8 Förebyggande/utvecklingsarbete inom KUA
Utveckling i dokumentationen (procapita) Individuella handlingsplaner över olika enheter/myndigheter Upptäcka risk för avhopp redan inom grundskolan Närmare samarbete/överlämning för de som inte längre omfattas av KUA Riktade insatser för gruppen med avancerad problematik Analys av KUA (C-uppsats) Delar av verksamheten på Jobbcenter ska anpassas till KUA-deltagare


Ladda ner ppt "Det kommunala uppföljnings- och informationsansvaret"

Liknande presentationer


Google-annonser