Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Granskning av elevhälsans medicinska insats (skolhälsovård) Sunne kommun december 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Granskning av elevhälsans medicinska insats (skolhälsovård) Sunne kommun december 2011."— Presentationens avskrift:

1 Granskning av elevhälsans medicinska insats (skolhälsovård) Sunne kommun december 2011

2 © 2011 Deloitte AB 2Rapport avseende granskning av elevhälsans medicinska insats (skolhälsovård) Granskning av elevhälsans medicinska insats (skolhälsovård) •I skollagen, 14 kap 1 §, anges att skolhälsovård skall anordnas för eleverna i förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan och specialskolan. Skolhuvudmannen, Sunne kommun, är vårdgivare. På uppdrag av revisorerna i Sunne kommun har Deloitte utfört en granskning av skolhälsovården. •Projektet har syftat till att granska och bedöma om skolhälsovårdens organisation och verksamhet följer gällande lagstiftning och andra gällande regelverk.

3 © 2011 Deloitte AB 3Rapport avseende granskning av elevhälsans medicinska insats (skolhälsovård) Granskning av elevhälsans medicinska insats (skolhälsovård) •Vi rekommenderar kommunen att: •Utvärdera tillgängliga resurser för elevhälsans medicinska insats (skolhälsovården) utifrån behovet avseende elevantal, målen för verksamheten liksom kraven enligt gällande lagstiftning. •Uppdatera styrdokument för att i samtliga delar överensstämma med aktuell lagstiftning samt tillse att dessa antas av bildningsnämnden. •Se över skolsköterskornas behov av fortbildning. •Se över sex- och samlevnadsundervisningen så att det finns enhetliga rutiner och gemensamma riktlinjer för området för samtliga grundskolor och gymnasieskolan i kommunen.

4 © 2011 Deloitte AB 4Rapport avseende granskning av elevhälsans medicinska insats (skolhälsovård) Granskning av elevhälsans medicinska insats (skolhälsovård) •Överväga att införa intern kontroll för kvalitetssäkring av verksamheten som en del inom ramen för kommunens övriga arbete med intern kontroll. •Formulera mätbara mål för verksamheten. •Se över om och i så fall i vilken utsträckning undersökningsrummen uppvisar brister som behöver åtgärdas.


Ladda ner ppt "Granskning av elevhälsans medicinska insats (skolhälsovård) Sunne kommun december 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser