Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Överenskommelse om psykisk ohälsa 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Överenskommelse om psykisk ohälsa 2013"— Presentationens avskrift:

1 Överenskommelse om psykisk ohälsa 2013
Grundkrav I länet skall finnas överenskommelse om samverkan kring personer, unga och vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Landsting och kommunerna i länet ska tillhandahålla webbbaserad information , eller motsvarande, där det beskrivs var i landstinget och kommunerna barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer kan vända sig för att få vård, stöd och hjälp.

2 Grundkrav 1. 1. Av överenskommelserna ska framgå;
vilka målgrupper som omfattas, gemensamma mål och rutiner, hur individuella planer ska upprättas, ansvarsfördelningen former för hur tvister mellan parterna ska lösas. 2. Följts upp under året 3. Handlingsplaner för att utveckla samverkan. 4. Synpunkter på överenskommelsen och handlingsplanerna från organisationer. Erik Sjöberg, Sofia Wange, Nils Varg klart till den 20/5 då det lämnas till Wilmer. I gruppen sitter även Agneta Westman, Ove Lind, Jörgen Klingborg, Roger Lindgren Tommy Strandberg, Anita Ivarsson och Gert Andersson.

3 Prestationsmål barn och unga
Mål 1 och 2. Landstingen: Rapport till nationella databasen väntetider i vården för unga Mål 3. Kommunerna: Rapportera hur många samordnade individuella planer enligt SoL som upprättats för personer under 18 år samt en uppskattning av hur många som har behov av en sådan plan för personer under 18 år. Mål 4. Landsting: Samma mål som kommunerna

4 Prestationsmål för personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik
Mål 1. Landsting: Registrering i relevant kvalitetsregister. Uppföljning av läkare av de som blivit registrerade i PsykosR och Bipolär. Mål 2. Landsting: Systematiskt förbättringsarbete för att minska tvång samt förbättrad rapportering till Patientregisteret (PAR) Mål 3. Kommunerna: Kommuner som senaste fyra åren gjort en inventering av personer med psykisk funktionsnedsättning enlighet med Socialstyrelsen inventeringsinstrument samt rapporterat in aggregerad data igenom SKL inmatningsfunktion, samt gjort analys av hur väl behoven är tillgodosedda vad gäller boende och sysselsättning.

5 Prestationskrav 3 Karlskoga
Studien i gång genom intervjuer med personal All personal informerad 0,7-1,0 % enligt SoS uppgifter, motsvara ca personer i Karlskoga. 45 brukare är kartlagda idag Vi kommer att intervjua ca 150 personer Intervjuer med andra enheter inom kommunen, psykiatrin, PO, Anhörig och brukarorganisationer Analys och handlingsplaner kommer att genomföras under hösten 2013.

6 Bedömningskriterier Inventeringen genomförts någon gång de senaste åren. Målgruppen är personer med psykisk funktionsnedsättning. Inventeringen gjord med SoS inventeringsverktyg eller liknande (skickas in). Kommunerna skall rapportera in resultatet i SKLs inmatningsfunktion på webben. Kommunerna skall ta fram en dokumenterad analys och planering av åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa en positiv utveckling för de om råden som anses som mest angelägna under 2023 och 2014. Organisationer som företräder patienter, brukare och närstående skall erbjudas information och möjlighet att lämna synpunkter på inventeringen.

7 Viktiga datum Grundkrav 1: 1/9 Preliminärbedömning
1/10 Återkoppling från Socialstyrelsen 1/11 Leverans av underlag till SKL:s webbverktyg 15/11 Slutbedömning, SKL skickar underlag till SoS Grundkrav 2 31/7 Preliminärbedömning 2/9 Återkoppling från SoS 30/9 leverans av underlag till SKL:s webbverktyg 30/10 Slutbedömning, SKL skickar underlag till SoS Prestationsmål 15/11 Slutbedömning, SKL skickar underlag till SoS


Ladda ner ppt "Överenskommelse om psykisk ohälsa 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser