Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.regionvasterbotten.se G A S Tillgången till och utformningen av den gymnasiala utbildningen är en strategisk fråga som har betydelse för både tillväxtfrågor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.regionvasterbotten.se G A S Tillgången till och utformningen av den gymnasiala utbildningen är en strategisk fråga som har betydelse för både tillväxtfrågor."— Presentationens avskrift:

1 www.regionvasterbotten.se G A S Tillgången till och utformningen av den gymnasiala utbildningen är en strategisk fråga som har betydelse för både tillväxtfrågor och näringspolitik, såväl nationellt som lokalt. (Regeringen) I Västerbottens län har majoriteten av de yrkesverksamma högst gymnasieskola som utbildningsnivå. (Regionförbundet) Antalet ungdomar som kommer ut på arbetsmarknaden är färre än de personer som lämnar arbetsmarknaden på grund av pensioneringar (SCB) Gymnasieutbildning – Arbetsliv – Samverkan Bakgrund till GAS:

2 www.regionvasterbotten.se G A S Den kommunala gymnasieskolan i länet står inför en strukturomvandling. - Antalet utbildningsplatser måste anpassas till antalet elever. - Hänsyn måste tas ex till arbetslivets behov av kompetens, - Ungdomarnas önskemål av utbildning - Geografiska avstånd - Etablering av friskolor. Gymnasieutbildning – Arbetsliv – Samverkan Bakgrund till GAS:

3 www.regionvasterbotten.se G A S En ny gymnasieskola 2011 - nära samverkan mellan huvudmän och avnämare är avgörande för att utveckla yrkesutbildningens kvalitet. - lokalt programråd för varje yrkesprogram Gymnasieutredningen i Västerbottens län Collegeutbildningar i Västerbottens län Gymnasieutbildning – Arbetsliv – Samverkan Bakgrund till GAS:

4 www.regionvasterbotten.se G A S Upprätthålla ett allsidigt utbud av gymnasieutbildningar av god kvalitet inom rimligt pendlingsavstånd för eleverna. En utmaning för utbildningsansvariga kommuner i länet är att bygga upp en bra struktur för lokalt samråd med avnämarna. En utmaning för kommunerna är att bibehålla och utveckla sin samverkan trots påfrestningar från omvärlden!? Gymnasieutbildning – Arbetsliv – Samverkan Utmaningar:

5 www.regionvasterbotten.se G A S I Västerbottens län finns det ett allsidigt utbud av gymnasie- utbildningar. Dessa är av hög kvalitet, tillgängliga i hela länet samt motsvarar arbetslivets behov av kompetens Det finns en tydlig struktur av lokala och regionala programråd för yrkesprogrammen i gymnasieskolan. Den nya gymnasieskolan är implementerad hösten 2011. Det länsövergripande samverkansavtalet om gymnasie- utbildningar består och har utvecklats. Gymnasieutbildning – Arbetsliv – Samverkan Mål:

6 www.regionvasterbotten.se G A S Gymnasieutbildningarna har fått sin rättmätiga roll i regionalt utvecklingsarbete. Dess betydelse för länets kompetensförsörjning har stärkts. Det finns en tydlig struktur av lokala och regionala programråd för yrkesprogrammen i gymnasieskolan. Vilka som är lokala och vilka som är regionala avgörs av vad som är mest ändamålsenligt för respektive bransch. Samverkansavtalet om gymnasieutbildningar i länet är på väg att förnyas. Alla kommuner i Västerbottens län skriver under avtalet och eventuellt också några kommuner utanför länet. Gymnasieutbildning – Arbetsliv – Samverkan Förväntat resultat:

7 www.regionvasterbotten.se G A S Formerna för fortsatt samordning av gymnasiesamverkan i länet är klarlagd, både ansvarsfördelningen och finansieringen. Kommunerna har en fungerande modell för samråd av utbudet av gymnasieutbildningar, både lång- och kortsiktigt. Implementeringen av den nya gymnasieskolan 2011 har fungerat bra. Flexibla former för distribution av gymnasieutbildning har utvecklats ex med hjälp av ny teknik. Gymnasieutbildning – Arbetsliv – Samverkan Förväntat resultat:

8 www.regionvasterbotten.se G A S Förhållningssätt i GAS-projektet: ”Vad vi vet är att de flesta människor känner sig utsatta för förändringar, när de mycket hellre skulle vilja vara delaktiga i utvecklingen” SCANIA ”Vi ska vara varandras kritiska vänner” Attraktiv skola Kommunala självstyret gäller! Gymnasieutbildning – Arbetsliv – Samverkan

9 www.regionvasterbotten.se G A S Gymnasieutbildning – Arbetsliv – Samverkan Hur upprätthålla, utveckla och tillgängliggöra utbudet av gymnasieutbildningar i hela länet? Hur bibehålla och utveckla gymnasiesamverkan i länet? Vilka frågor löses bäst på vilken nivå: - i den enskilda skolan/kommunen - i samarbete mellan några kommuner - på länsnivå

10 www.regionvasterbotten.se G A S Tel. 0910- 73 70 01 Mobil: 070- 65 88 304 bertil.almgren@regionvasterbotten.se Gymnasieutbildning – Arbetsliv – Samverkan Bertil Almgren


Ladda ner ppt "Www.regionvasterbotten.se G A S Tillgången till och utformningen av den gymnasiala utbildningen är en strategisk fråga som har betydelse för både tillväxtfrågor."

Liknande presentationer


Google-annonser