Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Entreprenöriellt Lärande _says_schools_kill_creativity.html Hur förbereder vi eleverna att möta en framtid.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Entreprenöriellt Lärande _says_schools_kill_creativity.html Hur förbereder vi eleverna att möta en framtid."— Presentationens avskrift:

1 Entreprenöriellt Lärande http://www.ted.com/talks/lang/eng/ken_robinson _says_schools_kill_creativity.html Hur förbereder vi eleverna att möta en framtid som vi inte vet hur den kommer att se ut?

2 Vi kan utgå från Hållbara värden, som vi tror på. (demokrati, öppenhet, mångfald, miljö, hälsa…) Det gör Lgr 11. Vi kan låta eleverna ta till vara och utveckla sin kreativitet. Entreprenöriellt Lärande tar till vara elevernas kreativitet.

3 Entreprenöriellt Lärande Att utveckla och stimulera kompetenser som att ta initiativ, ansvar och att omsätta idéer till handling. Samarbete med omvärlden, verklighetsanknutet, samverkan med arbetslivet (kulturliv, föreningsliv…) Utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och samarbetsförmåga. Entreprenörskap handlar om att vara kreativ och att kunna kommunicera sin idé.

4 Att starta företag är en form av entreprenörskap. ”In-house-entrepreneurs” innebär att få vara kreativ eller innovativ inom en verksamhet, ett företag eller i en grupp.

5 Skollagen – olika anlag måste få utvecklas allsidigt.

6 Läroplanens första del Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

7 Läroplanens andra del Mål Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt, kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga, Riktlinjer Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven - successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar, Alla som arbetar i skolan ska verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö,

8 Entreprenöriellt Lärande i praktiken Enkla uppgifter som eleverna själva utvecklar med egna idéer. 3 exempel från Rönnenskolan. 1.Rondellhundar. Ett starkt, innovativt och modernt uttryckssätt. 2.Skriva en broschyr om att vara en bra kompis, förälder, lärare, granne… 3.Klassråd. (Hållbara värden.) - Miljö/Resurshushållning - Öppenhet/Kommunikation (veckobrev) - Demokrati/Jämlikhet/Jämställdhet - Utveckling/Nyskapande/Aktiviteter - Kunskap/Ämnesbevakning

9 I Entreprenöriellt Lärande ryms mycket av det vi upplever att vi saknar hos eleverna (initiativ- förmåga, ansvarstagande, självtillit, kommunika- tionsförmåga och ibland kreativitet och samarbetsförmåga). Kvalitetssäkra och koppla till Lgr 11 gör vi med LPP. Ordet väcker en del känslor. Ett bra uttryck för Entreprenöriellt Lärande är ”Jävlar anamma”. Ett annat bra uttryck är ”ta-sig-för-samhet”. Det kommer man långt på. Tack! bjorn.svensson@pub.malmo.se Rönnenskolan, Malmö


Ladda ner ppt "Entreprenöriellt Lärande _says_schools_kill_creativity.html Hur förbereder vi eleverna att möta en framtid."

Liknande presentationer


Google-annonser