Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Social investeringsfond Norrköpings kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Social investeringsfond Norrköpings kommun"— Presentationens avskrift:

1 Social investeringsfond Norrköpings kommun
Cecilia Karlsson & Louise Källbom

2 Varför social investeringsfond?
Bryta negativa händelseförlopp i ett tidigt skede. Användas för investeringar i förebyggande arbete som på sikt ger minskade kommunala kostnader. Identifiera grupper med riskfaktorer. Åstadkomma samverkan.

3 Förebygga mänskliga och ekonomiska kostnader
Tid (år) 20 45 65 90 Förväntad karriär Utanförskap

4 Social investeringsfond i Norrköping
Totalt 40 mkr (32 mkr) Fyra insatser Politisk enighet Metodutveckling Återföringsmodell Uppföljning/utvärdering Mänskliga vinster Ekonomiska vinster 4

5 Krav Effekt på arbetslösheten Samverkan - tvärsektoriellt
Mänskliga vinster Ekonomiska vinster - återbetalning

6 Återföringsmodellen

7 Skolfam Riktade insatser till 23 familjehemsplacerade barn.
Syfte att barnen ska klara grundskolan med godkända betyg. Metoden innehåller psykologiska och pedagogiska kartläggningar med fokus på läs- och skrivförmåga samt matematik. Kostnad 3,9 mkr Återbetalningstid

8 Center för ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsproblematik
Sammanhållande stöd från 13 års ålder upp till och med 21 års ålder till målgruppen och deras familjer Varje ungdom och ung vuxen ska kunna klara samspelet med sin normala omgivning. Långsiktigt målsättning är att hela målgruppen ska få en fungerande skolgång, sysselsättning och fritid. kostnad 11,7 miljoner. Återbetalningstid

9 Servicetrainee 30 personer företrädesvis från gruppen barnfamiljer med invandrarbakgrund anställs under ett års tid på en enhet inom den kommunala verksamheten Mål minst 18 av deltagarna ska börja arbeta eller studera Genererar även indirekta positiva effekter på barnen som ingår i familjen Kostnad 4,6 miljoner Återbetalningstid

10 Alla barn i skolan Förebyggande och främjande insatser gällande skolplikt och skolfrånvaro. Ett strukturerat arbetet efter tydliga rutiner för samtliga elever som av oklar anledning inte går i skolan. Tidig kartläggning av orsaker till frånvaro och tidiga relevanta insatser. Syftet är att bryta negativa mönster och få tillbaka eleven till skolan permanent. Kostnad 11,6 miljoner Återbetalningstid

11 Alla barn i skolan Kostnader:
11,6 mkr fördelat över tre år (år ) 9 processtödjare, 2 år ,0 mkr 2 kommunövergripande team, 3 år ,6 mkr (psykolog+specialpedagog) ________ 11,6 mkr

12 Alla barn i skolan Kostnadsminskningar:
5 placeringar i kommungemensam resursgrupp kr 6 utredningar av skolpsykolog kr 6 specialpedagogiska bedömningar kr Handledning av psykolog, 5 barn kr Handledning av specialpedagog, 10 barn kr 6 HVB placeringar kr kr

13 Alla barn i skolan Nämndfördelning

14 Louise Källbom Cecilia Karlsson
Temaledare sociala investeringar Folkhälsocontroller Mobil Mobil


Ladda ner ppt "Social investeringsfond Norrköpings kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser